3AMK liittouman kuulumisia kesän 2023 koittaessa

Teksti | Antti Vettenranta

Lukuvuosi alkaa olla jo loppusuoralla ja on jälleen hyvä ajankohta muistella viime vuoden keskeisiä tapahtumia ja tuloksia sekä alkuvuoden kuulumisia 3AMK liittouman tiimoilta. Aika meneekin nopeasti; kuluva vuosi on liittouman toiminnassa jo peräti seitsemäs! Korona-ajan poikkeusolot vaikuttivat liittouman toimintaan jonkin verran vielä alkuvuoden 2022 aikana, mutta vähitellen toiminta on vakiintunut lähes koronaa-aikaa edeltäviin uomiinsa.

Tuloksia ja toimintaa eri yhteistyöalueilta

Oppimistoiminta

Vuonna 2022 liittoumassa toteutettiin kaikkiaan 23 yhteistä opintokokonaisuutta, joista 12 oli osaamispolkuja ja 11 intensiivitoteutuksia. Näiden ohella opiskelijoille oli edelleen tarjolla 3AMK:n ja Aalto-yliopiston kattava kielitarjonta. Keväällä toteutettu 3AMK liittouman strategisen kumppanin, HAUS Kehittämiskeskus Oy:n kanssa yhteistyössä kehitetyn Valtion monet urapolut –intensiivitoteutus osoittautui hyvin suosituksi. Erittäin mielenkiintoinen uusi avaus on myös yhteistyön käynnistyminen Helsingin yliopiston kanssa tutkimusmenetelmäosaamisen tiimoilta.

Vaikuttava TKI-toiminta

Vaikuttavan TKI-toiminnan ulkoinen rahoitus vuonna 2022 kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna ja oli yhteensä noin 5,6 milj. euroa. Vuodelle 2023 ulkoista rahoitusta oli vuoden 2022 loppuun mennessä kertynyt noin 4,4 milj. euroa. Yhteisiä julkaisuja syntyi vuonna 2022 yhteensä 75 kpl. Liittouman yhteinen TKI-toiminta on ollut aktiivista ja hyvin esillä erilaisissa julkaisuissa, tapahtumissa ja mm. AMK ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä marraskuussa 2022.

Koulutusvienti

Koulutusvientiyhtiö EduExcellencen liikevaihto vuonna 2022 oli noin 2,26 milj. euroa ja tilikauden tulos noin 200 000 euroa. Koulutusvientitoiminnassa saatiin hyviä uusia avauksia alkuvuoden aikana esim. Nepaliin ja Kiinaan, vaikkakin toimintaa leimasi alkuvuoden aikana myös Kenian tilauskoulutusten kohtaamat vaikeudet.

Yrittäjyys ja innovaatiot

Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021–2022 – hankkeen puitteissa on toteutettu mm. yrittäjille suunnattuja mikrokursseja sekä 10 Days 100 Challenges intensiiviopintokokonaisuuden digitalisointi. Alkuvuoden 2023 aikana on kehitetty myös uutta Vastuullinen yrittäjyys- opintokokonaisuutta, joka on tarkoitus pilotoida syksyllä 2023.

Tekoälyn hyödyntäminen ja ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus

Tekoälyä hyödyntävä, 3AMK tarjontaa sekä työmarkkinadataa sisältävä CareerBot-palvelualusta lanseerattiin ja otettiin käyttöön alkuvuodesta 2022. Tekoälyn hyödyntämiseen tähtääviä koulutuksia jatkettiin alkuvuoden aikana ja ne ovat osoittautuneet erittäin suosituiksi. Toukokuussa 2023 pidetyssä ChatGPT tilaisuudessa oli noin 400 osallistujaa! Tilaisuuden järjestelyissä oli vahvasti mukana myös liittouman uusi, vuoden 2023 alusta aloittanut yhteistyöalue: Ammattipedagoginen tutkimus ja kehittämiskampus. Myös 3AMK:n, Hamkin ja Xamkin yhteistyössä toteutetun AMKoodarikoulutuksen jatkona toteutettava AMKosaaja-hanke, joka tarjoaa lyhytkestoista koulutusta osaajapula-aloilla tekoälyä hyödyntämällä, on saanut hyvin osallistujia.

