3AMK liittouman kuulumisia kesän kynnyksellä

Teksti | Antti Vettenranta

Alkuvuosi on ollut 3AMK liittoumalle toimeliasta ja tuloksellista aikaa. Uusi sopimuskausi on lähtenyt hienosti liikkeelle, poikkeusoloista huolimatta.

Arviointiselvitys liittouman toiminnasta ensimmäisen sopimuskauden aikana valmistui vuodenvaihteessa. Selvityksessä todettiin, että 3AMK liittouma on korkeakoulupoliittinen innovaatio. Toki selvityksessä tunnistettiin myös kehittämiskohteita ja niihin on pyritty aktiivisesti tarttumaan. Opiskelijoille suunnattu sähköinen uutiskirje lanseerattiin maaliskuussa. Huhtikuussa toteutettiin liittouman avaintoimijoiden kehittämisseminaari, jonka tavoitteena oli liittouman toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden edistäminen.

Alkuvuodesta varmistui mm AMKoodarikoulutuksen jatkohankkeen rahoitus, käynnistettiin ammattikorkeakoulujen Kiina-verkoston kehittämishanke, sekä hanke eurooppalaisen TKI-yhteistyön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi Uudellamaalla. Myös mm. Euroopan yrittäjyysaluetta tukeva TKI-hanke sekä hoivakotien toimintamallien kehittämiseen painottuva Elossa! – hanke saivat rahoituspäätöksen. Rehtorikollegio päätti toukokuun kokouksessaan käynnistää kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamiskeskittymän suunnittelun ja valmistelun painottuen erityisesti pk-yritysten kestävän kehityksen osaamisen ja verkostojen kehittämiseen.

Oppimistoiminnan yhteistyöalueella toteutettiin keväällä mm.  Circular Economy for Sustainable Growth -osaamispolku, sekä intensiivitoteutukset Digital Well Being Sprint, 10 Days 100 Challenges ja YAMK-opiskelijoille suunnattu Leadership Skills for a Changing World. Yhteistyössä HAUS kehittämiskeskuksen kanssa toteutettiin Valtion monet urapolut-pilottiopintojakso ValtioExpo-tapahtuman yhteydessä toukokuussa. Syksyllä tarjonnassa on useita mielenkiintoisia osaamispolkuja ja intensiivitoteutuksia, myös uusien opintokokonaisuuksien kehittäminen on käynnistynyt aktiivisesti.

Yrittäjyys ja innovaatiot yhteistyöalueella käynnistettiin kansainvälinen Climate Launchpad-liikeideakilpailu, jossa 3AMK vastaa Suomen osuudesta osana eurooppalaista EIT Climate-KIC ohjelmaa. Koulutusviennin osalta EduExcellence Oy sopi kolmevuotisesta asiantuntijayhteistyöstä koskien teollisen vallankumouksen murrosta Etelä-Afrikassa.  Alkuvuoden aikana toteutettiin myös Robots & Chatbot Hackathon, joka järjestettiin nyt kolmannen kerran virtuaalisesti. Alkuvuodesta tehtiin myös tekoälyalustan käyttöliittymän ja toiminnallisuuksien jatkokehitystä sekä sisällön opiskelijatestausta ja toteutettiin käytettävän tekoälysovelluksen kilpailutus.

Poikkeusolot ovat vaikuttaneet myös ZONE-liikuntapalveluiden tarjontaan ja käyttäjämääriin. Liikuntatilat ovat olleet suljettuina, sulun myötä onnistuttiin kuitenkin käynnistämään uusi palvelu, verkossa lähetettävät online-ryhmäliikuntatunnit.

Kaiken kaikkiaan kevään aikana on luotu mainiot edellytykset liittouman toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden edelleen vahvistamiseksi. Sopimuskauden yhtenä keskeisenä tavoitteena on henkilöstön ja opiskelijoiden liittouman toimintaan osallistumismahdollisuuksien laajentaminen. Toivotankin kaikki halukkaat lämpimästi mukaan syksyn aikana toteutettaviin liittouman yhteisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin!

Parhaat kiitokset kaikille liittouman toimintaan osallistuneille opiskelijoille ja henkilöstön jäsenille! Oikein hyvää ja rentouttavaa kesää!

Ystävällisin terveisin

Antti Vettenranta

  • Prosessijohtaja, Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma (3AMK)
  • antti.vettenranta@laurea.fi
  • +358 40 562 5293
  • @AnttiVettenran1
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021061436858

Jaa sivu