TREENI – Työelämän yhteistreenit -hanke kutsuu edistämään nuorten työelämäpolkuja ja työyhteisöjen monimuotoisuutta

Teksti | Anita Mäntynen-Hakem , Kati Tikkamäki

Kolmivuotisessa ESR+-rahoitteisessa TREENI – Työelämän yhteistreenit -hankkeessa kehitetään valmentavalla sosiaalipedagogisella työotteella ratkaisuja nuorten työnhakijoiden ja työelämän kohtaanto-ongelmiin. Tarkoituksena on sekä edistää nuorten työelämäpolkuja että vahvistaa monimuotoisuuden tukemiseen ja hyödyntämiseen liittyvää osaamista eri alojen työpaikoilla. Hanke toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) yhteistyönä Uudenmaan alueella 2023–2026. Joulukuun 2023 puolivälissä järjestetyssä kick off -tilaisuudessa esiteltiin hankkeen tavoitteita ja toimia, tutustuttiin hanketiimiin sekä kuultiin yhteistyökumppaneiden ajatuksia nuorten työllistämisestä ja hankeyhteistyöstä.

hankkeen toimijat valokuvassa.
TREENI-tiimi: Sari Huttu, Kati Tikkamäki, Anita Mäntynen-Hakem, ja Marika Kivistö. (Kuvaaja: Rafael Laakso)

Mikä ihmeen TREENI?

Tiedustellessamme hankkeen nimen herättämiä mielikuvia, toivat osallistujat esiin muun muassa eri tahojen välisen yhteistyön, yhdessä tekemisen ja tuen tarjoamisen sekä harjoittelun. Mielikuvat osuivat hyvin yksiin nimen kehittelyn taustalla olleiden ajatusten kanssa. Työelämätaitoja voi ja tulee aktiivisesti yhdessä treenata, ja näitä treenejä voidaan myös monin tavoin helpottaa sekä edistää.

Hankkeessa muun muassa luodaan työnmuotoilulla uusia työkokeilu- ja palkkatyöpaikkoja sekä tehdään räätälöityjä työyhteisövalmennuksia ja nuorten työelämävalmennuksia. Nuorten ääni halutaan tuoda kuuluviin työyhteisöjen kehittämisessä. Jalkautuva hanketyöntekijä, ”työyhteisötreenaaja” on niin työelämäpolullaan etenevien nuorten kuin työyhteisöjenkin arjen tukena.

Aloitetaan yhdessä!

Laurean hanketiimiin kuuluvat projektipäällikkö ja työelämäkumppanuuksista vastaava Anita Mäntynen-Hakem, hankkeen palvelumuotoilija, sosiaalialan lehtori Marika Kivistö sekä tammikuussa 2024 aloittava hanketyöntekijä eli työyhteisötreenaaja Caius Treuthardt. Humakin osahankkeen projektipäällikkönä toimii työyhteisön kehittäjäkoulutuksen lehtori, työyhteisöjen valmennuksista vastaava Kati Tikkamäki ja nuorten työelämäpolkujen sekä nuorten valmennusten asiantuntijana lehtori Sari Huttu. Hanketta tehdään yhteisesti kehittäen työyhteisöjen, nuorten ja työllisyyden parissa toimivien tahojen sekä nuorten kanssa.

Eezy Työllisyyspalvelujen valmentaja Hanna Rämö kertoi kick off -tilaisuudessa, että hänen asiakkaansa ovat osatyökykyisiä ja hänen odotuksensa hankkeelle liittyvät erityisesti työnantajayhteistyöhön, innovatiivisuuteen, ketteryyteen ja selkeään toimintamalliin. Hän totesi, että on paljon nuoria, jotka eivät ole minkään valmennuspalvelun piirissä ja voivat hyötyä hankkeesta myös monin tavoin.

SOL Palvelut Oy:n henkilöstöhallinnon asiantuntija Aino Suuniitty toi esiin ajatuksiaan nuorten työllistämisen vastuullisuudesta. SOL haluaa panostaa nuorten rekrytointiin ja moninaisuutta palvelevaan perehdytykseen. Hankeyhteistyön nähtiin tarjoavan yritykselle mahdollisuuksia verkostoitua ja jakaa osaamista erilaisten työllistymistä tukevien tahojen kanssa.

Treenit ovat lähteneet jo hyvin käyntiin, mutta vuoden 2024 alusta treenitahti kiihtyy entisestään. Osaavan hanketiimin ja sitoutuneiden yhteistyötahojen kanssa hankkeella on mahdollista saada vaikka mitä hienoa aikaan!

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202401092055

Jaa sivu