Alustatalousyrittäjyyden moninaiset mahdollisuudet

Teksti | Antti Sekki

”Alustatalousyrittäjyys” on suhteellisen uusi termi, joka kuvaa itsensä työllistäjien kasvavaa kenttää verkossa. Kyseinen toimintatapa on kasvanut voimakkaasti lähinnä verkkosivustojen ja sovellusten ansiosta. Monet eri alustat ja sovellukset välittävät työtä tai palveluja digitaalisesti, jakavat työtehtävät uudella tavalla ja ohjaavat työntekijöiden toimia algoritmisesti hallittujen rakenteiden avulla. Aloittavan yrittäjän näkökulmasta nämä digitaaliset alustat mahdollistavat ensimmäisten asiakkaiden löytämisen helposti ja kehittävät uudenlaisia taitoja uusien projektien ja työtehtävien löytämiseksi. Digitaaliset alustat ovat yksi tapa testata yrittäjyyttä ja muuttaa oma osaaminen tai harrastuksen kautta syntynyt tietotaito rahaksi.

Samaan aikaan pitää kuitenkin ymmärtää erilaisten alustojen luonne ja niiden monimuotoisuus. Tutkijat ovat esittäneet toisistaan poikkeavia luokitteluja digitaalisten alustojen suhteen. Jotkut puhuvat ”sinikaulus” ja ”valkokaulus” alustoista. Toiset tekevät kahtiajaon puhtaasti osaamisen perusteella ja siksi kirjallisuudessa puhutaankin ”skill-based”- ja ”skill-biased” –alustoista (Poutanen, Kovanen, & Rouvinen, 2019).  Markkinoilla on alustoja, joiden kautta toimiessa henkilön tuntipalkka saattaa jäädä muutamaan euroon tunnissa, kun taas toisilla alustoilla voi päästä perinteistä palkkatyötä huomattavasti korkeampiin ansioihin. Tästä konkreettisena esimerkkinä mainittakoon erään amerikkalaisen selvityksen tulos, jonka mukaan ruoanjakeluhenkilö New Yorkissa ansaitsee noin 7,25 dollaria tunnissa, mutta samaan aikaan korkeasti koulutetut ohjelmoijat voivat ansaita freelance – alustoilla keskimäärin 115 dollaria tunnissa. Mitä erikoistuneempi osaaminen henkilöllä on, sitä enemmän hän voi alustojen kautta ansainta.

Digitaalisilla alustoilla kukaan ei sanele työntekijän puolesta minimituntihintaa, mutta ei myöskään määrittele laskutuksen ylärajaa. Työntekijä on niin hyvä kuin sen viimeinen toimeksianto tai asiakkaiden antama suositus. Tässä mielessä alustat ovat raadollisempia kuin perinteinen palkkatyö – ja mukailevat siten yrittäjyyden peruslogiikkaa. Alustat polarisoivat työelämää ja yksilön vastuu sekä osaamisen merkitys korostuvat entisestään. Alustojen kautta elantonsa hankkivat työntekijät muistuttavat enemmän yrittäjää kuin perinteistä työntekijää ja siksi kyseinen aihepiiri tulee huomioida osana yrittäjyyskeskustelua.

Kuvio 1 havainnollistaa alustatalousyrittäjyyden eri ilmentymät ja pyrkii kategorioimaan ne yksilön näkökulmasta kiinnostavalla tavalla.

alustatalouden eri muodot. kuvio avataan tekstissä.
Kuvio 1: Alustayrittäjyyden eri muodot (Sekki 2020)

