Laurea-ammattikorkeakoulu elinkeino- ja työelämän avuksi

Teksti | Irene Väkevä-Harjula

Laurea-ammattikorkeakoulun tavoitteena on edistää työ- ja elinkeinoelämää Uudellamaalla. Laurea toimii kuudella paikkakunnalla; Hyvinkäällä, Porvoossa, Lohjalla, Tikkurilassa, Leppävaarassa ja Otaniemessä. Opiskelijoita on yhteensä 8000. Laurea on suomen suurin sairaanhoitajakouluttaja sekä toiseksi suurin sosionomikouluttaja. Laureasta valmistuu tradenomeja, oikeustradenomeja, fysioterapeutteja, terveydenhoitajia ja estenomeja, lisäksi Laureassa opiskellaan turva- ja rikosseuraamusalaa. Henkilökuntaa Laureassa on 650, joista suurin osa on opetus- ja TKI-tehtävissä.

kuvituskuva.
Kuvaaja: Pavel Danilyuk / Pexels

Työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö on koulutusten kehittämisen näkökulmasta keskeinen tavoite. Tätä tavoitetta toteutetaan Laurean avainkumppanuuden avulla. Kun opiskelijat kehittämisprojekteilla tukevat yritysten toimintaa, niin samalla he pääsevät harjoittelemaan oikeassa tulevaisuuden toimintaympäristössä.

Avainkumppanuuskonsepti selkiinnyttää yhteistyötä

Vuoden 2020 alussa käynnistetty Laurean avainkumppanuuskonsepti on osoittautunut merkittäväksi yhteistyön edistäjäksi. Avainkumppaneita on Laureassa jo 78. Hyvinkää-Porvoo-Lohja -alueella avainkumppaneita on 27. Mukana on eri kokoisia yrityksiä eri aloilta, säätiöitä sekä julkishallinnon organisaatioita.

Jokaiselle avainkumppanille nimetään oma vastuuhenkilö Laureassa, jolloin yhteydenpito helpottuu ja nopeutuu. Avainkumppanin edustajien kanssa tavataan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tällöin rakennetaan kumppanikohtainen vuosisuunnitelma, jota seurataan ja päivitetään säännöllisesti. Yhteistyö on räätälöityä, suunnitelmallista ja systemaattista.

Avainkumppaneille tarjotaan kehittämisprojekteja, joissa opiskelijat kehittävät yhteistyössä kumppanin kanssa mm. työnantajamielikuvaa, somemarkkinointia, HR-prosesseja, markkinointia palvelumuotoilun keinoin, markkina-analyysejä, työhyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä. Yksi palkittu yhteistyöesimerkki on Lohjalta, missä opiskelijat toimivat avainkumppanin johtoryhmän jäseninä tuoden uudenlaista näkökulmaa yrityksen toimintaan.

Haastattelin kahta pitkäaikaista Laurean avainkumppania, Rantalainen konsernia, sekä 4Astetta Oy:tä kumppanuuden hyödyistä:

Hyvinkään kampuksen ensimmäinen avainkumppanuussopimus solmittiin 6.3.2020 Rantalainen konsernin kanssa. HR-koordinaattori Juuso Siltakorpi kuvailee avainkumppanuutta Laurean kanssa seuraavasti:

”Rantalainen on tehnyt yhteistyössä Laurean kanssa jo useita kehittämisprojekteja, jotka ovat olleet meille erittäin hyödyllisiä ja informatiivisia käytännön työtä ajatellen. Olemme projekteissa päässeet syventämään tietoja mm. laajemmilla haastatteluilla ja olemme saaneet hyviä toimintaehdotuksia tutkimuksiin perustuen. Projektit ovat olleet siis hyvin työelämälähtöisiä ja pitäneet sisällään ”oikeita asioita”, eikä projekteja ole tehty vain tekemisen ilosta. Yhteistyö Laurean kanssa on tärkeää myös rekrytointinäkökulmasta. Haluamme olla tiiviissä yhteistyössä ja tarjota erilaisia mahdollisuuksia opiskelijoille, jotka ovat valmistuttuaan potentiaalisia työntekijöitä meille. Kilpailu hyvästä työvoimasta on tällä hetkellä kovaa, joten tunnettuus ja hyvä maine on tärkeää. Laurean avainkumppanuuden kautta olemme saaneet arvokasta lisänäkyvyyttä ja kuuluvuutta opiskelijoiden parissa.

