Viisi vinkkiä, joiden avulla teet sisällöstäsi saavutettavampaa

Teksti | Maija Isaksson

Työarjessa voi olla haastavaa löytää aikaa kaikkeen, mihin olisi hyvä perehtyä. Esimerkiksi laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja myös Laureaa noudattamaan WCAG-kriteerejä, joita on yhteensä 49 kappaletta. (WCAG tulee sanoista Web Content Accessibility Guidelines, suomeksi verkkosisällön saavutettavuusohjeet).  Perusteellinen tutustuminen näihin kaikkiin vie runsaasti aikaa, joten tämän tekstin avulla pääset nopeasti alkuun.

kuvituskuva.
Kuva: Alena Darmel / Pexels

Laurean koordinoimassa hankkeessa Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022 tuetaan Uudenmaan yritysten digitalisaatiota ja vihreää siirtymää sekä edistetään Uudenmaan ja koko Suomen saavutettavuutta. Kun tuotamme hankkeessa sisältöä verkkoon, kiinnitämme huomiota tiedon saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Jaan tässä muutaman esimerkin, joiden avulla voit parantaa saavutettavuutta.

1. Varmista, että kuvat ovat saavutettavia.

Mikäli verkossa käytetään kuvia tai vaikkapa pdf-tiedostoja, tulisi niille lisätä vaihtoehtoiset tekstit (eli alt-tekstit). Vaihtoehtoinen teksti tarkoittaa sitä, että esimerkiksi näkövammaisten ruudunlukuohjelmat osaavat lukea vaihtoehtoisen tekstin. Tekstin tulisi kertoa mahdollisimman tiiviisti, mitä kuva sisältää. Näin sama informaatio välittyy myös heille, jotka eivät näe kuvaa. Esimerkiksi tekstiä sisältävä kuva tai infograafi ei ole välttämättä saavutettava, mikäli ruudunlukuohjelma ei pysty lukemaan sitä.

Vaihtoehtoisista teksteistä on hyötyä myös tiedon löydettävyyden kannalta. Internetin hakukoneet nimittäin suosivat kuvia, joissa on vaihtoehtoinen teksti. Siten saavutettavat kuvat nousevat paremmin esiin hakutuloksissa.

2. Tekstitä videot ja muut äänitallenteet.

Videoiden tekstittäminen on tärkeää, jotta sisältö tulee ilmi myös kuulovammaisille. Lisäksi tekstittämisestä on paljon hyötyä myös muissa tilanteissa. Joskus videota halutaan ehkä katsoa esimerkiksi julkisessa liikennevälineessä, mutta jos kuulokkeet eivät ole mukana, voi tekstitetyn videon katsoa ilman ääntä. Tekstityksessä kannattaa kiinnittää huomiota puheen lisäksi myös muihin videon kannalta oleellisiin asioihin. Tällaisia voivat olla muut äänet, kuten aplodit tai askelten äänet.

Esimerkiksi podcastit tulee löytyä verkkosivuilta äänitiedoston lisäksi myös tekstinä.

3. Linkit tarjoavat lisätietoa, mutta nimeä ne selkeästi.

Usein tekstien lomaan lisätään linkkejä, kun halutaan tarjota yleisölle vaikkapa lisätietoa aiheesta. Jos linkki on pitkä ja monimutkainen www-sivun osoite, ei se ole helposti ymmärrettävä. Myöskään lyhyt Lue lisää -linkki ei välttämättä hyödytä henkilöä, joka haluaa vaikkapa silmäillä ruudunlukuohjelman avulla kaikkia saman sivun sisältämiä linkkejä. Pitkä lista Lue lisää -linkkejä ei anna riittävää kuvaa siitä, mihin linkin kautta siirrytään.

Hyvä linkki kuvailee sitä, mitä linkki sisältää. Esimerkiksi ”Lue lisää tietoa saavutettavuusvaatimuksista Aluehallintoviraston sivuilta” kuvailee linkkiä paremmin.

4. Tee sisällöstä helpommin omaksuttavaa visuaalisin keinoin.

Erilaisia oppijoita voi hyödyttää, jos sisältö on vaihtelevaa. Esimerkiksi värit voivat tukea viestiäsi, kunhan informaatiota on tarjolla muillakin keinoin. Esimerkiksi punaviher-sokeat eivät välttämättä erota värejä toisistaan, jos punainen ja vihreä esiintyvät vierekkäin. Siispä värejä on kuitenkin hyvä käyttää harkiten.

Erilaisten kuvien, listojen ja infograafien avulla tietoa voi pilkkoa kepeämpään ja omaksuttavampaan muotoon. Tällöin on kuitenkin hyvä muistaa, että tieto tulee olla olemassa myös tekstinä, kuten yllä kohdassa 1.

5. Jäsentele tekstimassat helppolukuisiksi.

Jos tietoa on paljon, kannattaa se jakaa lyhyisiin kappaleisiin. Teksti on hyvä muotoilla kyseisen ohjelman (kuten Wordin) avulla siten, että ruudunlukuohjelmat tunnistavat tekstin joukosta otsikot, taulukot ja luettelot. Kerro tärkeimmät asiat ensiksi, ja etene sitten syventämään tietoa.

Ketä tahansa hyödyttää se, että teksti on selkeää ja kieli yksinkertaista. Ajattele kirjoittaessasi lukijaa ja sitä, kenelle olet tuottamassa sisältöä. Puhutteleeko teksti sellaista henkilöä, jonka toivot tekstin lukevan?

Voit lukea lisää tietoa saavutettavuudesta Celian tuottamilta Saavutettavasti.fi -sivuilta.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022061346025

Jaa sivu