Mikrotehtäviin liittyvät alustat

Tekoäly parantaa maailmaa ja tekee monen elämän helpommaksi ja nautittavammaksi. Tekoäly ei kuitenkaan synny itsestään. Tekoälyn kehitysprosessista ja etenkin asioiden opettamisesta koneelle ja algoritmille vastaavat edelleen ihmiset. Google, Facebook, Amazon, Uber ja monet teknologiavetoiset start-up – yritykset hyödyntävät ulkoistettua työvoimaa pitääkseen omat sovelluksensa käynnissä. Jos yritys haluaa valmistaa esimerkiksi automaattisesti ajavan auton, tulee autoon asennettavien kameroiden tunnistaa ihmiset liikenteen keskeltä. Kone ei opi tätä työtä itsestään, vaan tekoälyn opettaminen tapahtuu ihmisten toimesta. Hyvin harvoin nämä henkilöt ovat kuitenkaan suurten teknologiayhtiöiden palkkalistoilla, vaan he ovat ulkoistettua työvoimaa, joille tarjotaan alustojen kautta mahdollisuus toteuttaa lyhytaikaisia tehtäviä. Kirjallisuudessa kyseistä työtä on ryhdytty kutsumaan mikrotehtäviksi, jota voidaan suorittaa netin yli, aikaan ja paikkaan sitomatta.

Mikrotehtäviä tekevät henkilöt tarkastelevat kuvia ja tunnistavat ihmisiä erilaisissa tilanteissa ja syöttävät tietoa tekoälyjärjestelmälle. Kyseinen toimenpide pitää toistaa miljoonia kertoa, jotta tekoälyjärjestelmä kykenee tunnistamaan tilanteita ja voidaan olla varmoja sen toimivuudesta tositilanteessa. Vastaavaa työtä tehdään netin algoritmien ja sosiaalisen median eri sisältöjen siivoamisen suhteen. Tälläkin hetkellä miljoonat ihmiset opettavat tekoälyä, algoritmeja, verkkokauppoja tai siivoavat sosiaalisen median eri sisältöjä.

Alustojen ja mikrotehtäviä tekevien henkilöiden välillä ei ole mitään virallista sopimusta, tai sovittua minimipalkkaa. Ihmiset tulevat sivustoille vapaaehtoisesti ja ansaitsevat sitä kautta pientä taskurahaa. Nykyajan teknologia on mahdollistanut sen, että palvelutehtävät kyetään pilkkomaan hyvin pieniin palasiin ja tarjoamaan verkon yli laajalle. Globaali ulottuvuus on tuonut kilpailua mikrotehtävien toteuttamiseen ja polkenut etenkin länsimaissa tehtävän työn hintaa. Kyseisillä alustoilla toimii kysynnän ja tarjonnan laki. Jos työntekijöitä on enemmän kuin tarvetta, työnantaja voi vapaasti sanella työn tai tehtävien hinnan hyvinkin alhaiseksi. Kansainvälisen työjärjestön (ILO) tekemien laskelmien mukaan mikrotehtävien tekijä ansaitsee keskimäärin 3,31 dollaria tunnissa (Ulkolinja, 2020). Joistakin tehtävistä ihmiset tienaavat enemmän ja toisista vähemmän. Teknologian myötä työntekijä on mahdollista palkata alle tunnin kestävään työsuoritukseen ja päättää työsuhde heti tämän jälkeen. On sanomattakin selvää, että teknologisen murroksen myötä työelämän pelisäännöt ovat kokemassa valtavan murroksen.

Tekoälyn ja digitalisation kasvattaessa suosiotaan mikrotehtävien tarve ei tule vähenemään. Yksinomaan Facebookissa tehdään miljardeja julkaisuja päivittäin. Youtubessa jaetaan satoja tuntia uutta videomateriaalia joka ikinen tunti. Nämä tarvitsevat jatkuvaa moderointia, mikä toteutetaan pääosin ulkoistettujen työntekijöiden toimesta. Monelle mikrotehtävien suorittamisesta on tullut jopa täysipäiväinen työ. Vaikka mikrotehtävien suorittaminen sopii joidenkin elämäntilanteeseen hyvin, varjopuolena ovat pienet ansiot. Monen kohdalla kuukausiansiot ovat jäämässä reilusti alle minimipalkan. Tästä syystä tehtävien ulkoistus ja toimenpiteiden kesto muistuttavat työn yrittäjämäisestä luonteesta.

