Rehtoriverkosto rehtorin tukena korkeakoulun johtamisessa

Teksti | Jouni Koski

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (Arene) on korkeakoulupolitiikan edunvalvoja ja vaikuttaja sekä ammattikorkeakoulujen yhteistyöfoorumi, joka palvelee ammattikorkeakouluja luomalla edellytyksiä korkeatasoiselle sekä työelämälähtöiselle korkeakoulutukselle että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle. Kun kaikki Suomen 24 ammattikorkeakoulua ovat Arenen jäseniä, muodostuu siitä uniikki korkeakoulujen ja rehtoreiden verkosto. Silloin ei ole kyse vain ammattikorkeakoulutoiminnan yleisestä kehittämisestä ja edellytysten vahvistamisesta vaan myös rehtoreiden ammatillisesta verkostosta.

Arenen yhteinen valmistelutyö ja Arenen organisoima yhteistyö tehostaa korkeakoulujen johdon työskentelyä vähentäen laajemminkin päällekkäistä työtä korkeakouluissa ja luoden lisäarvoa niin opiskelijoille kuin työelämälle ja kansalaisille laajemminkin. Tästä erinomainen esimerkki on opiskelijavalinnassa tehtävä pitkäjänteinen yhteistyö, jossa kehitys on ollut viime vuosina valtavaa, kun on otettu käyttöön mm. ammattikorkeakoulujen yhteinen sähköinen valintakoe.

Rehtorit työskentelevät tiiviisti yhdessä osallistuessaan Arenen valiokunta- ja hallitustyöhön sekä erilaisten työryhmien toimintaan ja tapaavat toisiaan lähes kuukausittain myös ”isossa salissa”, kun kaikki ammattikorkeakoulujen rehtorit kokoontuvat rehtorikokouksessa yhteen joko fyysisesti tai virtuaalisesti. Ammattikorkeakoulujen rehtorit tuntevat siten sangen hyvin toisensa ja vaihtavat aktiivisesti keskenään tietoja ja kokemuksia korkeakoulun johtamisesta ja kehittämisestä. Arenen rehtoriverkosto on rehtorille merkittävä ammatillinen verkosto, joka tarjoaa mahdollisuuden kerätä tietoa toimivista ratkaisuista ja kysyä kollegojen mielipiteitä asiaan kuin asiaan. Kun Arenen rehtorit ovat nykyajan sovelluksien ansiosta myös sähköisesti keskenään verkostoituneita, on kynnys kokemustiedon keräämiselle matala ja tietoa saa käyttöönsä vielä uskomattoman nopeasti eli jopa muutamassa minuutissa. Rehtoriverkosto on siten rehtorille merkittävänä tukena korkeakoulun johtamisessa, sillä monimuotoisen ja –alaisen korkeakoulun toiminnassa tulee eteen aina uniikkeja tilanteita ja asioita, jotka joku rehtorikollegoista on jo aiemmin ratkonut.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020110689585

Jaa sivu