Korkeakoulun johtaminen – rehtorina vai toimitusjohtajana?

Teksti | Jouni Koski

Rehtori johtaa korkeakoulua, joka on samaan aikaan sekä organisaatio että laaja korkeakouluyhteisö, jossa ovat tiiviisti mukana henkilöstön, opiskelijoiden lisäksi myös niin korkeakoulun alumnit kuin yhteistyökumppanit jne. Ammattikorkeakoululain (15 §) mukaan rehtori toimii myös osakeyhtiömuotoisen ammattikorkeakoulun toimitusjohtajana. Kun korkeakoulua johtaa yksi henkilö kahdesta eri roolista, se luo mielenkiintoisen ulottuvuuden korkeakoulun johtamiseen. Toki pitkään erilaisissa oppilaitoksissa rehtorilla on ollut samaan aikaan vastuu sekä oppilaitoksen varsinaisesta toiminnasta kuin organisaatiosta ja sen taloudesta, mutta tämä asetelma pohjautuu nyt ammattikorkeakoululakiin. Niin ikään koko 2000-luvun ajan on toki ollut osakeyhtiömuotoisia ammattikorkeakouluja, joissa rehtori on toiminut myös toimitusjohtajana.

Milloin korkeakoulua johdettaessa toimitaan rehtorina ja milloin toimitusjohtajana? Se on oikeastaan sangen selkeää eli jälkimmäisessä roolissa rehtori toimii silloin, kun kyse on yhtiöön liittyvistä asioista. Toimitusjohtajan rooli on saattanut viime vuosina painottua rehtorin työssä jonkin verran aiempaa enemmän. Se ei ole seurausta niinkään ammattikorkeakoululain muuttamisesta vaan pikemminkin viime vuosikymmenen koulutusleikkauksista, jotka ovat kiristäneet korkeakoulujen taloutta. Talouden johtaminen on saanut yhä vahvemman merkityksen rehtorin työssä, mikä painottaa toimitusjohtajan roolia entisestään. Samaan aikaan laskevassa valtion rahoituskehyksessä ammattikorkeakouluissa otettiin käyttöön lisäksi tuloksiin perustuva rahoitusmalli, joka uudistuu 1.1.2021 alkaen. Siinä ammattikorkeakoulut kilpailevat keskenään rahoitusmallin tulosmittareissa. Toki aina korkeakoulut ovat jollakin tavoin kilpailleet keskenään niin opiskelijoista, henkilöstöstä kuin tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta, mutta viime vuosina kilpailullisuus on lisääntynyt merkittävästi myös korkeakoulun perusrahoituksesta. Se on väistämättä johtanut tilanteeseen, jossa rehtori joutuu tarkastelemaan ja kehittämään korkeakoulunsa kilpailukykyä entistä vahvemmin organisaationa, kun suorituksen johtaminen on yhä tärkeämpää. Vaikka rehtori on yksi henkilö, joka toimii myös yhtiömuotoisen ammattikorkeakoulun toimitusjohtajana, on jälkimmäinen rooli saanut rehtorin mielessä yhä suuremman huomion.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020081460417

Jaa sivu