Vastuullinen myynti ja rekrytointi – mahdollisuudet yrityksen ja henkilöstön kannalta

Teksti | Jaakko Grönmark , Juha Leskinen

Vastuullisuus koskettaa kaikkia yrityksiä koosta ja toimialasta riippumatta. Vuoden 2025 alusta tarkemman sääntelyn piiriin joutuvat kaikki yli 250 henkilöä työllistävät yritykset. Ne tulevat raportoimaan arvo- ja näin myös alihankintaketjujensa toiminnasta sijoittajille, ja näin vaativat myös pienempiä yhteistyökumppaneiltaan täyttämään säädökset. (Euroopan parlamentti 2023.)

kuvituskuva. Image by freepik
Kuva: Freepik

Osuuspankkien toteuttama Suuryritystutkimus 2024 (vastaajina 141 yritystä, liikevaihto yhteensä 244.6 mrd. €) toi esiin maailman muutokset dramaattisella tavalla. Sen mukaan vastaajien yritykset huomioivat vastuullisuuden ennen kaikkea täyttääkseen asiakkaidensa toiveet ja vahvistaakseen liiketoimintaansa. Huomattava on, että jo yli puolet vastaajista (56 %) on jo vaihtanut yhteistyökumppaneita vastuullisuusvaatimusten edessä. (OP Suuryritystutkimus 2024.)

Toimialoista logistiikka ja kuljetus ovat suurena hiilijalanjäljen tuottajana olleet aikaisin liikkeellä vastuullisuusasioissa. Myös majoitus- ja ravintola-, sekä rakennusala ovat joutuneet reagoimaan nopeasti. Yhtä lailla kauppa, teollisuus ja energiasektori ovat pyrkineet tekemään osansa. On oivallettu uuden lainsäädännön luoma mahdollisuus erottautua kilpailijoista ja kasvaa. Miten eri kokoiset yritykset huomioivat vastuullisen liiketoiminnan myynnissä ja rekrytoinneissaan? Seuraavaksi esimerkit kahden yrityksen tavoista kehittää liiketoimintaansa vastuullisesti.

Pien- tai suuryritys, molemmat hyötyvät vastuullisuusajattelusta

Precision Oy:n korkealuokkaiset äänentoistolaitteet tapahtumiin ja toimitiloihin suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa, paljolti kotimaisista materiaaleista. Yrityksen osakas Ari Tuomisen mukaan intohimo laatuun näkyy vastuullisessa tuotesuunnittelussa ja myynnissä. Precision Audio -kaiuttimet mahdollistavat kilpailijoiden tuotteita paremman äänikokemuksen kooltaan ja painoltaan pienemmällä laitteistolla. Tästä syntynyt hyöty kertautuu kuljetus- ja käyttökustannuksissa. Myynnissä huomioidaan palvelu- ja tuotekokonaisuus. Asiakkaan ja hänen tarpeensa ymmärtämisen lisäksi täytyy ymmärtää miten yleisö, DJ’t ja tilaaja kokivat tapahtuman. Tavoitteena on tietää, miten asiakkaan tilaisuus onnistui. Tätä edellyttää myös yrityksen toiminnan lähtökohtana ollut mielenkiinto parhaaseen mahdolliseen tuotteeseen ja palveluun. (Yrityshaastattelu 16.1.2024).

Quant Finland Oy toimii teollisuustuotannon koneiden ja laitteiden kunnossapidossa eri toimialoilla ympäri Suomen. Tämä Suomen ja Baltian aluetta hoitava yritys on osa maailmanlaajuista konsernia. Asiantuntija- ja palveluorganisaationa vastuullisuus korostuu heidän toiminnassaan kokonaisturvallisuuden eri näkökulmien lisäksi henkilöstöjohtamisessa ja rekrytoinneissa, kaikki yhdistettynä talouden ja hallinnon vastuullisuuteen. (Yrityshaastattelu 23.1.2024)

Quant Finland Oy:n henkilöstö- ja turvallisuusjohtajan Petra Soidinsalon mielestä vastuullisuusajattelun lähtökohtia ovat aitous, avoimuus ja läpinäkyvyys. Nykytilanteen toteamisen jälkeen tehdään suunnitelma, valitaan suunta ja lähdetään määrätietoisesti askel askeleelta eteenpäin. Tässä korostuu vastuullisuuden sosiaalinen ja taloudellinen puoli, ympäristöä unohtamatta. (Yrityshaastattelu 23.1.2024).

Quantilla vastuullinen henkilöstöjohtaminen toteutuu eettisellä ohjeistuksella, ja tarjoamalla anonyymi ilmoituskanava kaikkien käyttöön epäkohtien tuomiseksi johdon tietoon.

Vastuullisuus ei kuitenkaan ole pelkästään yksittäisiä asioita, vaan sen on käytävä toteen kaikessa toiminnassa, aivan kuten laadunkin.

