Tulevaisuuden tekoälytaidot – Mitä tulee tietää ja osata tekoälystä?

Teksti | Tatjana Huhtamäki , Katja Kuuramaa , Päivi Laine

Menestyminen tekoälyn aikakaudella edellyttää monipuolista osaamista ja jatkuvaa kehittymistä. 3AMK-liitouma järjesti yhdessä Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian henkilöstölle ChatGPT rikkoo rajoja ja rooleja -ajankohtaistapahtuman, johon osallistui 412 henkilöstön jäsentä. Tilaisuudessa keskusteltiin, mikä muuttuu tekoälyn myötä ja mitä tukea opettajat ja opiskelijat tarvitsevat uuden teknologia äärellä. Tässä tekstissä kerromme, mitä koulutusta ja millaista tukea henkilöstön mielestä opiskelijat tarvitsevat tekoälyn hyödyntämiseen niin opiskeluissaan kuin työelämässään.

kuvituskuva.
Kuva: Steve Johnson / Unsplash

Tekoälypohjaisia teknologioita on hyödynnetty opetuksessa ja koulutussektorin hallinnollisissa työtehtävissä esimerkiksi neuvonnan ja ohjauksen apuna sekä verkko-opintojen automatisoinnissa jo jonkin aikaa (Chen, Chen & Lin 2020). Open AI:n ChatGPT tekoälysovellus, joka lanseerattiin vuoden 2022 lopussa, on tuonut tekoälypohjaiseen kielimalliin perustuvan teknologian kaikkien saataville. Nyt myös opiskelijat voivat uudella tavalla hyödyntää tekoälyä osana oppimisprosessia.

Menestyksen kulmakivet tekoälyn aikakaudella

Uuden teknologian myötä tekoälyn hyödyntämisestä oppimisen apuna on alettu puhua ja luoda yhteisiä pelisääntöjä. 3AMKn oppimistoiminnan, ammattipedagogisen tutkimus- ja kehittämiskampuksen sekä digipedagogiikka-asiantuntijoiden järjestämässä tilaisuudessa kysyimme henkilöstöltä, mitä koulutusta ja millaista tukea opiskelijat tarvitsevat tekoälyn hyödyntämiseen niin opiskeluissaan kuin työelämässään. Järjestetty tapahtuma tarjosi keskustelufoorumin ja mahdollisuuden yhdessä pohtia, miten uusi teknologia muuttaa tulevaisuuden opetusta ja oppimista. Keskusteluissa nousi esiin erilaisia teemoja, jotka tiivistettiin hyödyntäen ChatGPT-tekoälysovellusta viiteen keskeiseen teemaan:

 1. Eettiset ja yhteiskunnalliset kysymykset:
  Opiskelijat tarvitsevat koulutusta tekoälyn eettisistä kysymyksistä, sen hyödyistä ja haitoista sekä tekijäoikeusasioista. Lisäksi tarvitaan ymmärrystä tekoälyn suorista ja epäsuorista vaikutuksista yhteiskuntaan ja kykyä arvioida niiden vastuullisuutta.
 2. Tekoälyn toimintaperiaatteiden ymmärtäminen:
  Opiskelijoiden on oltava tietoisia siitä, miten tekoäly toimii, miten tekoäly tuottaa tietoa ja epätietoa sekä miten sen toimintaa voidaan arvioida. Vaikka tekoälyn lähdekoodi ei aina ole avoin, opiskelijat tarvitsevat perustason ymmärryksen sen toimintaperiaatteista.
 3. Tekoälyn käytännön soveltaminen:
  Opiskelijat tarvitsevat konkreettista ymmärrystä ja taitoa tekoälyn käytöstä sekä työelämässä eri aloilla, että osana omaa oppimista ja osaamisen kehittämistä.
 4. Kriittinen ajattelu ja informaatiolukutaito:
  Opiskelijoiden on kehitettävä kriittistä ajattelua ja kykyä arvioida tekoälyn antamia tuloksia. Heidän tulee tunnistaa omat sokeat pisteensä ja ymmärtää datan taustat sekä tulkintojen syitä. Kriittinen ajattelu auttaa opiskelijoita erottamaan luotettavat tiedot epäluotettavista ja välttämään virheellisten päätelmien tekemistä sekä esittämään relevantteja ja täsmentäviä kysymyksiä.
 5. Yhteistyö, vuorovaikutus ja jatkuva oppiminen:
  Tekoälyn aikakaudella opiskelijat tarvitsevat edelleen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sillä kanssakäyminen ihmisten välillä ei katoa. Lisäksi opiskelijoiden on omaksuttava jatkuvan oppimisen kulttuuri pysyäkseen ajan tasalla alalla tapahtuvista muutoksista. Heidän on oltava valmiita päivittämään taitojaan ja osaamistaan säännöllisesti, jotta he voivat menestyä tulevaisuuden yhteiskunnassa. (ChatGPT, generoitu 16.8.2023).

Tapahtumaan osallistuneen henkilöstön mukaan näiden viiden teeman ympärille rakentuva koulutus ja tuki auttavat opiskelijoita saamaan kokonaisvaltaisen ja käytännöllisen ymmärryksen tekoälyn käytöstä sekä sen vaikutuksista yhteiskuntaan, työelämään ja omaan ammatilliseen kehittymiseen ja mahdollistavat opiskelijoiden menestymisen tulevaisuuden työelämän kehittäjinä.

Kun Chat GPT rikkoo rajoja ja rooleja –tilaisuus järjestettiin, vain harvassa korkeakoulussa oli jo lanseerattu omat tekoälyn käyttöön liittyvät käyttösäännöt tai -suositukset. Myöhemmin kesäkuussa 2023 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene julkaisi Ammattikorkeakoulujen yhteiset tekoälysuositukset (Arene 2023), jotka ottavat kantaa samankaltaisiin kysymyksiin ja aiheisiin kuin mitä tilaisuuden työpajoissa nousi esille.

3AMK on Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteistyössä syntynyt liittouma, jonka tarkoituksena on tarjota uudenlaista osaamista muuttuvaan työelämään ja viedä parasta ammattikorkeakouluopetusta maailmalle. Yhteistyötä tehdään laajasti eri toimintojen parissa sekä 3AMK-korkeakoulujen opiskelijoita että henkilöstöä ajatellen. ChatGPT rikkoo rajoja ja rooleja -tapahtuman herättämistä ajatuksista on julkaistu myös seuraavat tekstit: Vastuullista tekoälyä hyödyntävää opetusta tutkimuksen avulla (Hiiltä ja timanttia) ja Tekoäly asettaa uusia vaatimuksia opettajan osaamiselle (eSignals).

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231011139744

Jaa sivu