Mikäli mikrotehtävien luonne kiinnostaa, tunnetuimpia mikrotehtäviä tarjoavia alustoja ovat Appen (https://appen.com), Clickworker (https://www.clickworker.com/) tai Amazon mechanical turk (https://www.mturk.com/)

Työntekijäalustat

Ulkoistamisen trendi jatkaa kasvuaan ja liiketoiminnan riskejä ja kausivaihteluja on kiihtyvällä vauhdilla siirretty yksittäisten työntekijöiden kannettavaksi (Sekki & Härkönen, 2020). 2010-luvulla on ryhdytty puhumaan ”uberisaatiosta”, ”alustataloudesta”, tai ”jakamistaloudesta” (Poutanen, yms. 2019). Nämä termit kuvaavat nykykeskustelua työn kehityksestä ja sen luonteesta. Erilaisten alustojen kautta perinteisiä työtehtäviä on organisoitu uudelleen ja monelle eri toimialalle on tullut alustatalouden isoja toimijoita, jotka työllistävät isot määrät ihmisiä yrittäjämäisillä sopimuksilla. Nämä alustatoimijat ovat laittaneet toimialan arvoketjun uuteen järjestykseen ja tiputtaneet monia perinteisiä pelureita toimialan arvoketjusta jopa kokonaan pois. Esimerkiksi kuljetuspalvelualustat ovat laittaneet perinteisen logistiikkaoperaattorit hankalaan asemaan ja pakottaneet irtisanomaan paljon vakituista työvoimaa.

Kuvio 2 konkretisoi työn teettämisen murroksen eri aikakausina ja havainnollistaa alustataloustyöntekijän sopimuksellisen statuksen. Alustatyöntekijän yksi ”keikka” saattaa kestää minuuteista muutamaan tuntiin ja töihin kutsutaan vain tarvittaessa. Monilla alustoilla yksittäisten keikkojen saamisesta jopa kilpaillaan ja toimeksiannon voittaa se, joka päivittää selainta tiuhimpaan tahtiin uusien keikkojen löytymisen toivossa.

kuvio kuvaa työn tekemisen murrosta eri aikakausina.
Kuvio 2: Työn tekemisen murros (Sekki 2020)

2010-luvulla on koettu etenkin ”sinikaulus” alustojen läpimurto, joita konkretisoivat Uber-, Amazon- tai Wolt- tyyppiset, lähinnä kuljetustyötä tarjoavat alustat. Kasvavissa määrin alustavälitteisiä tehtäviä välitetään myös muissa suorittavan työn kategoriassa, joista konkreettisena esimerkkinä rakennus- tai siivoustyötä välittävät alustat. Esimeriksi Freska (https://www.freska.fi) tai Moppi (https://moppi.com) ovat ottaneet ison markkinakakun Suomen siivousmarkkinoilta tuomalla alustavälitteisen siivoustyön kotitalouksien ja yrityksien ulottuville.

Monet alustat edellyttävät työn suorittajalta yrittäjästatusta, jolloin palkkio maksetaan työn suorittajalle laskun muodossa. Tästä syystä monet näistä työntekijäalustoista ovat synnyttäneet paljon keskustelua siitä, ovatko ne vain keino kiertää työehtosopimuksia, vai aitoa yritystoimintaa (Mattila 2019).

Harrastealustat

Täysipäiväinen yritystoiminta on sen verran haastava laji, että harvan kannattaa ryhtyä yrittäjäksi kertaheitolla. Tästä syystä sivutoimisesti suoritetut kokeilut oman palkkatyön rinnalla ovat monesti järkevämpi ja kustannustehokkaampi vaihtoehto (Sekki & Härkönen, 2020). Tällä tavoin pystyy konkreettisesti hahmottamaan, kuinka helppoa omien tuotteiden tai palvelujen myyminen on ja miltä asiakkaiden kanssa kommunikointi tuntuu.

