Paras oppimiskokemuksesi

Teksti | Jouni Koski

Kun pohdit parasta oppimiskokemustasi, mietitkö tutkintoa, opintovuotta, opintokokonaisuutta, opintojaksoa vai opetustuntia tai -tilannetta? Kaiketi se on seurausta useamman tutkinnon suorittamisesta tai peräti ”ammattitauti”, että itse mietin heti opintojaksoa. Tutkinnot ovat koostuneet lukuisista opintojaksoista, joille on saanut osallistua ja niillä on tyypillisesti ollut vastuuopettaja. Siten kokemus opintojaksosta on vahvasti usein myös henkilöitynyt, vaikka usein toki korkeakouluissa samaa opintojaksoa opettavat useat eri opettajat. Oppimiskokemukseen liittyy yleensä ainakin minun mielestäni vahvasti opettaja, jolla on ollut suuri vaikutus siihen.

Millainen on sinun paras oppimiskokemuksesi? Minä en kykene nimeämään yhtä parasta oppimiskokemusta. Erinomaisia ja hyviä oppimiskokemuksia sen sijaan pystyn luettelemaan useita. Silloin tosiaan mieleeni tulee erityisesti opintojaksoja suorittamistani tutkinnoista. Mieleeni eivät tule niinkään yksittäiset opetustilanteet tai -tuokiot, vaikka niitä toki näiltä opintojaksoilta välähdyksenomaisesti muistaa. Nuo parhaat oppimiskokemukseni, joilla tarkoitan nyt tosiaan kokonaisia opintojaksoja, eivät ole olleet mitään spektaakkelimaisia huipputapahtumia vaan aivan tavallisia opintojaksoja.

Miksi paras oppimiskokemukseni on tavallisilta opintojaksoilta? Koin oppineeni hyödyllisiä asioita. Opettaja oli asiantunteva ja innostunut opintojaksosta, josta hän vastasi. Hän oli suunnitellut opintojakson huolellisesti niin, että oma ymmärrys rakentui opintojakson aikana loogisesti. Opettaja oli ystävällinen ja selkeästi arvosti työtään ja opiskelijoitaan. Opetusta oli juuri sopivasti, ei liian vähän, mutta ei myöskään liian paljon. Oppitunnit tuntuivat siksi tarkoituksenmukaisilta ja lisäsivät oppimismotivaatiota. Samoin työmäärä opintojaksolla oli järkevästi mitoitettu niin, että se vastasi opintojakson laajuutta. Opintojaksolla tehdyistä tehtävistä sai opettajalta lyhyesti selkeän palautteen. Parasta oppimiskokemusta miettiessä on mielenkiintoista huomata, että opiskelijamäärä parhaiksi kokemillani opintojaksoilla voi vaihdella todella paljon, vaikka positiivinen vertaisoppimisen kokemus niitä toki yhdistää.

Koska aloitin korkeakouluopinnot 80-luvulla, ei Suomessa ollut silloin vielä ammattikorkeakouluja. Kun opiskelin kauppatieteitä, oli vain yhdellä opintojaksolla siihen aidosti integroitu yhteistyöprojekti yrityksen kanssa. Se oli yksi parhaista opintojaksoista. Sen jälkeen korkeakoulujen työelämälähtöisyys on vahvistunut merkittävästi ja korkeakouluopinnoissa yhteistyö yritysten kanssa on lisääntynyt paljon. Ammattikorkeakouluissa se on mahdollistunut ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittymisen myötä ja siihen ajattelin syventyä seuraavassa blogikirjoituksessani. Kehittyvän ammattikorkeakoulupedagogiikan toivon mahdollistavan entistä syvällisempää oppimista ja parempia oppimiskokemuksia, vaikka ihan niitä parhaita!

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021111254991

Jaa sivu