Älylasit – uusi teknologia hoitotyön koulutukseen

Teksti | Minna Nikula , Pia Lahtinen , Anna Ojala , Pirjo Huikko

Laureassa käynnistettiin tammikuussa 2023 ÄLYSTI -hanke (Älylasit terveysalan koulutuksen sekä terveydenhuollon osaamisen jakamisen ja kehittämisen tukena). Hanke kestää kolme vuotta ja rahoittajana Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+). Kumppanimme hankkeessa ovat Turun ammattikorkeakoulu ja Turun opetusterveysasema.

Hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalisia menetelmiä hoitotyöhön sekä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden kliinisten taitojen opetukseen ja itsenäiseen harjoitteluun. Hankkeessa kehitetään uusia digitaalisuutta hyödyntäviä sekä ajasta ja paikasta riippumattomia opetusmenetelmiä. Uuden teknologian avulla lisätään opiskelijoille ja hoitotyöntyöntekijöille joustavia, turvallisia ja tehokkaita mahdollisuuksia harjoitella kliinisiä taitoja ja havainnollistaa teoreettista osaamista.

Hankkeessa tuotetaan opetus- ja perehdytysmateriaalia. Videot kuvataan tekijän näkökulmasta puheohjattavalla HMT1 -älykameralla (kuva 1.) ja virtuaalisia ohjeita tuotetaan Microsoft HoloLens 2 -älylaseille. Hankkeen aikana luodaan yhden opintopisteen laajuisia MOOCeja Avointen oppimateriaalien kirjastoon (AOE.fi).

Verinäytteenotto, jossa näytteenottajalla on puheohjattava älykamera päässä.
Kuva 1. Tekijän näkökulmasta kuvattava video laskimoverinäytteenotosta. Kuvaaja: Pia Lahtinen

Lisättyä todellisuutta älylaseilla

HoloLens 2 -älylasit perustuvat AR-teknologiaan (Augmented Reality, lisätty todellisuus) ja kokemukselliseen oppimiseen. Älylasit mahdollistavat näkymän, johon on lisätty todelliseen ympäristöön virtuaalisia ohjeita kuten kuvia, ääntä, videota ja tekstiä. Virtuaalisten ohjeiden seuraaminen älylaseilla on helppoa ja mahdollistaa työskentelyn kädet vapaana. Älylaseja ohjataan katseella, puheella tai kosketuksella (Kuva 2.). Tekijä näkee tarkasti koko ajan todellisen fyysisen ympäristön ohjeiden lisäksi. Virtuaalisia ohjeita seuraamalla voidaan samanaikaisesti tehdä turvallisesti kyseinen toimenpide potilaalle, eikä kädestä pitäen ohjaus ole välttämätöntä. Kokemuksellinen oppiminen on innostavaa, edistää oppimista ja havainnollistaa teoriassa opittua (Nikula, Ojala, Hankaniemi, Huikko & Lahtinen 2022).

Kaksi henkilöä käyttävät opiskelussa Microsoft HoloLens2 -älylaseja.
Kuva 2. Elämyksellistä oppimista Microsoft HoloLens2 -älylaseilla. Kuvaaja: Mirka Toivonen

Älysti-hankkeessa tuotettavat perehdytys- ja koulutusmateriaalit

Älysti-hankkeessa tuotetaan tekijän näkökulmasta kuvattuja videoita perifeerisen laskimon kanyloinnista ja laskimoverinäytteenotosta eri tekniikoin, ventrogluteaalisesta injektiosta, liman imemisestä ylemmistä hengitysteistä, haavanhoidosta, diabeetikon jalkojen tutkimisesta sekä erilaisista pientoimenpiteistä kuten korvahuuhtelusta ja hakasten poistosta.

Lisäksi hankkeessa tehdään kuusi yhden opintopisteen laajuista MOOCia aiheista: Haavanhoito, Diabeetikon jalkojen tutkiminen, Pientoimenpiteet (korvahuuhtelu, silmähuuhtelu, ompeleiden ja hakasten poisto), Perifeerinen kanylointi, Katetrointi ja Hoitotyön perustoimenpiteet (liman imeminen ylähengitysteistä, nenämahaletkun laitto).

Älylaseilla katsottavia virtuaalisia ohjeita tuotetaan seitsemän kappaletta. Ohjeiden aiheet ovat liman imeminen ylemmistä hengitysteistä, nenämahaletkun laitto, kestokatetrointi, 12-kytkentäinen EKG, rokottaminen, injektion käyttökuntoon saattaminen ja kanylointi.

Älylasit sopivat terveysalalle

Kansallisesti HoloLens -älylasien käyttö ammattikorkeakouluissa on vielä harvinaista. Joissakin ammattikorkeakouluissa on esitelty älylaseja. Muutamassa ammattikorkeakoulussa älylaseja on hyödynnetty koulutuksessa luomalla sisältöä teollisuuden ja matkailualan opintoihin. Terveysalalla älylasien hyödyntäminen on toistaiseksi harvinaista, vaikka teknologia soveltuu loistavasti alalle ja virtuaalisten ohjeiden tuottaminen on nopeaa ja helppoa.

Digiaikana teknologia on olennainen osa arkea ja oppimista. Korkeakoulutuksen on oltava aktiivisesti mukana digitalisaatiossa ja uuden teknologian hyödyntämisessä koulutuksessa. Älysti-hankkeessa vastataan tähän tarpeeseen luomalla uudenlaisia mahdollisuuksia kokonaisvaltaiseen ja elämykselliseen oppimiseen älylasien avulla.

Ota seurantaan hankkeen Instagram-tili @alystihanke ÄLYSTI (@alystihanke) | Instagram-profiili

hankkeen logot: EU, Laurea ja turku AMK.

Lähde:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231122148253

Jaa sivu