Monikulttuurisen yhteiskehittämisen pyörteissä Roomassa

Teksti | Minttu Räty , Joanna Korpi

Suomeen – ja koko Eurooppaan– tarvitaan lisää ulkomaisia osaajia. Heitä saapuukin Suomeen eri syistä enenevissä määrin. Moni kotiutuu hyvin, mutta edelleen moni työskentelee ei koulutustaan vastaavissa tehtävissä – ja kaipaa verkostoja löytääkseen paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa (ks. mm. Pitkänen, Välimäki & Niemi 2022).  Lisätäksemme ulkomaisten osaajien verkostoitumista ja osaamisen hyödyntämistä Intercultural Learning Online -hanke järjesti kansainvälisen työpajan Roomassa lokakuussa 2022.

hankkeen logo.

Meitä oli saapunut yhteensä 22 opettajaa, opiskelijaa ja maahanmuuttaja-aktiivia eri puolilta Eurooppaa ja monista eri kulttuureista. Osallistujista huokui vahva osaaminen niin ammatillisesti, että omakohtaisten kokemusten kautta. Työpajassa suunniteltiin uusia tapoja tehdä yhteistyötä ja verkostoitua.

Työpaja kesti kolme päivää. Ensimmäisenä päivänä kuulimme lisää ILO-projektista ja Rooman työpajamme tavoitteista. Saimme myös tietoa eri puheenvuoroissa erilaisista lakeihin liittyvistä haasteista ja käytänteistä sekä vaikutuksesta esimerkiksi uuteen maahan saapuviin opiskelijoihin. Kuulimme koskettavia tarinoita haastavista tilanteista, joita osallistujat olivat kokeneet kotimaastaan lähtiessään sekä toiseen maahan saapuessaan. Vaikka olisikin lukenut uutisista ja kuullut muualta maahanmuuton haasteista, niin oli aivan eri asia kuulla kokijalta itseltään, millaisia haasteita voi kohdata uudessa maassa.

Toisena päivänä valitsimme edellisen päivän puheenvuoroista ja keskusteluista nousseita teemoja, joita jatkotyöstimme pienryhmissä.  Yhteensä toimittiin neljässä eri ryhmässä, joiden aiheet olivat seuraavat: Kulttuurien kohtaaminen työelämässä, Kansainvälinen muuttoliike ja historiasta saadut kokemukset, Sukupuolten välinen tasa-arvo sekä Monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden edistäminen.

kuvituskuva.
Laurean tiimi: Joanna Korpi, Minttu Räty, Taru Tallgren, Anne Eskelinen, Dominic Gyeyin, Upama Manandhar ja Arvind Sharma. (Lähde: Upama Manandharin albumi)

Jokainen ryhmä suunnitteli virtuaalisesti toteutettavan verkkotyöpajan tai seminaarin, jonka tulisi olla kestoltaan 4–16 tuntia. Tavoitteena oli luoda puitteet tasa-arvoiselle kohtaamiselle ja yhteiselle ymmärrykselle tärkeiden teemojen ympärillä.  Ryhmissä pohdittiin, mm. miten pystyisimme tuomaan näkyville ja kuuluville sitä tietoa ja osaamista mitä maahanmuuttajilla on kokemustensa myötä ja miten työpajat voisivat olla voimauttavia kokemuksia eri taustoista tuleville osallistujille.

Rooman työpajan päätteeksi jokainen pienryhmä esitteli suunnitellut verkkotyöpajakokonaisuudet ja kuulimme mielenkiintoisia ja innostavia ideoita verkkotyöpajojen toteuttamiseen. Oli hienoa nähdä, miten oivaltavia ideoita oli keksitty myös etäyhteydellä luomaan vuorovaikutteisia ja vaikuttavia kohtaamisia.

Verkkotyöpajat toteutetaan yhteistyössä hankkeen eri toimijoiden kanssa ja toiveena on, että niihin osallistuisi sekä opiskelijoita että maahanmuuttajia eri Euroopan maista. Verkkotyöpajoista ilmoitetaan ja kerrotaan lisää vuoden 2023 aikana ILO- hankkeen sivuilla.

Joanna veti yhteen viikon annin opiskelijan näkökulmasta seuraavasti:

”Viikko herätti paljon ajatuksia ja kasvatti haluani ymmärtää enemmän viikon aikana nousseita tärkeitä teemoja. Oli hienoa päästä kokemaan kansainvälistä yhteistyötä ja kehittämään myös itseäni uudessa ympäristössä. Meillä oli mahtava ryhmä Suomesta ja saimme kokea monia unohtumattomia hetkiä yhdessä. Mielenkiintoni yhteiseen kansainväliseen kehittämiseen kasvoi tämän kokemuksen myötä. Toivon, että suunnittelemiemme verkkotyöpajojen myötä mahdollisimman moni innostuu näistä tärkeistä aiheista ja kiinnostuu kehittämään niin itseään, omaa yhteisöään kuin yhteistyötä yli rajojen.”

euroopan unionin rahoituslogo.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022121571615

Jaa sivu