Kuntoutuksen tutkimuksen verkostopäivä

Teksti | Leena Forma

Kuntoutuksen ja kuntoutuksen tutkimuksen alueilla toimii monenlaisia verkostoja ja foorumeita. Kentällä on myöskin melko uusi toimija, Monitieteinen kuntoutuksen verkosto Mokuve, joka järjesti verkostopäivän Jyväskylässä 24.5.2023. Tässä tekstissä kerron kuulumisia verkostopäivästä.

Kuva: nutawut / Adobe stock

Kuntoutuksen alueella toimivista verkostoista osa on vakiintuneita, ja osa on tarkoitettu määräaikaisiksi. Jotkut keskittyvät kuntoutuksen koulutukseen ja tutkimukseen, toiset ovat käytännön toimijoiden ja kuntoutuksen asiakkaiden verkostoja. Nopeasti mieleen tulee ainakin seuraavat tahot: valtakunnallinen kuntoutusalan osaamiskeskittymä OsKu-verkosto, Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry, Kuntoutusverkosto Kuve ja Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi KunFo.

Mokuve on yliopistoista koostuva monitieteinen kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen verkosto. Kokoaminen lähti liikkeelle Jyväskylän yliopistossa vuonna 2021, ja on sittemmin laajentunut muissa yliopistoissa toimiviin kuntoutuksen opetuksen ja tutkimuksen toimijoihin. Hankejohtaja Arto Hautala (JyU) kertoi, että tarkoituksena on jatkossa ”edistää kuntoutusalan koulutuksesta ja tutkimuksesta vastaavien yliopistojen, korkeakoulujen, muiden koulutusorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten valtakunnallista yhteistyötä ja verkostoitumista”. Tämä tuonee siis Laureallekin uusia mahdollisuuksia.

Verkoston toiminta on vielä alkuvaiheessa, joten verkostopäivässä pohdittiin mm. verkoston tavoitteita. Tähän pyrittiin vastaamalla kysymyksiin: ketä varten verkosto on olemassa, ja mitä se parhaimmillaan tuottaa. Verkoston nähtiin voivan tukea päätöksentekoa, tuovan kuntoutukselle näkyvyyttä ja mahdollistavan monitieteellistä tutkimusta. Tapaamisessa ideoitiin myös verkoston toimintatapoja ja kartoitettiin siinä jo olemassa olevaa ja vielä tarvittavaa osaamista. Tällä tarkoitettiin sekä substanssiosaamista että yleisiä taitoja. Keskustelujen sisältöjä on kuvattu hieman tarkemmin Dialogiblogissa.

Verkoston mielenkiintoisinta antia oli tietenkin tavata uusia ihmisiä. Meitä oli paikalla noin 25 tutkijaa eri yliopistoista, minä ainoana ammattikorkeakoulun edustajana. Löysin verkostoon ns. puskaradion kautta, kun toisessa verkostossani toimiva tutkija vinkkasi siitä. Tieteenalojen kirjo oli tapaamisessa laaja. Ehkä ensimmäisenä kuntoutuksen tutkimuksesta tulee mieleen lääke- ja terveystieteellinen tutkimus, mutta mukana oli esimerkiksi oikeussosiologian ja kirjoittamisen tutkijoita. Itse olin ainoa terveystaloustieteen edustaja, ja yhteistyösuunnitelmia virisikin heti.

Laureassa on kuntoutuksen tutkimukseen liittyvä Kelan rahoittama hanke ”ikääntyvän väestön toimintakyky, kuntoutus ja terveysetuudet vuosina 2017–2021”. Lisäksi ohjaan väitöskirjoja ikääntyneiden arki- ja kotikuntoutuksen vaikuttavuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen sekä ikääntyneiden sosiaaliseen kuntoutukseen liittyen. Olisi kiinnostavaa kuulla, mitä muita kuntoutukseen liittyviä TKI-hankkeita meillä on meneillään, ja missä kuntoutuksen verkostoissa Laurean toimijoita on mukana.

Päivä oli erittäin hyvin suunniteltu ja fasilitoitu, (kiitos Vilma Mutka, Mukamas Learning Design). Lopuksi osallistujia pyydettiin kertomaan, mikä on ensimmäinen teko arjessa verkostopäivän jälkeen. Lupasin kertoa verkostosta kollegoille ja kirjoittaa blogitekstin. Lisäksi kysyttiin, mitä opimme tai havaitsimme päivässä, ja vastasin, että kuntoutuksen tutkimuksen monipuolisuudesta. Oli erityisen mukavaa tavata kollegoita livenä, ja keskittyä lähes koko päivän ajan samaan aiheeseen.

Verkostosta on esittely kesäkuussa ilmestyneessä Kuntoutus-lehdessä. Verkosto julkaisee noin kahden kuukauden välein julkaistavaa uutiskirjettä, jonka voi tilata hankkeen nettisivuilta.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023080292881

Jaa sivu