Laurea-ammattikorkeakoulu tukemassa seniorialan avainkumppaneita

Teksti | Irene Väkevä-Harjula

Suomessa rakennetaan parhaillaan uusia hyvinvointialueita, joiden piiriin siirtyvät kaikki sote-palvelut lastensuojelusta senioreihin. Laurea-ammattikorkeakoulu ja seniorialan avainkumppanit kantavat huolta työvoiman riittävyydestä ja palvelujen saatavuudesta sekä erityisesti riittävien digi-palvelujen saatavuudesta ja käytettävyydestä seniorikäyttäjille.

Senioritoimijat Laurean avainkumppaneina

kuvituskuva.
Kuva Cottonbro / Pexels

Vuoden 2020 alussa käynnistetty Laurean avainkumppanuuskonsepti on osoittautunut merkittäväksi yhteistyön edistäjäksi. Avainkumppaneita on Laureassa jo 83. Hyvinkää-Porvoo-Lohja -alueella avainkumppaneita on 27. Mukana on eri kokoisia yrityksiä eri aloilta sekä säätiöitä. Seniorialan toimijoita Laurean avainkumppaneina on kuusi: Addsecure, Betesda säätiö, Helsingin Seniorisäätiö, Kaarikeskus säätiö, Lauttasaaren Senioritalo ja VillaTapiola. Kumppaneilla on asukkaita 1500 ja työntekijöitä lähes saman verran. Puhutaan siis merkittävistä toimijoista.

Seniorialan avainkumppanit ovat tehneet Laurean opiskelijoiden kanssa erilaisia kehittämisprojekteja, esimerkiksi some-markkinointia, työnantajamielikuvan parantamista, robotiikkaan liittyviä pilotteja sekä palvelumuotoilua. Lisäksi työhyvinvointiin liittyviä kyselyjä on tehty useita sekä järjestetty työhyvinvointiin liittyviä tapahtumia. Avainkumppanit tarjoavat opiskelijoille myös opinnäytetyön aiheita sekä harjoittelu- ja työpaikkoja.

Avainkumppaneiden kanssa tehtävä tutkimusyhteistyö, esim. VoimaProfi-hankkeessa sekä kehittää työelämää, että auttaa Laurean tutkijoita yhä paremmin näkemään, millaisia työn rakenteet ovat ja miten niitä voidaan kehittää. Yhteistoiminnalla saadaan aikaan merkittäviä muutoksia, jotka kantavat pitkälle, kertoo VoimaProfi-hankkeen vetäjä ja Laurean tki-(sote)ohjelmajohtaja Sari Heikkinen.

Laurea auttaa avainkumppaneita rekrytoinneissa mm. JobTeaser-järjestelmän avulla. Jokaisella avainkumppanilla on mahdollisuus oman aikataulun mukaan ilmoittaa avoimista työ- ja harjoittelupaikoista sekä opinnäytetyötarpeista järjestelmän avulla opiskelijoille. Tarvittaessa avainkumppanin kiireelliseen tarpeeseen etsitään osaajaa tutor-opettajaverkoston avustuksella.

Kampuksilla järjestetään lukukausittain seminaareja ja erilaisia rekrytointitilaisuuksia, missä avainkumppanit kertovat oman yrityksensä toiminnasta ja rekrytointipolitiikasta. Lisäksi avainkumppanit voivat halutessaan tavata opiskelijoita opintojaksoilla. Uusin innovaatio on tammi-helmikuun 2023 vaihteessa järjestettävä Laurean UraFest, mihin avainkumppanit voivat osallistua ilmaiseksi.

Monet avainkumppanit arvostavat näkyvyyttä Laurean mediassa ja kampuksilla. Sopimuksen solmimisen yhteydessä avainkumppaneita haastatellaan ja haastattelut julkaistaan Laurean nettisivuilla. Avainkumppanille tehdään myös oma avainkumppanivideo, jonka suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Laurean viestintä. Kaikki videot julkaistaan Laurean nettisivuilla. Avainkumppani saa videon myös omaan käyttöönsä.

Vanhusasiavaltuutetun lausunto kansallisesta ikäohjelmasta

Aurinkoisena tiistainaamuna 13.9. tapasimme Laurean senioritoimijoiden johdon kanssa Leppävaaran kampuksella erityisasiantuntija Päivi Ahosolan Vanhusasiavaltuutetun toimistosta. Päivi kertoi vanhusasiavaltuutetun Päivi Topon lausunnosta ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä. Vanhusasiavaltuutettu on ottanut kantaa ikääntyneiden yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä ikäsyrjinnän poistamiseen. Ikäohjelmassa tulee vanhusasiavaltuutetun mukaan painottaa ikääntyneitä ihmisiä aktiivisina toimijoina, joilla on kykyä, halua sekä osaamista rakentaa mahdollisimman hyvää elämää itselleen, läheisilleen ja yhteisöilleen. Kaikkein ikääntyneimpien kohdalla korostuu terveyteen ja toimintakykykyyn liittyviin haasteisiin vastaaminen.

