Vastuullista tutkijan ja TKI-hankkeiden arviointia

Teksti | Leena Forma

TKI-hankkeiden ja -toimijoiden arviointiin on viime aikoina kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Myös Laureassa tarkastellaan hankkeiden arvioinnin käytänteitä ja kehitetään työkaluja ja ohjeita arvioinnin tueksi. Hankkeiden arviointiin liittyvät työkalut ja ohjeet tullaan integroimaan TKI-toiminnan menettelytapaohjeisiin sekä intranetissä kuvattuun hankeprosessiin.

kuvituskuva.
Kuva: ThisisEngineering RAEng / Pexels

Osana Laurean hankkeiden arvioinnin kehitystyötä osallistuin vastuullisen arvioinnin päivään 20.4.2023. Päivä järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä ja striimattiin. Sen järjesti Tieteellisten seurain valtuuskunta yhdessä Vastuullisen tutkijanarvioinnin ohjausryhmän ja työryhmän kanssa.

Vastuullisen arvioinnin päivässä keskusteltiin CoARAsta (Coalition for Advancing Research Assessment), joka on tammikuussa 2022 alulle pantu sopimus tutkijoiden ja tutkimuksen vastuullisen arvioinnin edistämiseksi. CoARAn visiona on, että tutkimuksen, tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden arvioinnissa tunnistetaan moninaiset tuotokset, käytännöt ja toiminnat, jotka johtavat parhaaseen mahdolliseen tutkimuksen laatuun ja vaikuttavuuteen. Laureassa toteutetaan monipuolisesti erilaisia TKI-hankkeita, minkä vuoksi tällainen arviointi auttaa meitäkin kehittämään toimintaamme ja saavuttamaan parempia tuloksia.

CoARAn tarkoituksena on uudistaa tutkijoiden arviointia eri tilanteissa, kuten tehtävien täytöissä ja urapolun varrella tehtävissä arvioinneissa. Tavoitteena on, että arvioinnissa huomioidaan monipuolisesti tutkijan ansiot, ei vain julkaisumetriikkaa. Laadullista arviointia ja vertaisarviointia painotetaan. Tämän tarkoituksena on myös tehdä eri tieteenalojen tutkijoiden ansiot vertailukelpoisemmiksi.

24 organisaatiota Suomessa on allekirjoittanut CoARAn. Mukana ovat kaikki yliopistot, useita ammattikorkeakouluja (myös Laurea), valtion tutkimuslaitoksia ja Suomen Akatemia. Vaikka CoARAssa puhutaan lähinnä tutkimuksesta, se on mielestäni sovellettavissa kaikkeen TKI-toimintaan.

Lisäksi Reetta Muhonen Tampereen yliopistosta ja Tieteellisten seurain valtuuskunnasta esitteli tilaisuudessa Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi -projektia. Projektin tavoitteena on kehittää mallia, jota voitaisiin soveltaa eri organisaatioissa tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin. Tätä on tärkeää seurata nyt, kun Laureassa kehitetään TKI-hankkeiden arviointia. Projektissa on tehty kysely tutkijoille tieteellisten seurojen kautta, ja myöhemmin tehdään toinen kysely yliopistojen johdolle.

Lopuksi päivässä esiteltiin erilaisia tutkimusorganisaatioiden verkostoja, jotka toimivat arvioinnin teemojen parissa. Finn-ARMA-verkosto on laaja-alainen yhteistyöverkosto tutkimushallinnon ja tutkimuspalveluiden alueilla. Tähän verkostoon kuuluu tutkimuksen arviointi -työryhmä, jonka sähköpostilistalle ilmoittauduin, jotta pysyn ajan tasalla työryhmän toiminnasta. Laureassa TKI-hankkeiden arvioinnin kehitystyössä hyödynnetään erilaisia verkostoja ja kontakteja. Seuraavaksi hankkeiden arvioinnin käytänteistä keskustellaan muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Muissakin ammattikorkeakouluissa on virinnyt vastaavaa kehittämistyötä, mikä antaa hyvät mahdollisuudet yhteistyölle.

Laureassa tehtävää hankearvioinnin kehittämistä esitellään monissa tilaisuuksissa ja blogiteksteissä. Lisää blogeja tästä aiheesta on siis tulossa, ja toivon työryhmän kanssa aiheen herättävän kiinnostusta ja keskustelua.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023052648338

Jaa sivu