Harrastuksen tai jonkin intohimon kautta henkilöille kehittyy monenlaisia taitoja, joita useimmiten hyödynnetään vain vapaa-ajalla. Yrittäjäksi aikovan on viisasta arvioida, voisiko harrastuksen kautta syntyneen osaamisen kääntää rahaksi. Tilastot osoittavat, että monen yrittäjäura on lähtenyt pienimuotoisista kokeilusta rakkaan harrastuksen parissa. Suomalaisista yksinyrittäjistä jopa 45 prosentin kohdalla liiketoiminta on saanut alkunsa rakkaan harrastuksen parista (Suomen yrittäjät, 2019).

Netistä löytyy valtavat määrät kaupallisia alustoja, jotka on suunniteltu käyttäjien harrastuneisuuden tai intohimon näkökulmasta. Mikäli henkilö tuntee intohimoa leipomiseen, eläimiin, askarteluun, käsitöihin, musiikkiin tai johonkin muuhun itselle rakkaaseen harrastukseen, löytyy verkosta erilaisia kanavia kaupallisten kokeilujen tekemiseen.

Valokuvaus- ja videointialustat

Etenkin valokuvaus on monelle rakas harrastus ja moni haaveilee sen parissa työskentelystä. Verkosta löytyy paljon sivustoja, jonne harrastelija tai ammattikuvaaja voi ladata omia tuotoksiaan. Näillä sivustoilla on isot kävijämäärät, jotka etsivät sopivaa kuvamateriaalia omaan käyttöönsä. Loppukäyttäjän lisensoidessa kuva, alustaa pyörittävä taho maksaa valokuuvaajalla siivun hänen ottamastaan kuvasta. Tällä tavoin harrastekuvajakin saattaa saada pientä lisäansiota oman intohimon parista.

Viime vuosien markkinointi ja ihmisten huomion saaminen edellyttävät entistä enemmän videomateriaalia. Tästä syystä verkkoon on ilmestynyt erilaisia sivuja myös videomateriaalin lataamiseen. Mikäli rakas harrastus tai intohimo rakentuu valokuvaamisen tai videokuvaamisen ympärille, kannattaa käydä tutustumassa ainakin seuraaviin sivustoihin.

Kyseiset sivustot toimivat hyvänä keinona oman portfolion kasvattamiseen ja tarjoavat alustavan ymmärryksen oman suosion testaamiseksi.

Käsityö- ja taidealustat

Samalla tavoin käsitöiden tekeminen tai muu taiteellinen toiminen on lähellä monen sydäntä. Mikäli näiden osaamisalueiden kaupallistaminen on joskus käynyt mielessä, kannattaa markkinoiden testaaminen aloittaa näihin osa-alueisiin erikoistuneiden markkinapaikkojen kautta. Tällä tavoin on helppo arvioida tuotteen kaupallinen potentiaali kiinnostavassa kohderyhmässä ja hakea palautetta esimeriksi eri hintakategorioissa. Kyseistä kanavaa pitkin saa alustavan vastauksen siihen, olisiko omat käden taidot olisi muutettavissa rahaksi. Mikäli alustojen kautta positiivisia onnistumisia, voi alkaa pohtia omaa yritystoimintaa vakavammin ja hahmotella konkreettisia seuraavia askeleita. Näissä kategorioissa kannattaa käydä tutustumassa ainakin seuraaviin alustoihin.

Etsy (https://www.etsy.com/) on yksi tunnetuimmista alustoista omien käsitöiden myymiseen. Se on maailmanlaajuinen online-markkinapaikka, jossa ihmiset kokoontuvat myymään – ja ostamaan itse tehtyjä käsitöitä. Sivustolta löytyy käsin tehtyjä tuotteita laidasta laitaan, IPhone koteloista t-paitoihin. Yrityksellä ei ole omaa varastoa, vaan miljoonat ihmiset myyvät tekemänsä tuotteensa omasta varastosta ja lähettävät ne asiakkaalle itse.

