Kaltura -palvelun hyödyntäminen Laureassa

Teksti | Pauliina Punnonen

Kaltura -videopalvelu otettiin Laureassa käyttöön videoiden tallennus- ja jakopalveluna keväällä 2016. Aikaisemmin videoita tallennettiin striimauspalveluihin kuten Youtubeen, mutta näiden palveluiden käytössä on omat ongelmansa, muun muassa videoiden omistajuus ja mainokset. Siispä haluttiin ottaa käyttöön oma, korkeakouluille tarkoitettu videopalvelu, mihin korkeakoulun henkilökunta ja opiskelijat pystyvät tallentamaan videoita ja katselemaan niitä. Laureassa videoalustana käytetään NORDUnetin tarjoamaa Kaltura-alustaa, joka löytyy osoitteesta http://video.laurea.fi. Tässä artikkelissa tarkastellaan ja analysoidaan Kaltura -palvelun hyödyntämistä Laureassa.

Johdanto

Kaltura on monipuolinen alusta. Videoita voi katsoa selaimella tietokoneelta tai mobiililaitteella sekä Kalturan omalla mobiilisovelluksella, jonka voi ladata sovelluskaupoista. Palveluun lisättyjä videoita voi kommentoida, niihin voi lisätä tykkäyksiä, videon omistaja voi liittää videoon liitetiedostoja ja tekstityksiä sekä tehdä video quiz-tietovisoja. Näiden lisäksi videon omistajat pääsevät palvelussa seuraamaan omien videoidensa tilastotietoja, esimerkiksi kuinka paljon, missä ja millä laitteilla videoita on katsottu.

Kalturan keskeiset ominaisuudet: ruudunkaappaus, liitetiedostot, tykkäykset ja kommentit, analytiikka, integraatio ja linkitys, videoiden muokkaus, tekstitys sekä kuva, video ja ääni.
Kuva 1. Kaltura-palvelun ominaisuudet, tekijä: Pauliina Punnonen

Videoista saatujen analytiikkatietojen perusteella pystytään analysoimaan palvelun käyttöä myös pääkäyttäjän näkökulmasta. Analytiikan avulla voidaan seurata muun muassa videoiden statistiikkaa, videoiden ja sisällöntuottajien määrää, sekä paljon videoita on katsottu ja miten paljon tallennustilaa on käytetty.

Kaltura-videoalusta ja sen käyttö Suomen korkeakouluissa

Kaltura on yhdysvaltalainen ohjelmistoyritys, joka tarjoaa SaaS (Software as a Service eli sovellukset palveluna)-mallin mukaisesti videopalveluita erilaisille organisaatioille ympäri maailmaa (Kaltura 2022). Kaltura-palvelu on hankittu Laureaan CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen kautta, joka puolestaan on hankkinut palvelun NORDUnetin kautta, joka hallinnoi Kaltura-palvelua pohjoismaissa. CSC toimii kehittäjäyhteisönä. Korkeakoulujen ja CSC:n kanssa tehdyssä yhteistyössä kehitetään palvelua ja jaetaan hyviä käytäntöjä.

Suomessa Kaltura otettiin käyttöön vuonna 2016, kun kolmen korkeakoulun, Laurean, Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulujen FUAS-liittouma tarvitsi videoalustan, johon pystyttiin kokoamaan videoita kaikkien kolmen korkeakoulun käytettäväksi (Leiponen 2016).

Ennen Kaltura-alustan käyttöönottoa videoita ladattiin ja jaettiin muista videopalveluista, jotka saattoivat sisältää mainoksia tai joissa videoiden käyttöoikeudet saattoivat olla muilla, kuin videon lataajalla itsellään. Oman videopalvelun käyttöönoton myötä videoihin ei tullut mainoksia, videoiden lataajat pystyivät valitsemaan, kenelle videoita jaetaan ja omistajuus säilyi lataajalla itsellään, sekä videoiden integroiminen käytössä olevalle oppimisalustalle helpottui. (Mänty 2016)

Kaltura -palvelun käyttö Laureassa

Kaltura-videopalvelu on ollut aktiivisessa käytössä niin opiskelijoiden, opettajien kuin henkilökunnan keskuudessa. Opettajat käyttävät palvelua usein oppimateriaalin tallentamiseen ja jakamiseen esimerkiksi Canvas-oppimisympäristössä, henkilökunta tallentaa webinaareja sekä ohjevideoita ja opiskelijat tallentavat esimerkiksi videotehtäviä palveluun.

Vuoden 2022 alussa otettiin käyttöön Zoom-tallenteiden automaattinen tallentaminen Kaltura-videopalveluun aikaisemman ZOOM Cloudin sijaan. Laurean omassa videopalvelussa tallenteet ovat helpommin löydettävissä ja jaettavissa, sekä varmemmin tallessa, koska niiden olemassaoloa ei säädä ulkopuolinen taho.

Canvas-oppimisympäristössä Kaltura-palveluun ladattuja videoita voidaan käyttää työtiloissa kolmella tavalla, joko jakamalla linkin videoon, upottamalla videon sivulle tai lisäämällä Media Gallery-sivun työtilan vasemmanpuoleiseen navigaatioon. Opiskelijat voivat myös palauttaa tekemiään videovastauksia tehtäviin lataamalla videon videoalustalle ja jakamalla sen jälkeen linkin videoon tehtävän palautuksessa.

Hankkeissa voidaan esimerkiksi webinaareissa tai konferensseissa tehdyt nauhoitukset tallentaa palveluun ja sieltä jakaa edelleen yhteistyökumppaneille, hankkeen internet-sivulle tai muihin yhteyksiin.

