Lahjakkuuksien tiimi – Laurean Hakijapalvelut yllättää

Teksti | Hanna Mäkinen

”Hakutoimisto” ei, sehän on Hakijapalvelut! Tiimissä on kolme suunnittelijaa, kaksi koordinaattoria, päällikkö ja puolivuosittain vaihtuva harjoittelija. Kuuleman mukaan Laurean hakijapalveluiden tiimi on kiireinen, tiimiläisiä ei juuri näy kampuksella ja videokameratkin ovat Teams-palavereissa päällä vain etukäteen sovittuna ja pakon edessä. Tämä kaikki on ihan totta, paitsi kampuksella he käyvät säännöllisesti. Kaiken arkisen työn tohinan keskellä tiimiläiset seuraavat aktiivisesti Laurean asioita, ovat yhteisissä tapahtumissa mukana, verkostoituvat sekä tekevät yhteistyötä niin Laurean omien toimijoiden, Opetushallituksen ja korkeakoulujen kanssa.

kuvituskuva.
Kuva: Nong / Unsplash

Mitä hakijapalveluissa tehdään?

Työtä hakijapalveluissa riittää. Hakijamäärät olivat syksyn 2023 yhteishaussa merkittävät erityisesti englanninkieliseen hakukohteeseemme: Degree programmme in Hospitality Management and Service Design – Laurea-ammattikorkeakoulu. Hakemuksia tälle kohteelle kertyi yli 7000. Tämä aiheutti seurauksia valtakunnallisestikin. Opintopolun laskentakaavoihin tehtiin muutoksia, jotta esimerkiksi Laurean ennätyksellisen suurta hakukohdetta pystytään jouhevasti käsittelemään hakuprosessin edetessä.

Opintopolku on valtakunnallinen portaali, jota Opetushallitus hallinnoi. Portaalin kautta ihmiset voivat etsiä koulutuksia ja hakeutua niihin. Suomalaiset oppilaitokset ja korkeakoulut käyttävät Opintopolkua erityisesti tutkintoon johtavien koulutusten tietojen ja hakujen ylläpidossa.

Yhteishaku ei ole ainoa haku, jota hakijapalveluiden tiimi hoitaa. Yhteishakukin on kolme kertaa vuodessa: kaksi kertaa keväällä ja kerran syksyllä. Tämän lisäksi tiimi vastaa useiden erillisvalintojen toteuttamisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi siirtohaku muista ammattikorkeakouluista Laureaan, erillishaku tutkinto-opiskelijaksi avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella, tietyille hakijaryhmille suunnatut erillishaut, kuten turvallisuusalan ammattilaisille turvallisuusalan tradenomin koulutus. Tämän päälle tulevat vielä lisähauiksi nimetyt haut, joissa haetaan yhteishaun täyttämättä jääneille paikoille opiskelijoita. Lisähakuja Laurealla on harvoin korkeakoulumme vetovoimaisuuden ansiosta.

Yhteistyökuvioita Laurean markkinoinnin kanssa

Erityisesti tänä syksynä hakijapalveluiden tiimin jäsenillä on ollut mahdollisuus valjastaa kykyjään Laurean markkinoinnin käyttöön. Yhteistyö on jouhevaa, sillä molempien tiimien vahvana tavoitteena on tuoda Laurea hakijoille tutuksi ja sitä kautta saada opiskelijoita Laureaan. Siinä missä markkinointitiimi toteuttaa mainoskampanjoita koulutusten markkinointiin, tuo korkeakoulumme osaamista ja Laurean laajaa opintotarjontaa esille; hakijapalveluiden tiimi rakentaa haut Opintopolkuun, hoitaa virkailijatyön, ja lopulta siirtää opiskelijoiksi valitut opiskelijajärjestelmään. Kuinka yksinkertaisesti tässä olikaan kuvattu työnkuvamme, ja kuinka paljon suunnittelua, työtunteja ja vastuuta kaikki nämä työvaiheet pitävätkään sisällään molemmilla tiimeillä!

Koordinaattorimme Sauli Pelkonen on syksyn mittaan esiintynyt markkinointitiimin järjestämissä Instagram live-lähetyksissä vastaten hakijoiden kysymyksiin. Hän on ollut vuosien varrella Studia-messuilla tapaamassa hakijoita ja myös useissa markkinoinnin tilaisuuksissa niin paikan päällä kuin verkossa. Saulin erityislahjakkuus on asettua hakijan asemaan ja innostaa hakijoita hakuasioissa.

Toisen koordinaattorimme, Hanna Mäkisen, valokuvaajataustaa hyödynnettiin kampanjakuvauksissa. Kuvausten suunnittelu ja toteutus markkinointitiimin kanssa on ollut Hannan mielestä inspiroivaa. Kevään 2024 kampanjakuvat tulevat olemaan Hannan käsialaa yhteistyössä Laurean muiden ammattilaisten kanssa.

Hakijapalveluiden tiimillä on vahva heittäytymiskyky, halu tehdä yhteistyötä ja olla mukana Laurean toiminnan ytimessä. Vaikka iso osa työstä tehdäänkin tiimissä tiiviisti oman työkoneen näytön edessä ja omasta työstä meteliä pitämättä, on jokainen tiimin jäsen valmis hyödyntämään lahjakkuuksiaan Laureassa tilaisuuksien tullen. Hakijapalveluiden päällikkö, Laurean alumni, Tero Lääkkö on työssään asiantuntija sekä rohkaiseva esimerkki omien kykyjen käytöstä ”laatikon ulkopuolella”. Hän asettui luontevasti kameran eteen Laurean kampanjakuvauksia varten.

kuvituskuva.
Laurean kampanjakuvaus syksyllä 2023 (Kuvaaja Hanna Mäkinen)

Pysy kuulolla, hakijapalveluissa tapahtuu ympäri vuoden!

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230927137546

Jaa sivu