Society6 (https://society6.com/) on taiteellisille henkilöille suunnattu sivusto, jossa suunnittelutaidon omaava henkilö voi helposti testata omaa ammattitaitoaan ja ansaita rahaa omia luomuksiaan myymällä. Näille sivustoille on helppo ladata yksilöllisiä malleja ja myydä niitä eri tavaroihin painettuina, kuten puhelinkotelot, t-paidat, mukit, yms. Omat luomukset ladataan sivustolla ja tuotteeseen ihastuneen loppukäyttäjän ostopäätöksen jälkeen se lähetetään asiakkaalle. Joillekin suunnittelijoille kyseinen sivusto voi olla keino tavoittaa globaalit markkinat, testata omien suunnitelmien vetovoimaa ja ansaita ylimääräistä taskurahaa.

Airbnb (https://www.airbnb.fi/) on lähes jokaiselle tuttu yritys, mutta harvempi tietää, mihin suuntaan yritys on viime aikoina kasvanut. Muutamia vuosia sitten Airbnb lanseerasi elämyspalvelut-kategorian, jossa kuka tahansa kykenee tuotteistamaan ja myymään turisteille eksoottisia elämyksiä. Helsingin turisteille tuotteistettujen palvelujen joukosta löytyy ”ohjattuja turistikierroksia kauniissa luonnonpuistossa”, ”arkkitehdillisia kierroksia Helsingin keskustassa” ”valokuvaus- ja nähtävyyskierros Helsingissä”, suomalaisia makuelämyksiä Helsingissä, yms. Vain mielikuvitus on rajana, mitä kaikkia palveluja turisteille voi tarjota.

Vuoden 2020 kuluessa Airbnb:n sivulle on ilmestynyt uusi osio, joka kulkee nimellä ”Elämykset verkossa”. Kyseisen kategorian alta löytyy ”ruoanlaittoon ja leipomiseen liittyviä kursseja”, ”tanssiin, musiikkiin ja esiintymiseen”, ”Fitnessiin ja hyvinvointiin”, ”historiaan, kulttuuriin ja taiteeseen”, ”eläimiin”, yms. liittyviä tapahtumia ja kursseja. Online-ulottuvuus aukaisee aivan uudenlaisen ulottuvuuden oman mielenkiinnon kohteen tai harrastuneisuuden tarjoamiseen kansainvälisille markkinoille.

Vastaavia kursseja on verkon kautta ollut tarjolla jo pitkään, mutta joissakin tapauksissa vaikeasti löydettävissä. Yksittäisen yrittäjän on haasteellista rakentaa omalle alustalle niin iso kriittinen massa, että palvelun tarjoajat ja palvelun tuottajat löytävät toisensa. Airbnb on käyttäjämäärältään niin massiivinen foorumi, että heidän toimesta kyseinen toimintatapa yltää aivan uudenlaiseen ulottuvuuteen.

Airbnb:n verkkopalvelun laajaa tarjontaa selailemalla herää auttamatta mieleen toiminnan mielettömät mahdollisuudet. Nykypäivän materialistiseen maailmaan peilaten herää auttamatta kysymys, että löytyykö osuvampaa lahjaa jollekin tärkeälle henkilölle kuin kiinnostavan elämyksen tarjoaminen? Tai kuinka paljon tällaiset räätälöidyt palvelut saattavat tuoda sisältöä elämään jollekin maaseudulla asuvalla vanhukselle, joka ei kuntonsa puolesta voi enää matkustaa ulkomaille?

Yrittäjyyden näkökulmasta tällaiset harrastealustat tarjoavat mitä parhaimman testiympäristön oman osaamisen tai ammattitaidon kaupallistamiseen. Mikäli alustojen kautta saatu palaute on positiivista, voi alkaa pohtia oman verkkokaupan perustamista tai astetta vakavampaa yritystoimintaa. Kyseiset sivustot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden oman markkina-arvon testaamiseen ilman merkittäviä investointeja, jopa palkkatyön tai opiskelun rinnalla.