Opettajilla on myös mahdollisuus tarkastella omien videoidensa analytiikkatietoja, esimerkiksi kuinka paljon videota on katsottu, mistä videota on katsottu ja millä laitteilla. Opettajille analytiikan tutkiminen voi antaa vinkkejä opetuksen tai videoiden sisällön kehittämiseen. Jos videoita on katsottu vain pari sekuntia alusta tai jos niitä ei ole katsottu ollenkaan, on hyvä pohtia, ovatko videot liian pitkiä tai onko aihe kiinnostavasti esitetty (Korhonen & Wiitakorpi 2016, 32).

Koko palvelun kattavia analytiikkatietoja pääsevät tarkastelemaan Kalturan pääkäyttäjät ja näihin tietoihin lukeutuu esimerkiksi palvelun katsotuimmat videot, videoiden ja sisällöntuottajien määrä, levytilan käyttö ja kuinka paljon videoita on katsottu.

Kaltura -palvelun analytiikkaa

Lukuvuoden 2021-2022 (1.8.2021-31.7.2022) aikana Kaltura-videopalveluun ladattiin yhteensä 8773 videota 2 121 tekijältä. Vuoden katsotuin video oli, ei ehkä niin yllättäen, suomenkielinen Canvasin ohjevideo, jota oli katsottu yhteensä 10 273 kertaa. Myös muita ohje- ja tietoisku -videoita mahtui katsotuimpien top5-listalle, esimerkiksi orientaatiopäivien video ja Kuinka onnistun kurssin kirjallisissa töissä-video.

Lisäksi Kaltura Analytics valitsee palveluun ladatut parhaimmat videot oman sitoutumista mittaavan kaavan (Engagement Formula) avulla. Toimintamallin kriteereihin kuuluvat katselukertojen määrä, yksilöllisten katselijoiden määrä ja kuinka monta ihmistä keskimäärin on katsonut videon loppuun asti. Numeroihin perustuen Kaltura Analytics laskee videoiden kokonaistuloksen. (Kaltura Knowledge Center 2022)

Canvasin ohjevideo vie parhaimpien videoidenkin tilastossa ensimmäisen sijan, mutta mukaan mahtuu myös neljä vuonna 2022 palveluun ladattua videota: Strategia muuttuvassa maailmassa -introvideo ja kolme Muutosjohtamisen opintojaksolle tehtyä videota.

Kaltura-palvelun viideksi parhaimmiksi valitut videot lukuvuonna 2021-2022: Canvas-ohje suomeksi, strategia muuttuvassa maailmassa-intro sekä kolme muutosjohtamisen-toteutuksen videota.
Kuva 2. Kaltura-videopalvelussa parhaimmiksi valitut videot lukuvuonna 2021-2022, tekijä: Pauliina Punnonen, KMC Analytics

Seuraavaan taulukkoon on koottu muutamia Kalturan analytiikkatyökalulla saatuja tietoja palvelun käytöstä Laureassa:

taulukossa kuvataan levytilan käytön määrä, videoiden kesto ja katselumäärä, sisällöntuotannon, muun muassa sisällöntuottajien ja sisällön määrä, sekä listattu maat, joissa videoita katsottu eniten, mitä päätelaitteita on käytetty ja paljon videoita on lisätty ja tallennustilaa käytetty lukuvuoden 2021-2022 aikana.
Taulukko 1. Tilastotiedot lukuvuodelta 2021–2022, tekijä: Pauliina Punnonen

Lukuvuoden 2021–2022 aikana Kaltura-palvelun käyttö on siis kasvanut Laureassa. Videoita on ladattu palveluun huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, mihin varmasti osittain liittyy Kalturan toimiminen Zoom-pilvitallennuksien automaattisena tallennuspaikkana. Videoita tuotetaan myös itse, esimerkiksi ohje- ja esittelyvideoita sekä etukäteen kuvattuja oppimateriaalivideoita löytyy palvelusta kasvavassa määrin.

Lopuksi

Pilvipalveluna toimivan videoalustan käytössä on monia hyötyjä käyttäjille: videot löytyvät yhdestä paikasta, niitä voidaan striimata missä ja millä laitteilla vain sekä niiden lataaminen alustalle ja jakaminen katsojille on nopeaa ja vaivatonta. Korkeakoulujen kannalta oman videoalustan käyttö mahdollistaa videoiden keskittämisen oman palvelun alle, jolloin ei tarvitse huolehtia esimerkiksi ulkopuolisten striimauspalveluiden käyttöehdoista, tekijänoikeuksista tai mahdollisista palvelun käytön muutoksista.

Kalturan analytiikan seurantatyökalut ovat monipuolisia ja kattavia. Niiden avulla voi tarkastella esimerkiksi palvelun päivittäistä, kuukausittaista tai vuosittaista käyttöä. Lisäksi voidaan verrata eri ajanjaksoja toisiinsa, esimerkiksi miten palvelua on käytetty tämän vuoden toukokuussa verrattuna viime vuoden toukokuuhun. Välillä tietojen hakeminen palvelussa on kuitenkin hidasta ja etenkin pidempien ajanjaksojen tietojen haku voi välillä epäonnistua. Näihin toivottaisiin parannuksia tulevaisuudessa.

Videoiden käyttö oppimateriaalina kasvattaa suosiotaan. Tulevaisuudessa Laurean Kaltura-videopalvelu voisi toimia alustana, jonne kootaan kaikki Laureassa tuotetut videot yhden osoitteen alle, ja jonka analytiikan antamien tulosten avulla voitaisiin parantaa videoiden laatua ja sisältöä.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022083056743

Jaa sivu