Yksinäisyys poistetaan yhdessä! Laurean sosionomiopiskelijat järjestivät yksinäisyyden vastaisen päivän Keravalla

Teksti | Inka Anttonen , Carita Haanpää , Janne Kainulainen , Milla Östman , Johanna Leskelä , Kaijus Varjonen

Laurean verkkososionomitutkinnon ensimmäisen vuoden opiskelijat järjestivät Projektinhallinnan ja viestinnän opintojaksolla yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevän tapahtuman. Tule Nähdyksi -yksinäisyyden vastainen päivä järjestettiin Keravan kirjaston Me-talossa huhtikuun alussa 2019.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida käytännöllisen projektin moniammatillisessa yhteistyössä sekä toimia tarkoituksenmukaisesti monikulttuurisissa organisaatioissa ja verkostoissa.  Projektityöskentelyä toteutetaan aidossa ympäristössä ideoimalla ja toteuttamalla innostava projekti toimeksiantajalle opiskelijatiimissä. Teemana on hyväntekeminen ja vapaaehtoistyö. Projektityöskentelyyn integroituu viestintä sekä tietotyövälineet yhteisten projektia eteenpäin vievien tehtävien muodossa. Projektityöskentely kestää 10 viikkoa ja siihen sisältyy yhteisiä webinaareja ja tiimien ohjaustapaamisia projekteja ohjaavien opettajien kanssa. Erilaisia projektityöskentelytaitoja kuten ideointimenetelmien käyttöä, hissipuheen ja projektisuunnitelman tekemistä opitaan ohjatusti projektin edetessä.

Yksinäisyys yhteiskunnallisena haasteena

Suomalaisista kymmenesosa kokee pysyvää yksinäisyyttä jatkuvasti tai melko usein. Krooninen yksinäisyys madaltaa elinajanodotetta ja altistaa pitkäaikaissairauksille (Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 20-64-vuotiaat 2019). Yksinäisiä on jokaisessa ikäryhmässä ja kaikissa yhteiskuntaluokissa. Vuoden 2016 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus paljasti, että korkeakouluopiskelijoista jopa 10% koki itsensä yksinäiseksi (Kunttu, Pesonen & Saari 2017). Yksinäisyydellä on vakavia vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Elinolotilastoon (2019) vastanneista, jatkuvaa yksinäisyyttä kokeneet kärsivät pitkäaikaissairauksista, köyhyydestä ja osattomuuden tunteesta enemmän kuin harvoin yksinäisyyttä kokeneet.

Yksinäisyys ja sen ehkäiseminen on noussut yhä enenevissä määrin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vuonna 2018 Suomessa oli lähes sata yksinäisyyden vastaista hanketta. (Yle 2019) Mielenterveyspoolin (2018) mukaan yksinäisyyttä tulisi ehkäistä tukemalla yksilöiden sosiaalisia taitoja, opettamalla mielenterveydentaitoja ja luomalla mahdollisuuksia kohdata muita ihmisiä. Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus ovat merkityksellinen osa osallisuutta ja syrjäytymisen vastaista työtä (Leeman & Hämäläinen 2015). Tule Nähdyksi -yksinäisyyden vastainen päivä 2019 madalsi alueen palveluiden kynnystä kokoamalla alan toimijat yhteen, helposti saavutettavaan paikkaan. Tavoitettavuutta lisättiin kattavalla ennakkomarkkinoinnilla, tiedotuksella ja jalkautuvalla työllä.

Tule Nähdyksi -yksinäisyyden vastainen päivä 2019

Kuva 1. Yksinäisyyden vastaisen päivän mainos

Tule nähdyksi -yksinäisyyden vastaisessa päivässä sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajat kerääntyivät yhteen esittelemään palveluitaan ja verkostoitumaan. Tapahtuman tavoitteena oli madaltaa palveluiden kynnystä ja vaikuttaa marginalisoituneiden ihmisten asemaan sekä heihin kohdistuviin ennakkoluuloihin. Tavoitteena oli myös tuoda saman katon alle mahdollisimman paljon toimijoita, jotta kävijät saavat kattavan kuvan alueen palveluista. Palveluohjauksen, tiedon jakamisen ja verkostoitumisen lisäksi tapahtumaan tuotiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulma paneelikeskustelun muodossa. Tapahtumaa markkinoitiin laajasti ennen tapahtumaa sekä sosiaalisessa mediassa että jakamalla mainoksia (Kuva 1.).

Yksinäisyyden vastaisen päivän suunnittelu alkoi alkuvuodesta. Yhteistyökumppaneita oli paljon ja ennakkotyö vaati huolellista suunnittelua, koordinointia ja aikatauluttamista. Itse tapahtumapäivä alkoi työtehtävien jakamisella ja eri toimintojen kuten lapsiparkin sekä tapahtumatorin valmistelulla. Me-talon harjoittelijat olivat apuna tapahtuman järjestämisessä. Päivä oli eduskuntavaalien ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä ja kirjaston yhteydessä olevan äänestyspaikan vuoksi kävijöitä oli runsaasti. Tapahtumapaikan edessä oli koko päivän henkilöitä markkinoimassa tapahtumaa ja ohjaamassa kävijöitä. Lisäksi kirjaston eteen tuotiin harvinainen moottoripyörä katseenvangitsijaksi ja se herättikin paljon kiinnostusta.

