Oppimismatkalla oppimismuotoiluun – LX Design Masterclass Berliinissä

Teksti | Janika Kyttä , Annukka Jussila

Tammikuussa 2020 Berliinissä järjestettiin oppimiskokemuksen kehittämisen LX Design Masterclass.  Tilaisuudessa Learning Experience Canvasin (jatkossa LX Canvas) kehittäjä, Niels Floor, opasti ja ohjeisti työpajatyöskentelyn kautta LX Designin perusteisiin sekä LX Canvasin käyttöön. Tilaisuuden osallistujat tulivat pääosin Euroopasta ja olivat opettamisen ja opetuksen kehittämisen ammattilaisia sekä oppilaitoksista että yrityksistä.  Ainoana Suomesta paikalla olimme me, Annukka Jussila ja Janika Kyttä.

LX Design eli oppimiskokemuksen muotoilu

LX Design eli Learning Experience Design keskittyy nimensä mukaisesti oppimiskokemuksen muotoiluun kokonaisuutena. LX Design on palvelumuotoilun yksi toimintatapa.  Aivan kuten palvelumuotoilussa on lähtökohta käyttäjässä ja prosessi sisältää tutkimusta, testausta, ideointia, konseptointia, prototyyppejä ja iterointia. LX Design ei ole askel askeleelta etenevä systemaattinen prosessi vaan luovaa toimintaa, jonka lopputulos ei alussa välttämättä aivan kirkas, mutta lopussa sitäkin vahvemmin sitä.  (Thackaberry, 2019)

LX Designin tavoitteena on tunnistaa opiskelijan motivaatiotekijöitä ja tarkastella oppimista oppijan näkökulmasta. Oppimiskokemuksen muotoilua voidaan hyödyntää mihin vain oppimiseen ja oppijoina käsitetään kaikki, joilla on halu oppia uutta. Oppimismatkan suunnitteluun käytetään LX Canvasia, jossa tunnistetaan oppijapersoona, tavoitteet sekä syyt opiskeluun ja missä, miten sekä millä välineillä oppiminen tapahtuu. Näiden jälkeen suunnitellaan oppimiskokemuksen kuten opintojakson aktiviteetit, aikataulu ja prosessit.

Thackaberry (2019) kuvaa prosessikuvassaan oppimiskokemuksen muotoilun etenemisen.  Se muistuttaa paljon malliltaan ”perinteistä” palvelumuotoilun prosessia.  LX Designin päätavoite on oppimisessa, ei niinkään opettamisessa.  Fokus on oppijassa ja siinä prosessissa, jonka oppija käy lävitse.  On tärkeää ymmärtää miksi ja miten ihmiset oppivat, jotta prosessi olisi toimiva.  Kokeileva oppiminen on tärkeä osa LX Designia.  (Learning Experience Design.com)

kuvituskuva.
Kuva 1: LX Designin prosessi (Thackaberry, 2019)

LX Canvas auttaa suunnittelemaan ja hahmottamaan oppimismuotoilun prosessia ja prosessin osia. Piirroskuvassa olevilla kysymyksillä Why, What, Who, How, Where ja With(out) lähdetään suunnittelemaan mahdollista oppimiskokemusta jo aivan alussa. Who-kohdassa muodostetaan oppijaprofiili, jolle oppimiskokemus muotoillaan. Tällöin voidaan varmistaa, että oppimiskokemus varmasti suunnitellaan oppijan todellisiin tarpeisiin.

How- ja When-kohdilla määritellään oppimisen aktiviteetit sekä prosessi ja aikataulu. Tässä vaiheessa voidaan oppimismuotoilua jatkaa Laureassa käytössä olevilla ABC-Learning Design korteilla.  ABC-menetelmistä on kirjoittanut mm. Tuija Marstio Laureasta.

“ABC-menetelmässä erilaisia oppimisen tapoja edustavia kortteja asetellaan opinnon juonen sisältävälle ”pelilaudalle” ja sitä kautta syntyy opinnon visuaalinen käsikirjoitus. Korteissa kuvataan yhdellä puolella oppimisen tapa ja niiden toiselle puolelle on kirjattu ehdotuksia siitä, kuinka kyseinen oppimisen tapa voi toteutua lähiopetuksessa tai verkossa.”  (Marstio, T. 2020.)

kuvituskuva.
Kuva 2: Learning Experience Canvas (Floor, 2020)

LX Design Masterclass Berliinissä tammikuussa 2020

Koulutus tapahtui HR Pepper-konsulttitoimiston tiloissa.  Paikalla oli parikymmentä osallistujaa.  Aamupäivällä tutustuimme toisiimme sekä oppimiskokemuksen muotoilun perusteisiin Niels Floorin johdolla. Työpajatyöskentelyssä olimme neljän hengen ryhmissä ja ensimmäisenä tehtävänämme oli suunnitella ryhmäytymisen malli, jossa on pelillisiä ominaisuuksia. Mallin suunnittelussa hyödynnettiin nopean prototypoinnin ideaa ja mallit olivat valmiina tunnin suunnittelun jälkeen.

kuvituskuva.
Kuva työpajasta (kuva: Annukka Jussila).
kuvituskuva.
Kuva 4: H&M-tehtävän lopputulosten purkua (kuva: Janika Kyttä)

Iltapäivällä hyödynsimme Learning Experience Canvasia käytännön todellisella esimerkillä. Tavoitteena oli tiimeissä muotoilla oppimiskokemus saksalaisille kotiäideille, jotka ovat palaamassa työelämään. Esimerkissämme kotiäideille koulutuksen järjestäjänä ja työpaikan tarjoajana oli H&M, joka etsii aktiivisesti uusia työntekijöitä Sales Advisorin tehtäviin.  Kehittämistehtävä oli todellinen ja hyvin konkreettinen.  Eri tiimit loivat erilaisia käytännön ratkaisuja hyvin nopealla tahdilla, LX Canvasia käyttäen.

Lopuksi

Koulutuspäivä oli tehokas ja rankka.  Lensimme aamulla Helsingistä paikalle ja takaisin Berliinistä illalla.  Saimme paljon uutta tietoa ja kokemusta, jonka avulla kehittää oppimiskokemusta ja sitä, miten rakentaa opintojaksoja.

Mielestämme LX Design soveltuu erityisen hyvin oppilaitoksissa käytettäväksi silloin, kun kyseessä on valintaperusteiltaan homogeeninen erillisryhmä kuten kotiäidit, jota käsittelimme harjoituksessamme LX design Masterclassissa. LX Design-työkalun käyttö tukee hyvin ABC- Learning design kortteja. Ammattikorkeakouluopinnoissa oppimiskokemus on jo mietitty opetussuunnitelmissa huomioiden eri koulutusalojen opiskelijoiden halun ja motivaation opiskella.  Opintojaksoilla ABC-learning design korttien käyttö antaa työvälineitä pedagogiseen suunniteluun.

LÄHTEET:

  • Floor, N.  2020.  LX Design Masterclass, Berlin 23.1.2020
  • Learning Experience.com (https://learningexperiencedesign.com/ 14.1.2020)
  • Marstio, T. (2020). Verkko-opinnon muotoilu: Käsikirja. Vantaa. Laurea-ammattikorkeakoulu.
  • Thackaberry, S. 2019.  eLearning and Innovation of the Academy (https://edusasha.com/ 15.1.2020)
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020052939710

Jaa sivu