Osaamisalustat

Tietotyön määrä maailmalla kasvaa tasaiseen tahtiin ja kerryttää valtavat määrät uudenlaista tietotaitoa ja osaamista. Aina organisaatiot eivät kuitenkaan kykene käyttämään työntekijöiden osaamista hyväkseen.  Mikäli työntekijän intohimo ja työtehtävä eivät kohtaa, alkaa hän helposti pohtia uusia mahdollisuuksia. Jos intohimon parista ei kuitenkaan löydy relevanttia työhistoriaa, saattaa työpaikan vaihtaminen olla haasteellista. Tästä syystä entistä useampi ajautuu pienimuotoisiin kokeiluihin osaamisintensiivisten alustojen kautta. Ne ovat erinomainen keino syventää omaa osaamistaan ja rakentaa uusi urapolkua henkilökohtaisen intohimon parissa.

2020-luvun on ennustettu olevan asiantuntija-alustojen läpimurto ja se tulee heijastumaan myös tähän osa-alueeseen. Erilaisten asiantuntija-alustojen läpimurron jälkeen harva toimiala on entisellään. Maailma tulee olemaan täysin erilainen paikka ja jokaisen tulisi pysyä tässä muutoksessa mukana. Ei ole mitään syytä roikkua vanhoissa rakenteissa, vaan rohkeasti aloittaa alustakokeilut oman tietotaidon ja osaamisen kasvattamiseksi. Ellei tähän ole valmis, saattaa jopa perinteisen palkkatyön pitäminen osoittautua haasteelliseksi.

Koulutusalustat

Verkkokurssien määrän ennustetaan kasvavan kiihtyvällä vauhdilla. Digitalisaatio on tehnyt mahdolliseksi, että jokainen pääsee käsiksi Harwardin tai Standfordin opetussisältöihin lataamansa kännykkäsovelluksen avulla. Koulutusalustat tarjoavat jokaiselle samat mahdollisuudet oppia, mutta koulutuksen tuottajien näkökulmasta kenttä tullaan järjestämään uusiksi.

Jos henkilöllä omaa arvokasta tietoa tai osaamista, voi kuka tahansa muuttaa osaamisensa rahaksi näiden koulutusalustojen kautta. Koulutusalustojen parissa henkilön ansiot eivät ole sidottu tuntihintaan, vaan ansiot riippuvat kurssin osallistujamäärästä ja pidempiaikaisesta suosiosta. Omaa osaamista pohtiessa kannattaa pitää mielessä se, että globaaleilta markkinoilta saattaa löytyä riittävän iso kohderyhmä hyvinkin niche-osaamisalueen parista.

Markkinoilta löytyy monia eri alustoja, joiden kautta oman osaamisen voi laittaa laajaan jakeluun suhteellisenkin helposti. Mikäli tämä kategoria kiinnostaa, kannattaa tutustua ainakin BitDegree:n (https://www.bitdegree.org/) tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Tutor-alustat

Vieraan kielen opettaminen ja opiskelijoiden ohjaaminen verkossa voi olla oivallinen tapa lisäansioiden hankkimiseen. Etenkin sujuva englannin kielen taito tarjoaa erinomaiset edellytykset lisäansioiden hankkimiseksi tässä kategoriassa. Keskimäärin tällaisesta työstä maksetaan 25 dollaria tunnilta ja ohjaus tapahtuu online-yhteyden avulla, paikkaan sitomatta.

Mikäli opiskelijoiden ohjaaminen tai kielten opettaminen kiinnostavat, kannattaa tutustua ainakin seuraavien sivustojen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Julkaisualustat

