3AMK liittouman kuulumisia joulun lähestyessä

Teksti | Antti Vettenranta

Vuosi 2021 on jo loppusuoralla ja nyt on hyvä aika vähän kerrata kuluneen vuoden kuulumisia ja tapahtumia 3AMK liittouman tiimoilta. Vuosi 2021 on meneillään olevan sopimuskauden ensimmäinen ja samalla käynnistyi myös liittouman toimintasuunnitelman toteutus vuosille 2021-2024. Vuoden aikana on tietysti tapahtunut paljon kaikenlaista, tässä joitain valittuja nostoja ja pohdintoja myös tulevasta.

Vuosi 2021- toimintaa, tuloksia ja vaikuttavuutta

Poikkeusolot ovat toki edelleen vaikuttaneet liittouman toimintaan, vaikka syksyn mittaan onkin aika ajoin päästy toimimaan lähes normaalioloissa. Alkuvuoden osalta merkittävää oli liittouman toiminnan ulkoisen arviointiselvityksen valmistuminen. Selvityksessä todettiin, että 3AMK liittouma on korkeakoulupoliittinen innovaatio, mutta selvitys antoi ajattelemisen aihetta myös toiminnan kehittämisen näkökulmasta. (Rauhala 2021.)

Vuosi 2021 on ollut monella mittarilla arvioituna menestyksekäs; sekä oppimistoiminnalle että vaikuttavalle TKI-toiminnalle OKM sopimusneuvotteluissa asetutut tavoitteet oppimistoiminnan tarjonnan, TKI-ulkoisen rahoituksen ja yhteisten julkaisujen osalta on saavutettu varsin hyvin. Myös yrittäjyyden ja innovaatioiden, koulutusviennin, tekoälyn hyödyntämisen ja yhteisten liikuntapalveluiden saralla on saavutettu onnistumisia. Sopimuskauden loppua kohti mentäessä tavoitetaso kuitenkin kasvaa koko ajan, joten toiminnan jatkuva kehittäminen nousee jatkossa entistäkin tärkeämmäksi myös liittouman jatkuvuuden varmistamisen näkökulmasta. Merkillepantavaa kuluneen vuoden aikana on ollut myös ammattikorkeakoulujen Kiina-verkostohankkeen käynnistyminen 3AMK liittouman vetämänä, sekä käytännön yhteistyön käynnistyminen HAUS kehittämiskeskuksen kanssa.

Kohti vuotta 2022

Syksyn aikana käynnistettiin liittouman vuoden 2022 toteutussuunnitelman valmistelut. Tätä kirjoittaessa suunnitelma on parhaillaan hyväksyttävänä liittouman jäsenammattikorkeakoulujen ylläpitäjien hallituksissa. Toteutussuunnitelmassa on tällä kertaa mukana yhteistyöaluekohtaisten suunnitelmien ohella myös liittouman yhteiset kehittämistoimenpiteet. Liittouman toimintasuunnitelmassa todetaan, että sopimuskauden aikana liittoumalle rakennetaan vahvoja yhteisiä osaamiskeskittymiä valituille painoalueille. Näiden osaamiskeskittymien toimintaa tukemaan kehitetään globaaleihin ekosysteemeihin ankkuroituneita TKIO-ympäristöjä ja –alustoja osaamisen kokoamiseksi, kansainvälisten strategisten kumppanuuksien ja verkostojen kehittämiseksi, kestävän kehityksen edistämiseksi, sekä toiminnan laadun, tuloksellisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseksi. Toteutussuunnitelman mukaisesti vuonna 2022 käynnistetään kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamiskeskittymän suunnittelu ja valmistelu painottuen erityisesti pk-yritysten kestävän kehityksen osaamisen ja verkostojen kehittämiseen. (3AMK 2021.)

Myös 3AMK neuvottelukunta kokoontui syyskuussa keskustelemaan liittouman tulevaisuuden suunnitelmista. Syksyn kokouksen teemana oli ”Kestävän kehityksen haasteet yritysten ja näiden sidosryhmien näkökulmasta” ja siellä kuultiin myös Keskon ja Nordean edustajien puheenvuorot yritysten tavoitteista kestävän kehityksen ja hiilineutraaliuden saralla. Kokouksessa saatiin näin ollen hyviä evästyksiä myös em. kiertotalouden ja kestävän kehityksen osaamiskeskittymän profiloitumista silmällä pitäen.

Pääkaupunkiseudun yhteistyön tiivistyminen

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ja korkeakoulujen rehtorit tapasivat pitkästä aikaa yhteistyöfoorumin merkeissä syyskuussa. Kokouksen teemana oli ”Opiskelijoiden hyvinvointi poikkeusoloissa” ja siellä esiteltiin korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi ja terveystutkimus KOTT 2021-tutkimuksen alustavia tuloksia. Kokouksessa hyväksyttiin yhteistyöfoorumin toimintamalli ja valittiin 3AMK liittouma foorumin puheenjohtajatahoksi vuosiksi 2021–2022. Uusi toimintamalli luo yhteisen edunvalvonnan ja tiedonvaihdon ohella hyvät kehykset pääkaupunkiseudun toimijoiden yhteistyölle koulutuksen, TKI-toiminnan, opiskelijoiden hyvinvoinnin, sekä innovaatioekosysteemin ja kansainvälistymisen edistämiseksi. (3AMK 2021.)

Katsetta tulevaan

Oli todella hienoa päästä kehittämään liittouman tulevaa opintotarjontaa oppimistoiminnan yhteiskehittämisen tavoitteellisessa työpajassa, sekä pohtia liittouman tulevia askelmerkkejä yhdessä henkilöstön ja opiskelijakuntien edustajien kanssa livenä 3AMK kehittämisseminaarissa poikkeusolojen syksyllä hetkeksi helpottaessa. Kehittämiseminaarissa keskusteltiin ja luotiin alustavia suuntaviivoja liittouman profiloitumiseksi jatkossa valittujen substanssi- tms. teemojen näkökulmasta. Tätä keskustelua on varmasti syytä jatkaa myös tulevan vuoden aikana!

Yhteenvetona voisi todeta, että olemme uuden vuoden koittaessa varsin hyvissä asemissa saavuttamaan hyviä tuloksia ja vaikuttavuutta myös jatkossa. Esitänkin kaikille liittouman toiminnassa mukana olleille sekä henkilöstön, opiskelijoiden, että yhteistyökumppaneiden edustajille parhaat kiitokset ja toivotan kaikille oikein rauhallista joulunaikaa, sekä menestyksellistä uutta vuotta 2022!

Ystävällisin terveisin

Antti Vettenranta

  • Prosessijohtaja
  • Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma (3AMK)
  • antti.vettenranta@laurea.fi
  • +358 40 562 5293
  • @AnttiVettenran1

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121761357

Jaa sivu