Avainkumppanit vahvistamassa korkeakoulun palvelukykyä ja toiminnan kehitystä

Teksti | Jouni Koski

Ammattikorkeakoululle on alusta asti ollut luontevaa verkostomainen toiminta, jossa kumppanuudet ovat olleet aina tärkeitä. Monialaisessa ja sangen suuressa ammattikorkeakoulussa on ollut erilaisia kumppaneita paljon ja aluekehityspainotteisessa Laurea-ammattikorkeakoulussa on pitkät perinteet myös sopimuspohjaisesta kumppanuudesta uusmaalaisten kuntien kanssa. Korkeakoulun erilaiset koulutusalat tarvitsevat erilaisia kumppanuuksia, jotta toimintaa voidaan monipuolisesti kehittää ja palvella työelämää parhaalla mahdollisella tavalla.

Laurean 2030 -strategiaa luotaessa kaksi vuotta sitten asetettiin yhdeksi viidestä kriittisestä muutostarpeesta strategisen kumppanuusverkoston laajentaminen ja syventäminen, jotta verkosto systemaattisesti tukisi korkeakoulun osaamisalueiden kehittymistä ja vaikuttavuuden vahvistamista. Silloin ajateltiin, että opiskelijoiden työnantajaverkostojen ja laadullisen työllistymisen vahvistamiseksi on solmittava avainkumppanuudet, joita ylläpidetään tavoitteellisesti. Samoin nähtiin, että kumppaniverkostoa on aktivoitava systemaattisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä liiketoiminnan vahvistamiseksi. Mittareiksi kriittiselle muutostarpeelle asetettiin strategisten kumppanien määrä, sidosryhmäpalaute ja suosittelijoiden määrä. Jo kahden vuoden jälkeen voi todeta, että kriittisen muutostarpeen asettaminen oli järkevää ja sen positiiviset vaikutukset ovat jo nähtävissä kaikkien mittareiden osalta.

Yritykset ja muut työelämän organisaatiot ovat olleet positiivisesti kiinnostuneita korkeakouluyhteistyön syventämisestä avainkumppanuuden kautta, mikä tarjoaa kumppaneille systemaattisen ja laaja-alaisen yhteistyön, jonka avulla kumppanimme voivat kehittää liiketoimintaansa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa yhdessä korkeakoulun kanssa. Avainkumppanuus takaa kumppanille vastikkeellisen yhteistyöpaketin, jonka ytimessä on kumppanimme tarpeisiin perustuva vuosisuunnitelma, joka rakennetaan yhdessä korkeakoulun kanssa. Rekrytointiyhteistyö kiinnostaa erityisesti yhteistyömuodoltaan avainkumppaneita, jolloin rekrytointitapahtumien, -alustojen, -työkalujen ja henkilöstömme avulla on avainkumppanin mahdollista tavoittaa motivoituneimmat ja lupaavimmat tulevaisuuden kyvyt Laurean opiskelijoista. Tähän kytkeytyy vahvasti myös näkyvyysyhteistyö, jonka avulla on mahdollista kehittää toiminnan ja brändin tunnettuutta sekä parantaa työnantajamielikuvaansa korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Yhteistyön avulla voi tavoittaa korkeakoulun vuosittaiset 700 000 verkkosivukävijää, 7 800 opiskelijaa, 30 000 alumnia ja tuhansista kumppaneista koostuvan verkoston. Myös projektiyhteistyö kiinnostaa avainkumppaneita kovasti, kun tulevaisuuden ammattilaiset toimivat yrityksen resursseina ja korkeakouluopiskelijat pääsevät näin tutustumaan yritykseen ja sen toimintaan lähemmin. Se on myös osoittautunut erinomaiseksi yritysten harjoittelu- ja työpaikkojen täsmämarkkinoinnin muodoksi. Kahdessa vuodessa Laurea-ammattikorkeakoulu on solminut yhteensä yli 50 avainkumppanuutta, joita tavoitellaan olevan tavoitesopimuskauden 2021-2024 päätteeksi 125 kpl. Tämä määrä on optimaalinen ja hallittavissa oleva, jotta voidaan varmistaa molemminpuolinen hyöty avainkumppanuuksissa.

Laurea-ammattikorkeakoulun verkkosivuille on rakennettu erillinen avainkumppanisivusto, josta löytyy kaikkien avainkumppaneiden luettelo ja esittelyt. Lisäksi kaikista avainkumppaneista tehdään erikseen esittelyvideot, joissa kerrotaan organisaation toiminnasta ja mm. siitä, millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa korkeakoulun opiskelijoille. Samalla sivusto palvelee myös yrityksiä, sillä se auttaa tulevaisuuden osaajia löytämään yrityksen ja kiinnostumaan siitä niin yhteistyöprojektien kuin harjoittelu- ja työpaikkojen kautta. Kahdessa vuodessa korkeakoulu on saanut avainkumppaniverkoston rakentumaan hienosti tiedostaen samalla, että sen hyödyntämiseksi tarvitaan kehittyvää kumppanuuksien hoitomallia, jotta kaikki osaaminen saadaan täysimääräisesti ja tehokkaasti avainkumppaneiden käyttöön. Vain silloin avainkumppanuudet vahvistavat korkeakoulun palvelukykyä ja toiminnan kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021091045773

Jaa sivu