Vuosien vastuullisuustyö on tuonut näkökulman johtamiseen strategiatyöstä alkaen. Osaksi strategisia painopisteitä on valittu ”Care for your colleague”- ja “Everyone is treated in a kind, fair and respected way” – teemat. Tyytyväisyys sosiaalisen vastuullisuuden työhön yrityksessä näkyy työntekijöiltä eri tilanteissa kerätyissä palautteissa. (Yrityshaastattelu 23.1.2024).

Ilmoita yrityksesi mukaan kehittämään henkilöstön vastuullisuusosaamista

Uudenmaan, Päijät-Hämeen sekä Etelä-Karjalan alueilla toimivilla pk-yrityksillä toimialasta riippumatta on nyt mahdollisuus kehittää henkilöstönsä osaamista tulevaisuuden vastuullisuustrendien mukaisesti. VALIOT – vastuullisuus- ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen pk- sekä startup-yritysten henkilöstölle -hankkeessa luodaan kolme opintokokonaisuutta, jotka palvelevat juuri edellä mainitun kohderyhmän tarpeita. Opintokokonaisuudet ovat vastuullinen liiketoiminta, vastuullinen rekrytointi ja vastuullinen myynti sekä kaupallistaminen. Hankkeen rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus ja hankkeeseen osallistuminen on maksutonta. Hankkeen kick-off pidetään torstaina 11.4.2024 klo 9.00–10.30 Teamsin välityksellä. Huhti-toukokuun 2024 aikana alkaa opintojen perustieto-osuuden suorittaminen, ja varsinaisia opintokokonaisuuksia voi alkaa suorittamaan sen jälkeen touko-kesäkuusta alkaen.

Vastuullinen liiketoiminta edellyttää onnistuakseen koko organisaation sitouttamista vastuullisuusajatteluun. Samalla tavalla, kun jokainen meistä on organisaatiossaan omalta osaltaan vaikuttamassa taloudelliseen tulokseen, voimme myös yksilöinä toimia sosiaalista ja ekologista vastuuta edistävällä tavalla. Jos kaikkia ei saada mukaan on mahdollista, ettei hyviä tavoitteita koskaan saavuteta. Mikäli organisaatio ei herää muutokseen ollenkaan riskinä on kilpailukyvyn menettäminen.

Monet organisaatiot kärsivät tänä päivänä työvoimapulasta toimialasta riippumatta. Samanaikaisesti työnhakijat ovat tulleet entistä tarkemmiksi siitä minkälaista työtä he tulevat tekemään, ja minkälaiseen yritykseen. Yhtälö vaikuttaa äkkipäätä katsottuna mahdottomalta ratkaista. Vaikea se onkin, mutta vastuullisuussuunnitelmaan sisällytettyjen rekrytoinnin, työntekijän valinnan, perehdytyksen, osaamisen kehittämisen ja urapolun periaatteilla hyvät työnhakijat voidaan vakuuttaa tulemaan töihin juuri teille.

Vastuullinen liiketoiminta ei ole rakettitiedettä

Aina on tiedetty, että ilman kannattavuutta ja hyvää hallintoa liiketoiminta loppuu lyhyeen. Jo vuosikymmenien ajan on kiinnitetty huomiota yritystoiminnan ympäristövaikutuksiin. Ja viime vuosina yhä voimakkaammin on tuotu näkyviin sosiaalisen vastuun tärkeys liiketoiminnan kehittämisessä. vastuullisuuskriteereissä tai tavoitteissa ei ole siis niin paljoa uutta, kun saattaisi olettaa.

Tärkeätä on huomata maailman ja lainsäädännön nopeat muutokset. Kansalaiset, työntekijät, sopimuskumppanit ja lainsäätäjät vaativat yrittäjiltä enemmän kuin ennen. Tässä kehityksessä isot yritykset joutuvat reagoimaan ensin, ja pienemmät nopeasti perässä. Tämä työ kannattaa aloittaa nyt eikä myöhemmin.

Työhön ryhdytään aloittamalla se, sanoi vanha kansa. Lähde liikkeelle pienistä teoista ja suunnitelmallisesti. Opiskele ja tee, osaat kyllä. VALIOT-hankkeessa valmistaudut tekemään vastuullisuussuunnitelman yrityksessäsi, ja suunnittelemaan prosessin, jolla se saatetaan konkreettisesti käytäntöön.

Lisätietoa saat nettisivuiltamme www.valiot.fi tai projektipäälliköiltä Jaakko Grönmark, jaakko.gronmark@laurea.fi, 050 463 9233 tai Ninni Andelin, ninni.andelin@lab.fi, 044 708 5103. Ollaan yhteydessä!

vastuuveneen termejä: avoimuus, ESG, aitous, CSR, viestintä, vastuullisuusstrategia, tasa-arvo, ympäristö, yhteiskuna, kannattavuus, asiakaslähtöisyys ja yritysvastuukysely.
Kuva 1: Vastuuvene (Juha Leskinen 2024)

Lähteet

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024031511496

Jaa sivu