Oman kirjan kirjoittaminen on ollut monen haave pitkään. Perinteiset kustantajat kykenevät kuitenkin julkaisemaan vain muutaman prosentin heille saapuneista kirjaehdotuksista. Tästä syystä monen pöytälaatikkokirjailija tuotokset ovat jääneet suuremman yleisön ulottumattomiin. Tähänkin tarkoitukseen löytyy nykyään toimivat alustat. Enää ei tarvitse tyytyä kustantajan armoille tai investoida omaa rahaa omakustanteiseen kirjaan. Esimerkiksi Amazonin Kindle direct puplishing –työkalu tarjoaa helpon väylän oman kirjan julkaisemiseksi. Online alustalla julkaisusta teoksesta kirjoittaja saa jopa 70 prosentin tuoton myydyistä kirjoista. Monelle pöytälaatikkokirjailijalle tärkein arvo on kuitenkin se, että oma kirja pääsee markkinoille. Hyvin segmentoitu kirja saattaa Amazonin globaalin myyntiverkoston kautta tuoda jopa rahallista hyötyä. Vähintäänkin oman kirjan kirjoittaminen tuo ”brändiarvoa”, jota voi hyödyntää opetuksessa, puhujatilaisuuksissa tai muissa verkostoissa. Oman kirjan julkaiseminen istuu hyvin esimeriksi oman verkkokurssin yhteyteen ja tuo synergiaetua kyseiseen liiketoimintaan.

Mikäli kirjan kirjoittaminen on joskus käynyt mielessä, kannattaa tutustua ainakin Amazon Kindle direct publishing työkaluun (https://kdp.amazon.com/en_US/).

Ennakkomyyntialustat

Monella saattaa olla erinomainen tuoteidea, mutta ei rahaa idean toteuttamiseen. Harva sijoittaja myöskään innostuu pelkästä ideasta ja siksi moni idea jää pöytälaatikkoon odottamaan parempia päiviä. Ei hätää, nykyään tähänkin problematiikkaan löytyy toimivat alustat, joiden kautta voi lanseerata ennakkomyyntikampanjan ja testata oman tuoteidean markkinapotentiaali globaalista. Näiden tuotealustojen ihanuus on siinä, että keksijä näkee markkinoiden reaktion ennen omaa investointia. Keksijä voi kampanjan onnistumisen perusteella tehdä johtopäätökset, että kannattaako tätä tuoteideaa edes jatko kehittää. Parhaassa tapauksessa ennakkomyynnillä saatavilla tuloilla kykenee rahoittamaan koko projektin ja saamaan lentävän lähdön omaan yritystoimintaan.

Mikäli tuotteiden ennakkomyynti kiinnostaa, kannattaa tutustua ainakin Kickstarter-alustaan (https://www.kickstarter.com/).

Freelance-alustat

Kirjallisuudessa puhutaan paljon uuden ajan freelancereista, jotka hankkivat toimeksiantonsa alustojen kautta (Wallenstein, yms. 2019). Moni yritys haluaa säästää resursseja kiinteiden palkkakustannusten-, toimitilojen- ja koulutuksen suhteen ja siksi päätyvät hankkimaan tiettyjä työsuorituksia freelance – verkostolta. Alustojen synnyttämä freelance-yrittäjyys on vain yksi uuden aikakauden ilmentymä.

Freelance-alustat ja itsensä työllistävien määrä alustoilla kasvavat koko ajan ja tekevät työmarkkinoista entistä toimivammat ja tarjoavat yritykselle mahdollisuuden tehdä sopimuksia tiettyjen asiantuntijoiden kanssa, jotka saattaisivat muuten olla liian kalliita yrityksen palvelukseen. Freelancer-yrittäjän näkökulmasta lyhytaikaiset toimeksiannot saattavat parantaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa, mikä ei perinteisen palkkatyön parissa ole aina mahdollista. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että freelance – yrittäjyyden kasvu ei aina ole pelkästään negatiivinen asia, vaan tarjoaa työntekijälle monia positiivisia puolia.

Freelance-sivustojen kautta lyhytkestoisia toimeksiantoja etsivät ihmiset sekä työtä tarjoavat tahot kohtaavat toisensa. Kyseiset sivustot voidaan luokitella ”valkokaulus” teeman alle, koska toimeksiannot perustuvat lähes poikkeuksetta henkilöiden vahvaan osaamistaustaan. Perinteiseen freelance- yrittäjyyteen verrattuna alustojen kautta hankituissa toimeksiannoissa on kuitenkin kaksi keskeistä eroa,

  1. alustan ylläpitäjä ottaa jokaisesta toimeksiannosta siivun välistä (tai vähintäänkin alustalle on rekisteröitymismaksu)
  2. alustojen kautta toimiessaan yrittäjälle ei synny omia asiakkuuksia, joiden kanssa toimintaa voitaisiin jatkaa tai laajentaa myöhemmin. Sen sijaan tuloksena on vain lyhytkestoisia toimeksiantoja asiakkaan kohdennettuun tarpeeseen. Tyytyväinen asiakas tulee jatkossakin hakemaan vastaavaa osaamista samalta sivustolta, mutta ei välttämättä samalta freelancerilta.

