3AMK-liittouman kuulumisia joulun 2023 lähestyessä

Teksti | Antti Vettenranta

Joulunaika lähestyy kovaa vauhtia ja on taasen aika kerrata joitain keskeisiä tapahtumia 3AMK-liittouman toiminnassa loppuvuoden aikana. Tuleva vuosi 2024 on nyt meneillään olevan sopimuskauden viimeinen ja ensi vuoden suunnittelu alkaa olla jo loppusuoralla. Samanaikaisesti olemme käynnistäneet jo valmistautumisen tulevaan sopimuskauteen 2025–2028.

kuvituskuva,
Kuva: Jess Bailey / Unsplash

Syksyn kehittämisseminaari veti tuvan täyteen

Syyskuussa 2023 pidetyssä liittouman kehittämisseminaarissa oli tällä kertaa teemana vaikuttava TKI-toiminta ja sen kehittäminen ml. myös ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus. Seminaarin tavoitteena oli ideoida yhdessä, miten liittouman TKI-toimintaa voidaan kehittää huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Laurean Tikkurilan kampuksella järjestetyssä tapahtumassa oli ilahduttavasti yli 40 liittouman kehittämisestä kiinnostunutta osallistujaa – sekä korkeakoulujen henkilöstöä, että opiskelijoiden edustajia.

Seminaarissa käytiin läpi TKI-toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä liittouman TKI-toiminnan painopisteitä ja ulkoisten rahoituslähteiden tarjoamia mahdollisuuksia TKI-toiminnalle. Seminaarissa keskusteltiin myös luottamuksen merkityksestä onnistuneelle yhteistyölle ja kuinka luottamusta voidaan rakentaa yhdessä sitoutumisen, valintojen ja käytännön toiminnan kautta. Lopuksi pohdittiin yhdessä tulevaisuuden keskeisiä ilmiöitä ja teemoja, joita tulisi ottaa liittouman TKI-toiminnassa huomioon. Lisäksi seminaarissa päästiin kuulemaan myös tänä vuonna toimintansa aloittaneen ammattipedagogisen tutkimus- ja kehittämiskampuksen ajankohtaisia asioita ja tulevia suunnitelmia. Tilaisuus kokonaisuudessaan antoi osallistujille hyviä ajatuksia ja ideoita, joiden pohjalta liittouman TKI-toimintaa on hyvä lähteä kehittämään kohti tulevaa sopimuskautta.

Ensi vuoden suunnittelua

Syksyn aikana 3AMK-liittouman yhteistyöalueet ovat jälleen valmistelleet tulevan vuoden suunnitelmiaan ja esitys liittouman toteutussuunnitelmaksi vuodelle 2024 alkaa pikkuhiljaa olla valmis. Yhteistyö jatkuu myös ensi vuonna oppimistoiminnan, vaikuttavan TKI-toiminnan, ammattipedagogisen tutkimus- ja kehittämiskampuksen, koulutusviennin, yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan, sekä tekoälyn hyödyntämisen osalta. Myös yhteiset kirjasto- ja liikuntapalvelut ovat vuonna 2024 jäsenammattikorkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden käytettävissä.

Strategiset valinnat tulevalle sopimuskaudelle

3AMK-liittouman yhteistyötä ensimmäisten kahdeksan toimintavuoden aikana on toteutettu edellä mainittujen toimintokohtaisten yhteistyöalueiden puitteissa ja niihin liittyvät tavoitteet on sovittu sopimuskausittain yhdessä OKM:n kanssa. Vuosien mittaan onkin saavutettu merkittäviä tuloksia monilla eri yhteistyöalueilla. Liittouman yhteistyömallia on kuitenkin hyvä koko ajan kehittää entistä suuremman vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Tulevalla sopimuskaudella tavoittelemmekin vaikuttavuuden lisäämistä uudella toimintatavalla.

Yhteistyö perustuu jatkossa strategisesti valittaviin teemoihin ja vaikuttavuuden aikaansaamiseen

3AMK liittouman tarkoituksena myös jatkossa on luoda kasvun edellytyksiä pääkaupunkiseudulle ja metropolialueelle. Liittouman vahvuuksia ovat soveltava tutkimus, työelämälähtöinen koulutus, työvoiman saatavuuden turvaaminen sekä pääkaupunkiseudun kasvun edellytyksiä tukeva TKI-toiminta.

Tulevalla sopimuskaudella yhteistyö perustuu strategisesti valittaviin ja merkittäviin teemoihin, joita pyritään tunnistamaan pääkaupunkiseudun ja metropolialueen haasteiden sekä esim. EU-strategioiden näkökulmasta. Strategisilla teemoilla tehostetaan ja integroidaan toimintaa entistäkin vaikuttavammaksi syventämällä opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia, hyödyntämällä kansainvälistä TKI-rahoitusta, sekä vahvistamalla koulutusvientiä. Käytännön yhteistyö strategisten teemojen puitteissa voi siis edelleen pitää sisällään tuttuja elementtejä; yhteistä TKI-hanketoimintaa ja opintotarjontaa, kansainvälistä liiketoimintaa, yrittäjyyden edistämistä, pedagogista kehittämistä sekä yhteisiä palveluita ja kehittämistoimenpiteitä esim. tekoälyn hyödyntämisen osalta. Valittavien strategisten teemojen puitteissa pystymme myös kokoamaan osaamista kansainvälisyyden edistämiseksi, synergiaetujen saavuttamiseksi ja liittouman profiilin vahvistamiseksi. Keskeinen päämäärä on pysyvän vaikuttavuuden aikaansaaminen.

Uuden yhteistyömallin kehittäminen käynnistyy

Sopimusneuvottelut OKM:n kanssa tulevaa sopimuskautta 2025–2028 varten on tarkoitus käydä kevään 2024 aikana ja toivomme niistä tietysti positiivisia päätöksiä liittouman tulevaisuutta ajatellen. Uuden yhteistyömallin kehittäminen käynnistyy näin ollen toden teolla vuoden 2024 aikana. Tulevasta vuodesta näyttäisi siis muodostuvan liittouman toiminnan kehittämisen kannalta hyvin merkityksellinen ja mielenkiintoinen. Toivonkin, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan yhteiseen kehittämiseen, esim. osallistumalla taas keväällä ja syksyllä järjestettäviin liittouman kehittämisseminaareihin.

Kuluneen vuoden osalta esitän kaikille, sekä henkilöstön, opiskelijoiden, että yhteistyökumppaneiden edustajille jälleen parhaat kiitokset ja toivotan kaikille oikein rauhallista joulunaikaa, sekä menestyksellistä uutta vuotta 2024!

Ystävällisin terveisin

Antti Vettenranta
Prosessijohtaja
Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma (3AMK)
antti.vettenranta@laurea.fi
+358 40 562 5293
@AnttiVettenran1

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024032212593

Jaa sivu