Älylasien pilotointi hoitotyön työpajaharjoituksissa – opiskelijat ja opettajat innoissaan

Teksti | Pia Lahtinen , Anna Ojala , Pirjo Huikko , Minna Nikula

Tässä artikkelissa kuvataan opettajien kokemuksia HoloLens 2 -älylasien käytöstä hoitotyön opetuksessa. Älylasien käyttö sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksessa aloitettiin Laurea-ammattikorkeakoulun Otaniemen kampuksella kevätlukukaudella 2024. Älylasien pilotointi on osa vuonna 2023 alkanutta ÄLYSTI-hanketta. (Nikula, Lahtinen, Ojala & Huikko 2023.)

Kuva: pisan / Adobe Stock

HoloLens 2 -älylasit perustuvat AR-teknologiaan (Augmented Reality) ja niiden kautta mahdollistuu näkymä, johon on lisätty todelliseen ympäristöön virtuaalisia ohjeita. Ohjeet etenevät vaihe vaiheelta katseohjauksella. Opiskelija näkee koko ajan tarkasti todellisen hoitoympäristön virtuaalisten ohjeiden lisäksi. Virtuaalisten ohjeiden seuraaminen älylaseilla mahdollistaa työskentelyn kädet vapaana. Opiskelija pystyy näin samanaikaisesti seuraamaan virtuaalisia ohjeita ja tekemään opiskeltavan toimenpiteen potilaalle.

Virtuaalisten ohjeiden rakentaminen älylaseille

Virtuaaliset ohjeet HoloLens 2 -älylaseille rakennetaan Microsoft Dynamics 365 Guides -ohjelmalla. Ohjeet suunnitellaan niin, että opiskelijat pystyvät itsenäisesti harjoittelemaan hoitotyön toimenpiteitä. Ohjeet sisältävät tekstiä, kuvia ja videoita selostuksella. Videot hoitotoimenpiteestä kuvattiin tekijän näkökulmasta HTM1- älykameralla ja GoPro Max -360-kameroilla. Virtuaalisiin ohjeisiin videot editoitiin lyhyempiin otoksiin, jotka opiskelija katsoo edetessään hoitotoimenpiteessä. Video-otoksia ja kuvia täydentää kirjalliset ohjeet (Kuva 1.). Virtuaaliset ohjeet saadaan harjoituksissa auki lukemalla älylaseilla QR-koodi. Jokaiselle virtuaaliselle ohjeelle luodaan oma QR-koodi ohjeiden rakentamisen yhteydessä.

Alt-teksti: Näkymä Microsoft Dynamics 365 Guides -ohjelmasta. Ohjelman näytöllä oikealla puolella kuva tarvittavista työvälineistä ja vasemmalla puolella välineet lueteltu kirjallisesti.
Kuva 1. Näkymä Microsoft Dynamics 365 Guides -ohjelmalla tehtävästä virtuaalisesta ohjeesta. Oikealla kuva ja vasemmalla kirjalliset etenemisohjeet. Kuvaaja: Minna Nikula.

Älylasien pilotointi

Ensimmäistä kertaa älylasit otettiin käyttöön tammikuussa 2024 Kliinisen hoitotyön perusteet -opintojakson työpajaharjoituksissa. Tässä työpajassa ensimmäisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijat harjoittelivat liman imemistä ylemmistä hengitysteistä. Harjoituspisteellä opettaja ohjeisti opiskelijan älylasien käyttöön, jonka jälkeen opiskelija suoritti itsenäisesti hoitotyön toimenpiteen älylasien virtuaalisia ohjeita seuraten. Opiskelijat etenivät kohta kohdalta katsomalla aina ensin videon tai kuvan toimenpiteen vaiheesta, lukemalla kirjallisen ohjeen ja vasta sitten toimimalla ohjeen mukaisesti (Kuva 2.).

ALT-teksti: Sairaanhoitajaopiskelija katselee virtuaalista ohjetta suojainten pukemisesta HoloLens 2- älylaseilla ja toimii samanaikaisesti ohjeiden mukaisesti pukien esiliinaa.
Kuva 2. Sairaanhoitajaopiskelija katselee virtuaalista ohjetta suojainten pukemisesta HoloLens 2- älylaseilla ja toimii ohjeiden mukaisesti. Kuvaaja: Minna Nikula.