Yksi ikäohjelman tavoitteista on ikääntyneiden teknologian tehokkaampi hyödyntäminen. Vanhusasiavaltuutettu ehdottaa, että ohjelmassa suunnattaisiin enemmän toimenpiteitä ikääntyneiden digi-opastukseen- ja -asiointiin sekä medialukutaidon parantamiseen. Lisäksi tarvittaisiin erilaisia toimia kotona asumisen mahdollistamiseksi myös vailla omaa autoa eläville.

Lausunnossa otetaan kantaa myös eläkkeen ja ansiotyön yhdistämiseen. Erityisesti etätyön yleistyminen saattaa lisätä eläkkeellä olevien kiinnostusta ansiotyöhön. Yhä suurempi joukko eläkkeellä olevista on kiinnostuneita ja kykeneviä jatkamaan työelämässä pidempään. Tämä tuo apua työvoimapulaan sekä eläkkeellä olevien toimeentulovaikeuksiin ja pienituloisuuteen. Lisäksi tärkeää on, että eläkkeellä olevilla olisi mahdollisuus lisätä omaa osallisuuttaan yhteiskunnassa.

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo ottaa ikäohjelmaan kantaa myös Helsingin Sanomissa 21.10.2022. Topo ehdottaa, että kuntien pitäisi koordinoida tukea iäkkäille digilaitteiden ja digitaalisten palveluiden käyttöön. Lisäksi pitäisi luoda kansallinen asiointikanava, jonka kautta voisi halutessaan ilmoittaa, ettei käytä digitaalisia palveluita. Toisen puolesta asioimista pitäisi helpottaa riippumatta siitä onko apua tarvitsevalla käytössään sähköistä tunnistautumista

Kannattaakin muistaa, että jos eläköityy 65-vuotiaana, niin kolmannes elämästä voi olla vielä jäljellä. Suomen hallitus miettii parhaillaan, miten verotuksen avulla voitaisiin kannustaa eläkkeellä olevia työhön tai jatkamaan työelämässä pidempään.

Kumppaniverkostot kasvuun

Laurean strateginen tavoite on laajentaa ja syventää avainkumppanuusverkostoa ja kehittää yhteistyötä avainkumppaneiden kanssa. Kumppanuuden tavoitteissa korostuvat opiskelijoiden työnantajaverkostot ja työllistyminen, tutkintojen sisältöjen kehittyminen, alueellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä liiketoiminnan vahvistaminen. Lisäksi avainkumppanuuksia solmittaessa seurataan yhteiskunnallista kehittymistä ja ajankohtaisia virtauksia.

Tutkittua laatua avainkumppanuudesta

Laurea-ammattikorkeakoulu läpäisi keväällä tehdyn Kansallisen arviointikeskus Karvin toteuttaman laatuauditoinnin erinomaisin tuloksin. 14.7.2022 julkaistu auditointiraportti painottaa Laurean kehittämispohjaista toimintamallia, joka tukee koulutusten työelämäläheisyyttä ja opiskelijakeskeisyyttä. Laurean aluetta kehittävä avainkumppanuusmalli on innovatiivinen ja organisaatioita kehittävä. Malli sitoo hyvin eri avainkumppanit yhteiseen verkostoon.

Laurea-ammattikorkeakoulun tavoitteena on edistää työ- ja elinkeinoelämää Uudellamaalla. Laurea toimii viidellä paikkakunnalla ja kuudella kampuksella; Hyvinkäällä, Porvoossa, Lohjalla, Tikkurilassa, Leppävaarassa ja Otaniemessä. Opiskelijoita on yhteensä 8000 ja henkilökuntaa 600. Laurea on Suomen suurin sairaanhoitajakouluttaja sekä toiseksi suurin sosionomikouluttaja. Työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö on koulutusten kehittämisen näkökulmasta keskeinen tavoite. Tätä tavoitetta toteutetaan Laurean mm. avainkumppanuuden avulla. Kun opiskelijat kehittämisprojekteilla tukevat yritysten toimintaa, niin samalla he pääsevät harjoittelemaan oikeassa tulevaisuuden toimintaympäristössä.

Blogin allekirjoittajat: Laurea-ammattikorkeakoulu, Addsecure, Betesda säätiö, Helsingin Seniorisäätiö, Kaarikeskus säätiö, Lauttasaaren Senioritalo ja VillaTapiola.

Lähteet:

  • Erityisasiantuntija Päivi Ahosolan puhe 13.9. klo 9.00-11.00, Laurea Leppävaaran kampus ja keskustelut avainkumppaneiden kesken.
  • Laurean tki(sote)-ohjelmajohtajan Sari Heikkisen haastattelu
  • Vanhusten digitaalinen syrjäytyminen huolena, Hanna Freyborg, HS 21.10.2022
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022102563251

Jaa sivu