Korkeakoulun tunnustukset toiminnan pitkäjänteisille kehittäjille

Teksti | Jouni Koski

Rehtorin blogikirjoituksessa toukokuussa (Tunnustusta korkeakoulun pitkäjänteiselle kehittämiselle, 31.5.2023) kerroin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) Laurea-ammattikorkeakoululle myöntämästä Excellence laatuleimasta. Karvin tiedotteessa (26.5.2023) todetaan, että Laurealle myönnetyssä laatuleimassa arviointipaneeli nojasi päätöksensä erityisesti kolmeen asiaan: 1. edelläkävijyys yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja sen toimintatapojen kehittämisessä, 2. näytöt ja käytännöt tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI-toiminnassa) ja sen kehittämisessä sekä 3. ennakkoluuloton rajojen ylittäminen. Tunnistan vahvan pyrkimyksen tähän laurealaisessa korkeakouluyhteisössä ja lukuvuoden 2023–2024 avajaisissa toissa viikolla (11.8.2023) oli ilo aistia tätä vahvaa yhteisen kehittämisen henkeä ja ilmapiiriä, kun yli 500 kollegaa kokoontui yhteen.

Karvin tiedotteessa todetaan, että se myöntää vuosittain Excellence-laatuleiman auditoiduille korkeakouluille poikkeuksellisen laadukkaasta kehittämistyöstä. Excellence-arvioinnin tekee erikseen tätä tarkoitusta varten nimetty arviointipaneeli, ja lopullisen päätöksen laatuleiman myöntämisestä Korkeakoulujen arviointijaosto. Excellence-laatuleiman saajiksi ovat vuosittain ehdolla korkeakoulut, jotka ovat auditoinnissa saaneet arvion erinomainen vähintään yhdestä arviointialueesta. Kun yhdessä kollegojen kanssa lukuvuoden 2023–2024 avajaisissa (11.8.2023) juhlistettiin tätä Laurea-ammattikorkeakoulun saamaa Excellence -tunnustusta, palasin mielessäni kolmannen kierroksen auditoinnin (v. 2022) arviointiryhmän antamaan palautteeseen. Auditointiryhmä kuvasi Laurean toimintakulttuuria kehittämismyönteiseksi ja uuteen kannustavaksi. Auditointihaastatteluissa auditointiryhmälle oli kerrottu, että henkilöstö ei anna kehittämistyöstä kielteistä palautetta, vaan ovat ylpeitä tehdystä työstä sekä ammattitaidostaan ja saavat tehdä työtään melko itsenäisesti. Laureassa auditointiryhmän mukaan rohkaistaan kokeiluihin eikä epäonnistumisista rangaista. Auditointiryhmän näkemyksen mukaan kehittämistyö ja kokeilut ovat olleet Laurea-ammattikorkeakoulussa hyvin pitkäjänteisiä, jolloin sille on tyypillistä eri henkilöstöryhmien osallistaminen ja sitouttaminen kehittämiseen. Tällaisen vaikutelman jätti jälleen rehtorilleen tämän vuoden lukuvuoden 2023–2024 avajaiset.

Excellence -laatuleima oli huomattava tunnustus korkeakouluyhteisölle ja lukuvuoden avajaisissa (11.8.2023) sai aistia vilpittömän ja nöyryyden tuon tunnustuksen äärellä. Sillä oli merkitystä ihmisille yhteisönä, mutta myös yhteisön jäseninä yksilöille. Laurea-ammattikorkeakoulussa on tämän vuosituhannen ajan ollut käytössä Vuoden laurealainen -tunnustus, joka on jaettu Laureassa opiskelijoiden ja henkilöstön tekemien ehdotusten perusteella erityisen ansioituneelle henkilölle tai tiimille. Niin ikään henkilöstön ehdotusten perusteella palkittiin vuoden 2023 laurealaisen lisäksi vaikuttavimpia laurealaisia innovaatioita neljässä eri kategoriassa: vuoden 2023 pedagoginen teko, TKI-teko, palveluteko ja liiketoimintateko, joista tämä viimeisin tunnustus jaettiin nyt ensimmäistä kertaa. Uskon, että nämä säännölliset korkeakouluyhteisön kannustuspalkinnot osaltaan ylläpitävät ja vahvistavat korkeakoulun toimintakulttuurin kehittämismyönteisyyttä.

Tänä vuonna Vuoden laurealainen -tunnustuksen saajan valinnassa painotettiin erityisesti sitä, että kyseinen henkilö on edistänyt aktiivisesti yhteisten toimintatapojen ja tuloksellisuuden kehittämistä Laureassa. Vuoden laurealainen 2023 on yliopettaja Teemu Rantanen. Jo yli 20 vuotta Laureassa työskennellyt Rantanen on toiminut aktiivisesti niin sosiaalialan YAMK-koulutusten kuin TKI-hankkeidenkin parissa. Laurean Vuoden pedagoginen teko -tunnustuksen sai Orientaatio avoimen AMK:n opintoihin -valintaopintojakso, joka on tukenut avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin orientoitumista ja tarjonnut avoimemman prosessin hakeutua polkuopiskelijaksi Laureaan. Valintaopintojakson koordinoinnista ovat vastanneet suunnittelijat Sari Kinnaslampi ja Kaisu Kettunen.

Vuoden TKI-tekona palkittiin teko, jossa yhdistyi onnistuneesti Laurean kehittämis- ja koulutustoiminta. Tänä vuonna tunnustuksen sai Palvelujen kehittäminen teknologian, palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen avulla – PamuRobo -hanke. Hankkeen tavoitteena on ollut kartoittaa osaamistarpeita ja tuottaa uutta osaamista työelämään, parantaa työllistymismahdollisuuksia, kehittää henkilöstön osaamista, edistää yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja tuottaa toimintamalli koulutuksen, työvoimapalveluiden ja työelämän yhteistyölle.  Hankkeessa ovat Laureasta toimineet Jenni Viljanen, Annukka Jussila, Miia Seppänen, Hannu Nyqvist, Henna Kemppainen, Jaakko Hannula, Päivi Harmoinen ja Hanna Jaakola. Vuoden palveluteko -tunnustuksen sai korkeakoulun UraFest-rekrytointitapahtuma. UraFest-tapahtuma tuo yhteen Laurean opiskelijat, avainkumppanit ja eri alojen yritykset. Vastuuhenkilönä UraFest-tapahtumassa on toiminut asiantuntija Olga Kymäläinen. Vuoden liiketoimintateko -tunnustuksen sai MAPA- eli Management of Actual or Potential Aggression -koulutusten tiimi. MAPA-koulutukset ovat ylittäneet sille asetetut tavoitetulokset merkittävästi, onnistuneen myyntiprosessin ja tuotteen jatkuvan kehittämisen ansiosta. Palkitun tiimin muodostavat Anna Vaara, Minttu Riutsola ja Heidi Koskinen.

Lämpimät onnittelut ja kiitokset kaikille palkituille Laurea-ammattikorkeakoulun pitkäjänteisille kehittäjille!

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231002138030

Jaa sivu