Maaliskuun 13. päivänä 2020 solmittiin avainkumppanuus lastensuojelualan yrityksen 4Astetta Oy:n kanssa. Aluejohtaja Toni Sipiläisen mukaan:

”Olemme toimineet Laurean avainkumppanina jo useamman vuoden ajan. Yrityksen näkökulmasta olemme saaneet laadukkaita tutkimus- ja kehitysprojekteja Laurean opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Näistä on ollut meidän toiminnalle selkeä hyöty. Olemme tehostaneet rekrytointiamme, henkilökunnan koulutusmahdollisuuksia ja saaneet osallistua opiskelijoiden opetukseen erilaisilla tavoilla. Yhdessä Laurean kanssa jaamme samankaltaiset arvot, joten myös yhteiskunnallista vaikuttamista on tehty laadukkaalla tavalla koskien suomalaista sosiaali- ja lastensuojelupalvelua. Olemme olleet todella tyytyväisiä yhteistyöhön Laurean Ammattikorkeakoulun ja sen henkilöstön kanssa!”

Laureassa toimitaan kehittämispohjaisesti Learning by Developing (LbD) -mallilla. Se tukee koulutusten työelämälähtöisyyttä sekä opiskelijakeskeisyyttä sekä edistää opiskelijoiden että opettajien verkostoitumista työelämän kanssa.

Rekrytointiapua

Sosiaali- ja terveysalalla työvoimapula on vaikea. Laurea auttaa avainkumppania rekrytoinneissa. JobTeaser-järjestelmän avulla. Jokaisella avainkumppanilla on mahdollisuus oman aikataulun mukaan ilmoittaa avoimista työ- ja harjoittelupaikoista sekä opinnäytetyötarpeista opiskelijoille. Tarvittaessa avainkumppanin kiireelliseen tarpeeseen etsitään osaajaa tutor-opettajaverkoston avustuksella.

Kampuksilla järjestetään lukukausittain rekrytointitilaisuuksia, missä avainkumppanit kertovat oman yrityksensä toiminnasta ja rekrytointipolitiikasta. Lisäksi avainkumppanit voivat halutessaan tavata opiskelijoita opintojaksoilla. Uusin innovaatio on tammi-helmikuun 2023 vaihteessa järjestettävä URAFest.

Lisää näkyvyyttä avainkumppaneille

Monet avainkumppanit arvostavat näkyvyyttä Laurean mediassa ja kampuksilla. Sopimuksen solmimisen yhteydessä avainkumppaneita haastatellaan ja haastattelut julkaistaan Laurean nettisivuilla.

Avainkumppanille tehdään myös oma avainkumppanivideo, jonka suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Laurean viestintä. Kaikki videot julkaistaan Laurean nettisivuilla. Avainkumppani saa myös videon omaan käyttöönsä.

Kaikki avainkumppanit esitellään konkreettisesti jokaisella kampuksella pääsisäänkäynnin tuntumassa erillisessä julisteessa, jota päivitetään kolme kertaa vuodessa.

Kumppaniverkostot kasvuun

Laurean strateginen tavoite on laajentaa ja syventää avainkumppanuusverkostoa ja kehittää yhteistyötä avainkumppaneiden kanssa. Kumppanuuden tavoitteissa korostuvat opiskelijoiden työnantajaverkostot ja työllistyminen, tutkintojen sisältöjen kehittyminen, alueellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä liiketoiminnan vahvistaminen.

Tutkittua laatua avainkumppanuudesta

Laurea-ammattikorkeakoulu läpäisi keväällä tehdyn Kansallisen arviointikeskus Karvin toteuttaman laatuauditoinnin erinomaisin tuloksin. 14.7.2022 julkaistu auditointiraportti painottaa Laurean kehittämispohjaista toimintamallia, joka tukee koulutusten työelämäläheisyyttä ja opiskelijakeskeisyyttä. Laurean aluetta kehittävä avainkumppanuusmalli on innovatiivinen ja organisaatioita kehittävä. Malli sitoo hyvin eri avainkumppanit yhteiseen verkostoon. (Karvi 2022.)

Aluetta kehittävä avainkumppanuusmalli antaa Laurealle erinomaisen mahdollisuuden kehittyä alueen keskeiseksi vaikuttajaksi työelämäosaamisen ja elinvoiman kehittäjänä koko Uudellamaalla, sanoo auditointiryhmän puheenjohtaja, Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm.

Mikäli Laurean avainkumppanuus kiinnostaa Sinua, niin ota yhteyttä aluepalvelu- ja liiketoimintapäällikkö Irene Väkevä-Harjulaan, puh. 040-668 2779, irene.vakeva-harjula@laurea.fi.

Lähteet:

Haastattelut:

  • HR-koordinaattori Juuso Siltakorpi, Rantalainen konserni
  • Avopalveluiden johtaja Toni Sipiläinen, 4Astetta Oy
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022100361043

Jaa sivu