Kuva 2. Tapahtumatori

Jokainen kävijä otettiin tapahtumassa vastaan henkilökohtaisesti ja tarvittaessa he saivat ohjausta tapahtumatoriin tutustumisessa (Kuva 2.). Monella tuntui olevan omakohtaisia kokemuksia yksinäisyydestä ja aiheen tärkeys avautui konkreettisesti. Tapahtuman aikana käydyissä keskusteluissa nousi pintaan kipeitäkin kokemuksia eikä kyyneleiltä vältytty. Päivän kohtaamiset olivat koskettavia ja antoivat opiskelijoille ajattelemisen aiheita pitkäksi aikaa.

Paneelissa aiheena yksinäisyyden monet kasvot

Tapahtuma huipentui paneelikeskusteluun, johon osallistui useita yhteiskunnallisia vaikuttajia (Kuva 3.). Syrjäytymistä ja yksinäisyyttä koskevat kysymykset oli kerätty ennakkoon yhteistyökumppaneiden asiakasryhmiltä. Paneelia oli paikan päällä seuraamassa kymmeniä ihmisiä ja se sai erityistä kiitosta osallistujilta. Keskustelu välitettiin suoratoistona sosiaalisen median kautta, jossa sitä on tähän mennessä katsottu 5170 kertaa.

Kuva 3. Paneelikeskustelu

Paneelikeskustelussa nousi huolenaiheeksi yksinäisyyden ylisukupolvisuus. MLL Uudenmaanpiirin toiminnanjohtaja Pia Metsähuone kommentoi asiaa näin:

“Yksinäisyys periytyy. Yksinäisillä voi olla yksinäisiä lapsia. Se että vanhemmat on yksinäisiä, se voi monella tapaa vaikuttaa siihen kykyyn olla vanhempana. Silloin se vaikuttaa lasten hyvinvointiin suoraan. Se voi vaikuttaa myös siihen, että lapsista tulee yksinäisiä aikuisia.”

Iceheartsin perustaja Ville Turkka kiteyttää yhteiskuntamme problematiikkaa:

“Tää yhteiskunta on rakennettu silleen et hyvin toimeentuleva heteromies on ainoo joka kelpaa ja siihen verrataan kaikkea ja jos sä oot siit vähän erilainen ni oot pulassa. ”

Palautetta ja kokemuksia päivästä

Tapahtuma sai runsaasti positiivista palautetta päivän aikana. Kävijät kokivat, että tapahtumaan oli helppo tulla ja tunnelma oli mukava sekä yhteisöllinen. Yhteistyökumppaneiden edustajat (Kuva 4.) kuvailivat Tule Nähdyksi -päivää yhdeksi vuoden tärkeimmistä tapahtumista, josta toivottiin jokavuotista perinnettä. Saadun palautteen mukaan ennakkomarkkinointi oli toteutettu erityisen hyvin, useita kanavia käyttäen ja tapahtuma oli monipuolinen sekä loistavasti toteutettu. Palautelomakkeeseen vastanneista, 67% koki löytäneensä tapahtumasta itseään hyödyttäviä palveluita ja 53% oli verkostoitunut muiden palveluntuottajien kanssa.

Kuva 4. Yhteistyössä mukana

Tapahtuma opetti opiskelijoille projektinhallinnan lisäksi yhteistyötaitoja, ihmisten kohtaamista ja omien vahvuuksien tunnistamista. Päivän tärkein oppi oli, että jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaamme. Tule Nähdyksi -yksinäisyyden vastaisena päivänä noin kaksisataa ihmistä tuli nähdyksi.

Lähteet:
  • Elinolotilasto 2018. 2019. Tilastokeskus. Viitattu 29.5.2019. http://www.tilastokeskus.fi/til/eot/
  • Heljt, Y. 2019. Tutkija kaipaa Suomeen yksinäisyys ministeriä ja iloitsee myöhästelevistä junista, koska ne saavat tuppisuut juttelemaan. Yle. Viitattu 28.5.2019  https://yle.fi/uutiset/3-10642260
  • Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 20-64-vuotiaat. 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 29.5.2019. https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4285
  • Kunttu, K., Pesonen, T. & Saari J. 2017. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016. Helsinki: Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö.
  • Leemann, L. & Hämäläinen, R.-M. 2015. Matalan kynnyksen palvelut. Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke (Sokra). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 29.5.2019. https://thl.fi/documents/966696/3775621/Tietopaketti_Matalan_Kynnyksen_Palvelut.pdf/97b1aef8-b8ca-4ec3-ac4c-b80d3e754cec
  • Yksinäisyyden ehkäisy on politiikkaa. 2018. Mielenterveyspooli. Viitattu 28.5.2019. https://mielenterveyspooli.fi/kannanotto-yksinaisyyden-ehkaisy-on-politiikkaa/
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101833673

Jaa sivu