Yhteiskehittäen uusia ideoita tulevaisuuden kestäviin palveluihin

Teksti | Suvi Valsta , Minna Pura , Jenni Viljanen

Yritykset kohtaavat nykyaikana useita erilaisia haasteita, jotka voivat liittyä esimerkiksi yrityksen totuttujen toimitusketjujen häiriintymiseen, toiminnan kestävyyden varmistamiseen tai yrityksen brändistä uskottavasti viestimiseen. Mitä mahdollisuuksia vihreä siirtymä tuo tullessaan? Mitä juuri sinä voisit tehdä, jotta yrityksesi voisi kohdata tulevaisuuden haasteet ja innovoida vihreät silmälasit päässä?

kuvituskuvA.
Kuva: Kindel Media / Pexels

Green Steps on Laurea- ja Haaga-Helia-ammattikorkeakoulujen yhteinen hanke, jossa tuetaan uusimaalaisia pk-yrityksiä kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintaansa vihreään ja vastuulliseen suuntaan. Yritysten kiertotaloutta ja digitaalisuutta hyödyntävää innovaatiotoimintaa edistämällä pyritään tarjoamaan yrittäjille suunta kohti uusia liiketoimintamalleja, jotka olisivat paitsi kannattavia, myös kestäviä ja vastuullisia. Yrityksiä tuetaan tarjoamalla niille koulutusta, vertaismentorointia, valmennusta sekä palvelumuotoiluosaamista. Palvelumuotoiluprosessissa yritys voi tehdä erilaisia nopeita kokeiluja, jotka auttavat löytämään uutta tietoa ja testaamaan ketterästi uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Palvelumuotoiluprosessin aikana yritykset saavat asiantuntijoilta sparrausapua ja ryhmätukea toisilta prosessiin osallistuvilta yrityksiltä.

Miten muotoilemme vihreää siirtymää?

Green Steps -hankkeeseen osallistuvien yritysten muutosvalmiutta tukeva palvelumuotoiluprosessi alkoi syyskuussa 2022. Ensimmäisessä tapaamisessa tutustuttiin kiertotalouteen ja palvelumuotoiluun käsitteinä sekä verkostoiduttiin osallistuvien organisaatioiden kesken. Lähitapaamisena toteutetussa aloitustapahtumassa alettiin ideoida sekä menneen että tulevaisuuden kartoituksen kautta organisaation omaa visiota kestävästä tulevaisuudesta. Visiotyöskentelyä jatkettiin verkossa Howspace-alustalla syksyn seuraavissa tapaamisissa sekä tapaamisten välillä asiantuntijoiden ja organisaatioiden jäsenten verkostossa kunkin organisaation omaan tahtiin.

Kevään 2023 tapaamisissa osallistujat käyvät läpi palvelumuotoilun tuplatimanttimallin mukaisen kehitysprosessin, jonka aikana osallistujat ensin kartoittavat oman organisaationsa ja alansa asiakasymmärrystä ja tämän jälkeen ideoivat ja testaavat uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Prosessin tuloksien pohjalta osallistujat muotoilevat itselleen uudistuneen arvolupauksen ja liiketoimintamallin aihion.

koma osallistujaa työpajassa pöydän ääressä.
Kuva 1: Työskentelyä työpajassa empatiakartan äärellä, kuvaaja Minna Pura

Parviäly ja piilotajunta peliin!

Viheliäisten ongelmien ratkaisuun tarvitaan uudenlaisia työkaluja ja toimintatapoja. Vauhtia uudenlaisiin ratkaisuihin haetaan osallistavilla työpajatekniikoilla valjastamalla myös hiljainen tieto, parviäly ja odottamattomat oivallukset hyötykäyttöön. Sovellamme Laureassa kevään aikana järjestettävissä työpajoissa muun muassa LEGO® SERIOUS PLAY® – metodologiaa vastuullisten liiketoimintamallien kehitykseen ja muutosjohtamiseen. Lopuksi työstämme suunnitelmista kolmiulotteisen visualisoinnin ja tarinan, miten viestiä selkeästi muille uudesta tavasta toimia. Green Steps Sustainable Business Model Canvas tiivistää opit konseptiksi, miten kannustaa asiakkaita kiertotalouden kannalta järkeviin valintoihin myyntiä menettämättä. Malli räätälöidään osallistujayritysten tilanteeseen, erityisesti pienten organisaatioiden tarpeisiin.  Se sopii myös yhdistyksille ja voittoa tavoittelemattomille organisaatioille.

Tule mukaan ottamaan vihreitä askeleita, yksi askel kerrallaan!
Green Steps -hankkeen koulutuksiin, palvelumuotoiluprosessiin, business coachingiin sekä vertaismentorointiin voi vielä ilmoittautua mukaan. Yrittäjille maksuttomia tilaisuuksia järjestetään kevään 2023 aikana.

Hanke järjestää 16.3. klo 9-10 yritystoiminnan resilienssistä webinaarin Turvaa toiminnan jatkuvuus. Puhujana webinaarissa on yliopettaja Harri Ruoslahti Laureasta. Ilmoittaudu mukaan webinaariin tästä. Webinaari on avoin kaikille kiinnostuneille.

Jos kiinnostuit ja haluat kuulla lisää, ota yhteyttä:

  • Laura Rinta-Jouppi, projektipäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu, laura.rinta-jouppi@laurea.fi, puh. 0505353194 (erityisesti palvelumuotoilu)
  • Reija Anckar, projektipäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, reija.anckar@haaga-helia.fi, puh. 0503428125 (erityisesti koulutukset, business coaching, vertaismentorointi)
  •  Laurean hankesivut
  • Haaga-Helian hankesivut

Lukuvinkkejä:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023031331327

Jaa sivu