Olipa tänään iloa ilmassa – Työelämän ilmiöt ja ilo samassa paketissa?

Teksti | Anne Suvitie , Heidi Puranen

Laurean avainkumppanin Terveystalon kanssa tehty yhteistyö on tuonut opintojaksoille työelämän ilmiöt ja luonut myös iloa.  Tässä tekstissä kuvataan Terveystalon ja Tikkurilan kampuksen terveydenhoitajakoulutuksen välistä yhteistyötä.

kuvituskuva

Kuva: Jarko Hänninen

Terveystalo ja Laurea lähtivät rakentamaan molempien organisaatioiden strategialähtöistä (Laurea-ammattikorkeakoulu 2019) yhteistyötä avainkumppanuudella kaksi vuotta sitten.

Yhteistyötä on tänä aikana tehty monesta näkökulmasta ja Terveystalon näkyvyys eri tutkintojen opiskelijoille on lisääntynyt monella tapaa. Laurealle koulutukseen lisäarvoa ovat tuoneet mm. Terveystalon toimipisteissään järjestämät eri alojen opiskelijoille suunnatut vierailut sekä Terveystalon asiantuntijoiden osallistuminen tutkintojen urapäiville sekä opintojaksoille asiantuntijaluennoilla.

Etänä toteutettaviin luentoihin osallistuminen on tuonut työelämän ja Terveystalon asiantuntijat konkreettisesti näkyväksi myös monimuoto-opiskelijoille. Terveystalon asiantuntijat ovat  muun muassa vierailleet etänä hoitotyön ja terveydenhoitotyön opintojaksoilla  vuosina  2022- 2024 kertomassa digitaalisista hoidon tarpeen arvioinnin työkalujen käyttämisestä osana hoidon tarpeen arviointia. Luentokokonaisuus on koettu hoidontarpeen arvioinnin ja lääkehoidon osaamista vahvistavaksi.

Terveydenhoitajaopiskelijoiden yhteisöllisyyspäivässä Terveystalon työterveyshoitajat olivat kertomassa työhyvinvoinnin ja opiskeluhyvinvointiin liittyvistä tekijöistä tammikuussa 2024. Luento sai  opiskelijoilta erityisesti kiitosta käytännönläheisistä vinkeistä omaan opiskelu- ja työhyvinvointiin liittyen.  Luennon aikana keskusteltiin  oman työn johtamisesta eri vaiheissa työuraa olevia työterveyshuollon asiantuntijoiden johdolla. Opiskelijat kokivat erityisesti uransa alussa olevan työterveyshoitajan luennon samaistuttavaksi.  Terveydenhoitajaopiskelijat ovat olleet ilahtuneita Terveystalon edustajien kanssa kampuksella kasvokkain tapahtuneista kohtaamisista. Tapaamiset kampuksella on aloitettu Terveystalon tarjoamalla aamiaisella.  Opiskelijat ovat kommentoineet tapaamisia mm.

“Tunnelma tapaamisissa on ollut rento”

“Ihanaa, kun meidät opiskelijat huomioidaan työnantajan taholta”

“Olipa tänään iloa ilmassa”

Harjoitteluyhteistyön systematisoiminen ja Terveystalon koordinoima harjoitteluhaku ovat lisänneet jo lyhyessä ajassa opiskelijoille tarjolla olevia mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja.

”Tämä on ollut ilahduttavaa, sillä haluamme tarjota työelämään ponnistaville mahdollisuuden tutustua Terveystaloon työnantajana jo opiskelujen aikana tarjoamalla hyvän perehdytyksen ja turvallisen työympäristön. On mahtavaa olla mukana tukemassa opiskelijoiden polkua ammattilaisiksi ja tätä kautta löytää Terveystaloon uusia tulevaisuuden työntekijöitä”.

Terveystalo työnantajana ja harjoittelupaikkana

Terveystalo on Suomen suurin yksityinen terveyspalvelualan yritys, joten harjoittelumahdollisuuksia löytyy monipuolisesti niin opiskelijoille kuin vastavalmistuneillekin. “Opiskelijoiden harjoitteluissa panostamme siihen, että jokainen voi keskittyä työssään olennaiseen, terveyteen. Meillä työtä tehdäänkin moniammatillisesti. Työtä ei tarvitse tehdä yksin, vaan aina yhdessä ohjaajan kanssa.”

Yhteistyö Laurean kanssa on ollut hyvin monipuolista ja monialaista. Terveystalo on osallistunut aktiivisesti Laurean järjestämiin tilaisuuksiin.  Lisäksi Terveystalo on järjestänyt tilaisuuksia Laurean opiskelijoille, joissa on ollut mahdollisuus tavata eri yksiköiden terveydenhuollon ammattilaisia ja kuulla millaista työ Terveystalossa on. Terveystalossa suoritettavaan harjoitteluun on mahdollista hakea kahdesti vuodessa. Seuraava harjoitteluhaku, kevään 2025 harjoitteluihin on 9.9-6.10.2024.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024060746881

Jaa sivu