Erilaisia opiskelijoita, erilaisia tarpeita ja erilaisia ohjaajia

Teksti | Aila Peippo , Hannele Pulkamo , Elina Iloranta , Kati Selvenius

Work & Study Fast Track -hankkeen tavoitteena on kehittää korkeakoulutason osaamisen tunnustamista ja opinnollistamista niin, että voidaan nopeasti vastata työelämän osaamistarpeisiin. Toimijoina ovat Haaga-Helia- ja Laurea-ammattikorkeakoulut ja hankkeeseen on saatu tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

kuvituskuva.
Kuvaaja SHVETS production palvelusta Pexels

Hankkeessa kehitetään uusia ratkaisuja jatkuvan oppimisen haasteisiin, tuetaan työllisyysasteen nostamista ja vastataan osaajapulaan nopeavaikutteisilla toimenpiteillä. Kohderyhmänä ovat korkeakoulukelpoiset pääkaupunkiseudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat. Tällä hetkellä palvelu on avoin kaikille työttömille työnhakijoille.

Ohjaus Work & Study Fast Track -hankkeessa

Ammattikorkeakouluilla on opiskelijoiden ohjauksesta omat ohjeistuksensa, ja ohjauksesta säädetään myös ammattikorkeakoululaissa (Ammattikorkeakoululaki 2014/932). Kyse on oleellisesta ammattikorkeakouluopiskeluun liittyvästä toiminnosta, jonka vähyydestä tulee usein palautetta opiskelijoilta.

Work & Study Fast Track -hankkeessa ohjaus on keskeinen osa työttömille työnhakijoille kohdennettua palvelua. Hankkeessa tarjotaan sekä yksilö- että ryhmäohjausta. Yksilöllinen ohjaus mahdollistaa asiakkaan henkilökohtaiseen tilanteeseen pureutumisen. Ryhmäohjauksista asiakas saa halutessaan vertaistukea ja tietoa esimerkiksi osaamisen sanoittamiseen, työnhakuprofiiliin tai myönteisen minäkuvan rakentamiseen.

Ensimmäisessä ohjauskeskustelussa kartoitetaan asiakkaan tilannetta, aikaisemmin kertynyttä osaamista, ohjauksen tarvetta ja hankkeen mahdollisuuksia opiskelijan tavoitteiden saavuttamisessa. Tärkeintä on tunnistaa asiakkaan toiveita ja unelmia sekä tukea häntä omien tavoitteidensa saavuttamisessa. Asiakas haluaa myös palautetta siitä, mitä hänen hankkimallaan osaamisella voi tehdä ja miten sitä voidaan hyödyntää osana opintoja. Ohjaajan pitää antaa tilaa keskustelulle, mutta häneltä odotetaan myös konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja. Yhdessä pohtien laaditaan asiakasta hyödyttävä suunnitelma, jota voidaan tarvittaessa tarkentaa seuraavissa ohjauskeskusteluissa.

Work & Study Fast Track -hankkeessa ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä TE-toimistojen kanssa. Näin varmistetaan, että asiakkaan opiskelu on sujuvaa ja työllistymistä edistävää. Asiakkaita ohjatessaan hankkeen ohjaajat näkevät yhteiskunnan palvelujärjestelmän toimivuuden ja kehittämistä vaativat asiat.

Ohjaajana kehittyminen

Ohjaajan tehtävänä Work & Study Fast Track -hankkeessa on tukea opiskelijaa, auttaa sopivien opintokokonaisuuksien löytämisessä ja olla tavoitettavissa. Hankkeessa opiskelijat etenevät usein yksilöllisessä aikataulussa, joka saattaa poiketa korkeakoulun normaalista aikataulusta. Siksi ohjaajalta vaaditaan erityistä joustavuutta.

Ohjauksen haasteena on löytää sopiva ohjauksen ja neuvonnan taso. Asiakkaat tarvitsevat ymmärrystä ja tietoa saavuttaakseen omat tavoitteensa. Ohjausta ei kuitenkaan saa olla liikaa, sillä on tärkeää, että asiakas lähtee toimimaan itseohjautuvasti.

Hankkeen ohjaajat ovat oman alansa asiantuntijoita, ja heillä on jo ennestään ohjauskokemusta. Aikaisemmasta kokemuksesta ja osaamisesta huolimatta ohjaajien ohjaustavat ovat muuttuneet ja kehittyneet, kun kokemusta tässä hanketyössä on karttunut. Ohjaajat ovat oivaltaneet, että erilaisilla opiskelijoilla on erilaisia tarpeita myös ohjaustavoissa ja ohjauksen määrässä. Ohjaus on välillä vaikeaa ja haastavaa, mutta useimmiten palkitsevaa. Asiakkaan oman suunnan löytäminen sekä osaamisen ja uramahdollisuuksien paraneminen voimaannuttavat myös ohjaajaa.

Lisätietoja:

Kirjoittajat:

Lehtori Aila Peippo ja lehtori Hannele Pulkamo Laurea-ammattikorkeakoulusta sekä kehityspäällikkö Elina Iloranta ja lehtori Kati Selvenius Haaga-Heliasta toimivat Work & Study Fast Track -hankkeessa asiantuntijoina ja ohjaajina.

hankkeen logo.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022030221535

Jaa sivu