Restonomikoulutuksesta tulevaisuuden elämysten tuottajia ja tunnelmanluojia

Teksti | Katri Korelin , Heidi Vähänikkilä

Laurean Leppävaaran kampuksella restonomikoulutuksen parissa on sopivasti kiireitä – ensi vuodelle valmistellaan oppimisympäristö BarLaurean 20v-juhlallisuuksia, alan ammattilaisille suunnattu monimuotoryhmä aloitti opinnot toukokuussa ja samalla päivittäisen työn ohessa pohditaan ensi syksynä työn alle otettavaa opetussuunnitelman kokonaisuudistusta. Palveluelämystiimissä jo lähemmäs 30 ammattilaista jakaa oman osaamisensa opiskelijoille, mahdollistaen opiskelijoiden kehittymisen monipuolisiksi osaajiksi, joita kehittyvällä alallamme nyt ja tulevaisuudessa kaivataan. Tahto kehittää ja kehittyä on vahvasti läsnä arjessa.

Laurean strategia 2030 -vision mukaisesti haluamme olla opiskelijalähtöinen ja työelämään integroitu korkeakoulu, jossa soveltava tutkimus, yhteisöllisyys, kestävä kehitys ja alueellinen kehittäminen nähdään tärkeinä. Vuosittain noin 500 opiskelijaa opiskelee joustavasti valintansa mukaisesti verkkopainotteisissa restonomikoulutuksen monimuotoryhmissä, päiväopetusryhmissä ja englanninkielisessä Hospitality Management and Service Design -ohjelmassamme. Food service -opinnot painottuvat elämyksellisten ruoka- ja juomakokemusten kehittämiseen. Matkailun opinnot tarjoavat läpileikkauksen alan palveluista ja mahdollisuuksista, keskeisistä toimijoista ja rooleista. Monipuolisissa tapahtumapalvelujen opinnoissa erikoistutaan tapahtumamuotoiluun, tapahtumaturvallisuuteen sekä tapahtumien tuottamiseen.

Työelämäläheisyydestä puhutaan Laureasta paljon, mutta päivittäisessä arjessa sitä toteutetaan vieläpä enemmän. Elämyspalveluiden tuottamisen ja palveluliiketoiminnan kehittämisen parissa uraansa luovat opiskelijat pääsevät restonomikoulutuksen ensiaskelista lähtien vahvasti ja luovasti mukaan toimimaan alamme yritysten kanssa. Samalla, kun kehitämme yritysten toimintaa, saamme myös arvokasta panostusta kumppaneiltamme – työelämän ohjausryhmän edustajien kanssa tapaamme opintojaksojen ja projektien ulkopuolella noin kolme kertaa vuodessa, tällöin aikaa on allokoitu kehittämiselle ja sparrailulle.

Viime vuosien aikana meillä on ollut ilo ja kunnia työskennellä sekä kehittää restonomikoulutusta yhdessä mm. Dietan, Tapaus Oy:n, Scandic Hotelsin, Aromi-lehden, Antellin, Fazerin, Baronan, Mall of Triplan, REDIn ja Mara ry:n kanssa. Yhdessä olemme työskennelleet mm. seuraavien teemojen parissa:

  • Tulevaisuuden restonomin osaamiseen vastaaminen opinnoissa ja työelämäyhteistyöllä
  • Työelämäyhteistyön tulevaisuuden muodot suhteessa tunnistettuihin haasteisiin
  • Laurean restonomin palvelulupaus
  • Opiskelijoiden tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen, otetaan opiskelijat laajemmin mukaan
  • Itsensä johtamisen tukeminen, itsetuntemuksen parantaminen ja ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen opinnoissa

Palvelumuotoilu on läpileikkaava toimintatapa ja ajattelumalli restonomiopinnoissamme. Tästä on hyötyä niin yksittäisillä opintojaksoilla, joiden puitteissa tehdään toimeksiantajalle projekteja, kuin kansainvälisissä hankkeissakin – esimerkiksi Visit-hankkeessa. Seuraavaksi tulemme järjestelmällisesti uudistamaan suomenkielisten ohjelmiemme opetussuunnitelman syksyllä 2021 palvelumuotoilua hyödyntäen. Kutsumme Sinut mukaan seuraamaan tätä kehittämishankettamme ja julkaisemme Laurean kanavissa syksyn aikana aiheesta kirjoituksia!

Vaikkakin kulunut vuosi on ollut alallamme haastava, näemme tulevaisuuden tuovan paljon mahdollisuuksia mukanaan. Kohtaamiset ovat edelleen alamme sydämessä, tapahtuvatpa ne kasvokkain tai digitaalisessa ympäristössä.  Myös yhteistyön uudet mallit ja merkitys kasvavat. Keväällä opiskelijamme pääsivät tuottamaan mm. virtuaalisia Kiertotalouspäiviä Kauppakeskus Hertsin kanssa yhteistyössä. Tärkeänä oppina ja näkökulmana huomattiin tapahtumatuotannon vaativan yhä monipuolisempaa kyvykkyyttä sekä uudenlaista ajattelua parhaiden mahdollisten kohtaamisten luomiseksi. Yhdessä kumppaneidemme kanssa haluamme vahvistaa opiskelijoiden, niin nykyisten kuin tulevienkin, uskoa tulevaisuuteen. Tulevaisuus tehdään yhdessä!

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021060734400

Jaa sivu