Yhteiset kirjasto- ja liikuntapalvelut

Liittouman jäsenammattikorkeakoulujen kirjastopalvelut ja opiskelijakuntien järjestämät, opiskelijoille ja henkilöstölle suunnatut yhteiset liikuntapalvelut, sekä näihin kytkeytyvät yhteiset tapahtumat ovat vakiinnuttaneet paikkansa sekä henkilöstön että opiskelijoiden keskuudessa, alkuvuoden osittaisista poikkeusoloista huolimatta. Vuoden 2022 aikana uusia liikunta- ja kuntosalipasseja passeja otettiin käyttöön 1851 kpl ja ohjattua liikuntaa oli tarjolla noin 30 tuntia viikossa.

Vaikuttavaa verkostoyhteistyötä

3AMK liittouma toimi vuosina 2021–22 puheenjohtajatahona pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien ja korkeakoulujen rehtoreiden yhteistyöfoorumissa, jonka tavoitteena on metropolialueen kehittäminen korkeakoulujen ja kaupunkien yhteistyössä, sekä yhteinen edunvalvonta. 3AMK korkeakoulut toteuttivat kevään 2023 aikana myös liittouman omaa ohjelmaa hallitusohjelman valmisteluun vaikuttamiseksi ja korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseksi Uudellemaalle.

Liittoumalle on vuoden alussa nimetty uusi neuvottelukunta, jonka jäseninä toimivat ylijohtaja Petri Knaapinen, Uudenmaan ELY-keskus; maakuntajohtaja Ossi Savolainen, Uudenmaan liitto; johtaja Nina Honkala, Sitra; professori Kirsti Lonka, HY; rehtori Kaarlo Hildén, Taideyliopisto; tj Sami Ensio, Innofactor; henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue; toimituspäällikkö Anu Silfverberg, Longplay; tj Pia Pakarinen, Helsingin seudun kauppakamari; sekä johtaja Nina Lahtinen, OAJ. Neuvottelukunnan tehtävänä on tiivistää liittouman yhteyttä metropolialueen innovaatiojärjestelmään ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon edistäen korkeakoulujen, kaupunkien ja elinkeinoelämän yhteistyötä alueella. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta (2023–25) ja se kokoontuu vuosittain kahdesti.

Yhteinen kehittäminen jatkuu

Maaliskuussa 2023 pidetyssä liittouman kehittämisseminaarissa oli teemana erityisesti oppimistoiminta ja sen kehittäminen. Seminaarissa keskusteltiin muutostarpeista osaamispolkujen rakenteeseen ja ideoitiin valittujen teemojen ympärille rakennettavia osaamiskokonaisuuksia. Toukokuussa 2023 järjestettiin myös Kestävä kaupunkikehitys – TKI-kärkialueen toimesta työpaja kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamisen kehittämiseksi 3AMK yhteistyössä.

Kohti tulevaa sopimuskautta

Olemme kuluvan sopimuskauden aikana pystyneet koko ajan parantamaan 3AMK liittouman tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta eri yhteistyöalueilla. Sopimuskautta on vielä jäljellä noin puolitoista vuotta ja heti kesälomien jälkeen alkaakin olla aika valmistautua tulevaan sopimuskauteen ja niihin liittyviin neuvotteluihin OKM:n kanssa. Tulevia aikoja värittävät myös valmisteilla oleva uusi hallitusohjelma sekä korkeakoulujen rahoitusmalliin mahdollisesti tehtävät muutokset, joten edessämme on varmasti mielenkiintoinen lukuvuosi.

Parhaat kiitokset jälleen kaikille 3AMK liittouman toimijoille ja tervetuloa myös kaikki uudet tulokkaat.

Oikein hyvää ja rentouttavaa kesää!

Antti Vettenranta
Prosessijohtaja
Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma (3AMK)
antti.vettenranta@laurea.fi
+358 40 562 5293
@AnttiVettenran1

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024032212594

Jaa sivu