Yksilön näkökulmasta kyseisten verkkosivujen- ja digitaalisten alustojen käyttäminen mahdollistavat ensimmäisten asiakkaiden löytämisen ilman merkittävää myyntiponnistelua ja kehittävät henkilön taitoja lyhytaikaisten työtehtävien toteuttamisessa. Kyseiset palvelut auttavat ihmisiä freelancer-yrittäjyyden uralle ja tarjoavat helpon testipaikan oman osaamisen kaupallisen potentiaalin arvottamiseksi. Jokaisen tulee kuitenkin muistaa, että yhden jakelukanavan parissa toimiminen on iso riski yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta. Alustat ovat yksi keino oman osaamisen tai tuotteiden kaupallisiin kokeiluihin, mutta pidempiaikaista yritystoimintaa yksinomaan niiden päälle ei kannatta rakentaa.

Viimeisten vuosien kuluessa on syntynyt lukuisia eri sivustoja, joiden ylläpitäjät raportoivat jopa miljoonista aktiivikäyttäjistä ja yhteensä satojen miljoonien eurojen vuotuisista toimeksiantojen määristä. Netin tunnetuimpia freelance-sivustoja ovat;

Monet edellä kuvatuista sivustoista ovat globaaleja ja kilpailu niiden sisällä on kovaa. Tästä syystä kyseisille alustoille ei kannata pyrkiä kovin yleisen tason osaamisella, vaan pikemminkin pyrkiä tunnistamaan oma ydinosaaminen ja rakentaa kaupallinen profiili tätä kautta, joko tietyn teknologian, toimialan, tai jopa asiakassegmentin ympärille. Globaali ulottuvuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden niche-alueen erikoistumiseen ja sitä kautta jopa paremman tuntihinnan hankkimiseen.

Mielenkiintoinen kysymys on myös se, kuinka suomalaiset yritykset tulevat toimimaan kasvussa olevan freelance-tarjonnan suhteen. Tuleeko suomalainen yritys hankkimaan kohdennettua osaamista kansainvälisten alustojen kautta ja synnyttämään globaalin kilpailun tiettyjen toimintojen ympärille? Toinen kysymys on se, kuinka kilpailukykyinen suomainen freelancer on kansainvälisten toimeksiantojen suhteen? Mikäli osaamista on, yksittäinenkin freelancer kykenee sivustojen kautta löytämään kansainvälisiä toimeksiantoja. Valtion näkökulmasta lienee mielenkiintoisin kysymys se, että synnyttääkö tulevaisuuden freelancetyö positiivista vai negatiivista vaihtotasetta valtion budjettiin?

Lähteet:

  • Mattila, M, 2019, Työ ja työntekijöiden ongelma alustataloudessa – ongelmista ratkaisuihin, Kalevi Sorsa säätiö, ISBN 978-952-5689-84-6.
  • Poutanen, S;  Kovanen, A & Rouvinen, P, 2019, Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era, Taylor & Francis Group.
  • Sekki, A & Härkönen O, 2020, Kevytyrittäjyys – opas sivutoimiseen yrittäjyyteen, Kauppakamari, 9789522466501.
  • Suomen Yrittäjät: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/yksinyrittajakysely_2019_0.pdf
  • Wallenstein J, de Chalendar A, Revees M, Bailey A (2019) The New Freelancers – Tapping Talent in the Gig Economy, Boston Consulting Group tutkimusraportti.

Yhteystietoja

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020120299032

Jaa sivu