Kokemuksia älylasien käytöstä

Opettajina olemme innoissamme tästä uudesta pedagogisesta mahdollisuudesta ja oli ilo seurata, kuinka hoitotyön opiskelijat ottivat avoimesti ja innolla vastaan tämän uuden teknologian. Halukkaita testaajia oli enemmän kuin työpajoissa oli aikaa. Opiskelijat onnistuivat suorittamaan liman imemisen ylemmistä hengitysteistä uskomattoman hienosti ja itsenäisesti ohjeiden avulla (Kuva 3.). Opettajat ohjasivat ainoastaan älylasien käytössä ja teknisissä haasteissa.

Opiskelijat kokivat hyväksi, että heidän ei tarvinnut selata paperista kirjallista ohjetta. Kiitosta sai se, että älylaseilla ohjeet näkyivät suoraan silmien edessä. Edelliseen työvaiheeseen palaaminen oli helppoa, mikäli jokin asia jäi epäselväksi. Toisto lisäsi oppimista, kun samat ohjeet tulivat videona ja äänenä tai kuvana sekä tekstinä. Kaiken kaikkiaan opiskelijoiden palaute oli positiivista, opiskelijat oppivat harjoiteltavan hoitotoimenpiteen ja opetukseen toivottiin lisää virtuaalisia ohjeita eri toimenpiteistä.

Sairaanhoitajaopiskelija harjoittelee potilaalta liman imemistä ylemmistä hengitysteistä katsoen samalla ohjeita HoloLens 2- älylaseilla, jotka ovat hänen silmillään.
Kuva 3. Sairaanhoitajaopiskelija harjoittelee potilaalta liman imemistä ylemmistä hengitysteistä HoloLens 2- älylaseilla. Kuvaaja: Minna Nikula.

Mitä opittiin?

  • Mitä enemmän älylaseja käyttää, sitä sujuvampaa niiden käyttö on. Tämä tehostaa myös opiskelijoiden ohjausta älylasien käytössä.
  • Älylasien akku kestää noin kolme tuntia. Älylasit on ladattava täyteen ennen työpajaharjoituksia, ja ne vaativat joko latausta päivän aikana tai riittävän pitkän USB-latauskaapelin.
  • Uuden teknologian käyttöönotto vaatii rauhallisen harjoituspisteen. Mikäli työpajaharjoituksessa on samanaikaisesti myös opettajan ohjaama, vastaava harjoituspiste, tulee huomioida harjoituspisteiden sijoittelu. Näin opiskelija tuntee, että hän saa rauhassa edetä omaan tahtiin toimenpidettä tehdessään eikä vertaa omaa etenemistään muihin. Lisäksi tulee varmistaa opiskelijan työrauha, koska uusi teknologia kiinnostaa muitakin opiskelijoita.
  • Opiskelijat tarvitsevat teknistä ohjausta käyttäessään älylaseja ensimmäistä kertaa. Seuraavilla kerroilla riittänee kirjalliset ohjeet lasien käynnistämiseen ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.
  • Virtuaalisten ohjeiden tekeminen vaatii paljon taustatyötä (esim. näyttöön perustuvan käsikirjoituksen tekeminen, videon kuvaaminen, ääniraitojen nauhoittaminen ja editointi). Sen sijaan on helppoa ja nopeaa tuottaa Microsoft Dynamics 365 Guides -ohjelmalla virtuaalinen ohje.
  • Haastavaksi koettiin, kun virtuaaliselta ohjeelta ei voi kysyä kysymyksiä. Tämä huomioidaan luomalla mahdollisemman tarkat ohjeet.

Mitä seuraavaksi?

Syksyllä 2024 pilotoidaan virtuaaliset ohjeet naisen ja miehen kestokatetroinnista moduulissa 1 Kliinisen hoitotyön perusteet -opintojaksolla sekä 12-kytkentäisen EKG:n rekisteröinnistä moduulissa 2 Sisätauti- ja infektiopotilaan hoitotyö -opintojaksolla.

hankkeen toimitjoiden logot: ESR, Laurea ja Turun amk.

Ota seurantaan hankkeen Instagram-tili @alystihanke ÄLYSTI (@alystihanke) | Instagram-profiili

Virtuaalisissa ohjeissa olemme hyödyntäneet ÄLYSTI-hankkeessa tuotettuja videoita, jotka on julkaistu hankkeen YouTube-kanavalla. Ota kanava seurantaan ÄLYSTI – YouTube

Lähteet

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024042622734

Jaa sivu