”Welcome to work” – integroitumisen tukea puolisoille Limelight-hankkeessa

Teksti | Heidi Vähänikkilä , Miia Vakkuri

Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella aloitti toukokuussa 2024 nepalilaisten opiskelijoiden restonomikoulutusryhmä. Opiskelijat saapuivat Suomeen suorittamaan Hospitality Management and Service Design -koulutuksen. Limelight-hankkeessa järjestetään lyhyitä koulutuksia majoitus- ja tapahtuma-alalla toimiville sekä alalle pyrkiville henkilöille (Limelight 2024). Noin 60 opiskelijan aloittaessa opinnot, esittelivät Limelight-hankkeen edustajat orientaatiopäivillä heille ”Welcome to work at a hotel” täsmäkoulutuksen, joka on suunnattu nepalilaisten tutkinto-opiskelijoiden puolisoille.

Kuva 1. Ryhmäkuva osallistujista (Korvenranta 2024)

Laureassa on sitouduttu koulutusviennin kehittämiseen. Sitä halutaan tehdä kestävällä tavalla, erityisesti eettisestä näkökulmasta (Laurea 2024a). Limelight-koulutuskokonaisuudet rakennettiin keväälle 2024 tarve- ja osaamislähtöisesti. Mukaillen Laurean tavoite- ja tahtotilaa on kansainvälisten ryhmien kanssa toimittaessa huomioitava opiskelijoiden elämäntilanne, ei ainoastaan Laureaan opiskelemaan tulevien henkilöiden koulutus. ”Työskennellessämme kansainvälisten opiskelijaryhmien kanssa olemme käytännössä huomanneet, miten tärkeässä osassa perhe heille on. Suuri osa opiskelijoista saapuu Suomeen puolisoiden sekä lasten kanssa, tämän hankkeen kautta haluttiin lähteä tukemaan puolisoiden integroitumista Suomeen ja mahdollisesti myös työmarkkinoille” kertoo hankkeen projektipäällikkö Annukka Korvenranta.

Suomeen opiskelemaan saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden perheiden osallistamisella on myös kansallisesti merkitystä. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n teemoissa kansainvälisten osaajien tarpeellisuutta alamme ylösnostamiseksi korostetaan. ”Työvoimavajetta ei voida korjata ilman ulkomaalaista työvoimaa. Muut maat kilpailevat Suomen kanssa työvoimasta. Nopeasti vaikuttavia keinoja työvoimapulan ratkaisemiseksi ei ole. Suomen on ryhdyttävä aktiivisesti houkuttelemaan ulkomaalaisia Suomeen töihin” (MaRa 2024). Limelight-hankkeessa on päästy tarttumaan ketterästi tähän tarpeeseen. Maahan puolisoidensa kanssa tulevien tavoittaminen on yksi hyväksi havaittu mahdollisuus tämän tavoitteen edistämiseen.

kuvion sisältö avattu tekstissä.
Kuvio 1. Koulutuksen aikataulutus (Limelight 2024)

Puolisoiden koulutus järjestettiin 27.5.–28.5. ja 31.5. Laurean Leppävaaran kampuksella. Ensimmäisenä päivänä perehdyttiin majoitustoimialan monipuolisiin mahdollisuuksiin. Aihepiirin lehtorina restonomikoulutuksessa toimiva Marjaana Salomaa sai kuulijat innostumaan alasta, samalla suomalaisen yhteiskunnan ja liiketoimintaympäristön ominaispiirteet herättivät osallistujia osallistumaan aktiivisesti keskusteluun. Maanantaipäivän lopuksi osallistujat pääsivät tutustumaan BarLaurean oppimisympäristöön sekä harjoittamaan taitojaan kattaus-/ tarjoilupajassa a la carte -ravintola Flown tiloissa. Koulutukseen osallistuvista suurimmalla osalla ei ole aiempaa kokemusta majoitus- ja ravitsemisalalta/tapahtuma-alalta. Osallistujat kiittelivät mahdollisuudesta päästä ”hands on” työpajaan, josta jäi konkreettisia oppeja vietäväksi mahdolliseen alan ensimmäiseen työpaikkaan.

kuvituskuva.
Kuvatekstiksi: Kuva 2. Tarjoilutyöpaja (Korvenranta 2024)

Toisena koulutuspäivänä keskityttiin tiukasti hygienia- ja anniskelupassin suorittamiseen tarvittavan tietoperustan rakentamiseen kokeita valvovien restonomikoulutuksen lehtoreiden Miia Vakkurin ja Kaija Meriläisen toimesta. Vastaavia virallisia dokumentteja ei alalla Nepalissa vaadita – osallistujille tuli yllätyksenä se, kuinka säädeltyä toiminta on Suomessa. Koulutukseen osallistuneilla on mahdollisuus suorittaa koulutuksen jälkeen hygienia- ja alkoholipassit Laureassa. ”Ilman hygieniapassia ravintola-alalla voi työskennellä jopa kolme kuukautta. Mahdollistamalla passin suorittamisen heti koulutuksen jälkeen saamme osallistujien työllistymisen hieman helpommaksi, sillä passin suorittaminen ei jää tulevan työnantajan hoidettavaksi” kertoo Miia Vakkuri.

Osallistujat saivat lyhyesti esitellä osaamistaan ja tutustua työnhakumahdollisuuksiin. Restonomikoulutuksen lehtorin Heidi Vähänikkilän kanssa osallistujat kävivät läpi ilmaisia CV-työkaluja, tutustuivat rekrytointiyritysten toimintaan ja pääsivät katsomaan lyhyesti jatkovinkkien kera miten omaa LinkedIn-profiilia voi hyödyntää työnhaussa.

Kansainvälisten opiskelijoiden ohjaaminen on hyvin palkitsevaa ja monipuolista. Koulutuksessa mukana olleiden kanssa päästiin myös pohtimaan sitä, miten kieli vaikuttaa työnhakemiseen. Osallistujat olivat jo oppineet muutamia sanoja ja sanontoja, kuten ”kiitos” ja ”paljon onnea”, vaikka he ovat saapuneet Suomeen vasta toukokuun alussa. Kansainvälisten ryhmien kanssa joustavuus on erittäin tärkeää, ihmiset tulee kohdata ajan kanssa ja kuuntelemisella on iso rooli.

Päivien aikana kerättiin osallistujilta myös palautetta siitä, millaista jatkokoulutusta he toivoisivat. Toiveita esitettiin laaja-alaisesti, suurin osa toivoi lisää alamme koulutuksia kuten mm. ruokaelämyksiin liittyviä kursseja ja lisäksi mukana oli myös muutamia opiskelijoita, joilla on toive työllistyä sairaanhoitajiksi. Lisäksi esiin tulivat keskusteluissa Laurean avoimen amk:n opinnot, joista osa on maksuttomia 1–5 opintopisteen kokonaisuuksia (Laurea 2024b). Maksuttomuudella on suuri merkitys, sillä ilman työtä elintaso on vielä näillä henkilöillä vaatimaton. Tässä tulee esiin Laurean monipuolisuus erilaisten koulutusten järjestäjänä – heille löydetään varmasti lisää mielenkiintoisia kouluttautumismahdollisuuksia.

Lähteet

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024061754057

Jaa sivu