Lukuvuoden avajaiset avaa yhteisöllisesti korkeakoulun uuden työkauden

Teksti | Jouni Koski

Vaikka korkeakoulun toiminta ei ole missään vaiheessa kesällä kokonaan pysähtynyt, palaa valtaosa henkilöstöstä vapaajaksoiltaan ja vuosilomiltaan tällä viikolla, joka päättyy perjantaina (11.8.2023) järjestettäviin lukuvuoden avajaisiin. Lukuvuoden avajaisilla on Laurea-ammattikorkeakoulussa monien muiden korkeakoulujen tapaan pitkä perinne, joka on vakiintunut korkeakoulun tavaksi aloittaa uusi työkausi kokoontumalla henkilöstön kanssa yhteen. Lukuvuoden avajaiset on luonteeltaan henkilöstötilaisuus, johon ei sisälly valmistujaisjuhlille ja promootioille tyypillisiä akateemisia rituaaleja. Lukuvuoden avajaiset merkitsevät henkilöstölle kollegojen kohtaamista, yhdessäoloa ja kuulumisten vaihtoa. Viralliseen ohjelmaan kuuluu toki puheita ja puheenvuoroja, paneelikeskusteluja ja toisinaan myös työpajoja, mutta yhteisöllisyys on kokemuksena vahva, kun lähes koko henkilöstö kokoontuu kerralla yhteen. Ehkä se vielä korostuu Laurean tyyppisessä monialaisessa korkeakoulussa, jossa henkilöstö työskentelee kuudella eri kampuksella ja lukuvuoden aikana arjessa kohtaa vain pienen osan henkilöstöä.

Lukuvuoden 2023–2024 avajaisissa syvennytään tyypillisesti ajankohtaisiin yhteisiin asioihin. Tällä kertaa erityisen huomion saavat korkeakoulupolitiikan linjaukset ja uuteen sopimuskauteen 2025–2028 valmistautuminen. Korkeakoulun niin sanotulla omalla agendalla lukuvuoden avajaisissa on nyt muun muassa pedagoginen ohjelma, jota on yhteisöllisesti valmisteltu koko edellisen lukuvuoden 2022–2023 ajan. Pedagogista ohjelmaa ryhdyttiin valmistelemaan, kun aiemmin laadittujen pedagogisten linjausten tueksi tunnistettiin korkeakouluyhteisössä tarve konkreettisemmalle sanoitukselle yhteiseksi arkea ohjaavaksi ohjelmaksi, jolla tuetaan myös pedagogista johtamista sekä uudistumista. Pedagogisella ohjelmalla on sanoitettu yhteistä ymmärrystä, kirkastettu tahtotilaa ja konkretisoitu, mikä opetuksen ja oppimisen arjessa muuttuu. Syvennyn korkeakoulumme pedagogiseen ohjelmaan ensi viikolla julkaistavassa blogikirjoituksessa eli palataan nyt lukuvuoden avajaisiin.

Korkeakoulun yhteisöllisyyttä toki parhaiten vahvistaa yhdessä tekeminen ja oleminen, jota myös lukuvuoden avajaiset toteuttaa. Korkeakouluyhteisön henkeä ja yhteistä ymmärrystä korkeakouluyhteisön jäsenyydestä viestivät korkeakoulun arvot (avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus) ja eettinen toimintaohjeisto. Ne konkretisoivat sitä, kuinka korkeakoulussa korkeakouluyhteisön jäsenenä tulisi toimia. Laurea-ammattikorkeakoulussa on lukuvuoden avajaisten tapaan pitkä perinne Vuoden laurealaisen palkitsemisella, mikä on korkeakouluyhteisössä todella suuresti arvostettu tunnustus henkilölle tai tiimille jne. Vuoden laurealainen -tunnustuksen valintaperusteena on toiminta Laurean strategian, arvojen ja eettisen toimintaohjeiston mukaisesti.

Viime vuonna Vuoden laurealaiseksi haettiin tuloksellisuuden ja yhteisöllisyyden edistäjää. Voittaja valittiin henkilöstön ja opiskelijoiden tekemien ehdotusten perusteella. Vuoden laurealainen 2022 -tunnustuksen saivat korkeakoulun TKI-päälliköt, jotka toimivat Laurean neljässä korkeakouluyksikössä. TKI-päällikkö koordinoi yksikön käytännön TKI-toimintaa, sekä hankevalmisteluja että käynnissä olevia hankkeita. TKI-päällikkö opastaa ja ohjaa oman yksikkönsä henkilöstöä hankeprosessin eri vaiheissa ja on tukena ongelmatilanteissa. Tunnustuksen perusteluissa todettiin myös, että TKI-päälliköille on muodostunut merkittävä asema Laurean TKI-toiminnan tuloksellisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisessä. Sen lisäksi, että TKI-päälliköt huolehtivat kukin oman yksikkönsä hakemustoiminnan ja hankkeiden tuloksellisuudesta, he toimivat myös käynnissä olevien TKI-hankkeiden tukena kaikissa hankkeiden kohtaamissa tilanteissa. Lisäksi TKI-päälliköt luovat kukin yksikkönsä käytäntöjen mukaisesti yhteisöllisyyttä projektipäälliköiden kesken, ja keskinäisellä yhteistyöllään vahvistavat koko Laurean yhteisöllisyyttä. TKI-päälliköt luovat näin toiminnallaan ja persoonallaan avoimen keskustelun ja yhteisen tekemisen ja kehittämisen ilmapiiriä.

Vuoden laurealainen -tunnustus on jaettu jo vuosituhannen alusta alkaen, mutta sittemmin on laajennettu palkitsemisten kirjoa. Vuoden pedagoginen teko on Laureassa palkittu vuodesta 2019 lähtien ja sen jälkeen on palkittu vuosittain myös vaikuttavimmat TKI-teot sekä palveluteot. Näillä voidaan myös kannustaa henkilöstöä yhteiseen kehittämiseen ja tekemiseen korkeakoulun strategian suuntaisesti.

Vuoden vaikuttavimmat laurealaiset innovaatiot valittiin henkilöstön tekemien ehdotusten perusteella. Nämä tunnustuksen saajat on julkistettu Vuoden laurealainen -tunnustuksen tapaan aina korkeakoulun lukuvuoden avajaisissa. Elokuussa 2022 lukuvuoden avajaisissa jaettiin seuraavat tunnustukset:

  • Vuoden 2022 pedagoginen teko: L160-ohjausmallin käynnistäminen ja vakiinnuttaminen,
  • Vuoden 2022 TKI-teko: TKI-hanke ja avainkumppanit kyberturvallisuuden moduulissa Cybersecurity Work-Life Practices sekä
  • Vuoden 2022 palveluteko: Haavi-ryhmän toiminta Tikkurilan kampuksella.

Keväällä 2023 korkeakoulun henkilöstöllä oli jälleen mahdollisuus ehdottaa niin Vuoden laurealainen -tunnustuksen saajaa kuin myös pedagogista tekoa, TKI-tekoa ja palvelutekoa. Uutena tunnustuksena tämän viikon perjantaina (11.8.2023) jaetaan lisäksi liiketoimintateko -tunnustus. Kun korkeakoulun henkilöstö kokoontuu yhteen perjantaina, on lukuvuoden 2023–2024 avajaisissa jälleen jännittävät hetket, kun tunnustusten saajat julkistetaan. Lukuvuoden avajaiset avaa jälleen yhteisöllisesti korkeakoulun uuden työkauden ja se hetki on upea kokea yhdessä kollegojen kanssa.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231002138031

Jaa sivu