NETTA-hankkeen päätöstapahtuma haastoi asenteita ja teki näkyväksi osaamista

Teksti | Marika Kivistö , Hanne Laasonen , Anita Mäntynen-Hakem , Pilvi Niemelä

NETTA – Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllisyyden ja osaamisen tuki -hankkeen päätöstapahtuma järjestettiin Helsingissä näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä 29.5.2023. Hanketta ja päätöstapahtumaa kuvaavat hyvin sanat lämminhenkinen ja henkilökohtainen. Halusimme päätöstapahtumasta hankkeen näköisen, ja siinä myös onnistuimme.

kuvituskuva.
Fauxels / Pexels

Rinnekotien ja Laurea-ammattkorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden hankkeelle tuottama video “Hiomaton timantti” käynnisti tilaisuuden, ja johdatti kuulijat päivän teeman eli vahvuuksien äärelle. NETTA-hankkeessa on ajateltu, että “Meistä jokainen sopii johonkin työhön, mutta kukaan ei sovi kaikkeen työhön” (AMEO 2021) ja tämän vuoksi tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä, jotta jokaisen nuoren vahvuudet tulevat huomioiduksi rekrytointitilanteissa. Projektiasiantuntija ja –koordinaattori Anita Mäntynen-Hakem kertoi vahvuusperustaisen rekrytoinnin periaatteista ja siitä, miten NETTA-hankkeessa vahvuusperusteisuutta on tutkittu yhdessä nuorten, yritysten ja nuorten kanssa työskentelevien kanssa. Tilaisuudessa saimme kuulla hankkeen aikana tehdyistä rohkeista kokeiluista sekä onnistumisen tositarinoista.

Hankkeen tulokset ja tuotokset esillä päätöstapahtumassa

Onnistumisen tositarinoiden taustalla näyttäytyy vahvasti osaamisen tunnistaminen. Onnistunut “rekrytointimatch” edellyttää työtä sekä nuorelta, nuoren kanssa työskentelevältä, että yritykseltä. NETTA-hankkeessa on jalkauduttu yrityksiin kartoittamaan yhteistyössä erilaisia työtehtäviä ja niissä tarvittavaa osaamista ja vahvuuksia. Nuoret ovat pohtineet omia vahvuuksiaan, taitojaan sekä osaamistaan ja peilanneet niitä työnantajan tarpeisiin ja odotuksiin. Oman osaamisen sanoittamisessa on välillä tarvittu nuoren työelämäpolun edistäjien tukea. Onnistuneen taustatyön ansiosta loimme NETTA-hankkeessa onnistuneita “matcheja”, joiden avulla nuoret löysivät omannäköisiä polkuja työelämään ja yritykset saivat joukkoonsa hiomattoman timantin. Yrityksen ja nuoren tarpeiden yhdistämisessä sekä työllistymisen tukemisessa on ollut mukana koko kannustava tiimi.

NETTA-hanke halusi osaltaan tunnistaa ja tunnustaa osaamista sekä nostaa esiin hankkeessa mukana olleiden henkilöiden ja tahojen vahvuuksia. Tunnustuksena osaamisesta ja vahvuuksista tapahtumassa jaettiin palkintoja, joiden perustelut oli mietitty hanketiimin kesken. Palkinnoilla haluttiin nostaa esille nuoren ja ympärillä olevan ekosysteemin osaamisen merkitystä työllistymisen tukena sekä hankkeen yhteiskehittämisen tuloksia. Esimerkkejä jaetuista palkinnoista:

  • Tulevaisuuteen kurkottajat -palkinto annettiin tiimille eli työhönvalmennuksen työntekijöille ja nuorille. Palkittu tiimi toteuttaa vahvaa ja suunnitelmallista työskentelyä ja rohkeita kokeiluja. He synnyttävät jaettua ymmärrystä nuorten ja työelämän aktiivisessa vuorovaikutuksessa.
  • Tilannetaju-palkinto myönnettiin yhteistyökumppanina toimineelle yritykselle. Palkinnossa voisi lukea myös systeemiälykkäästi toimiva yhteisö, joka kutsuu muita oppimaan ja kehittymään yhdessä.
  • Luotettavuus-palkinnon sai hankkeeseen osallistunut nuori, jonka avulla opimme luottamuksen rakentamisen merkityksen ja tärkeyden työelämäpolkujen rakentamisessa.
  • Oppimisen ja ohjaamisen ilo –palkinto myönnettiin hankepilotissa toimineelle yrittäjälle, jonka ansiosta hankkeessa tunnistettiin onnistumisen taidoksi kehkeytyvän oppimisen tunnistamisen tärkeys.
kuvituskuva.
Kuva 1. Hankkeessa jaettiin arvostusta ja nostettiin esiin erilaisia vahvuuksia. (Kuva: Hanne Laasonen 2023.)

Elämyksellisyys ja kokemuksellisuus osana päätöstapahtumaa

Lopputapahtumassa Iiris-keskuksen Pimé Café tarjosi osallistujille hankkeen teemaan sopivan ja erilaisen kahvilakokemuksen. Kuten yleensä, kahvilassa nautittiin kahvia ja tuoretta pullaa. Ero tavalliseen kahvilaan oli se, että kahvit nautittiin pimeässä. Ammattitaitoiset tarjoilijat johdattivat meidät pöytiin ja toimivat oppaina uudessa ympäristössä. Vaikka monia hieman jännitti ajatus pimeydestä ja ilman näköaistia toimimisesta, kahvilan vierailla oli koko kahvittelun ajan turvallinen olo tarjoilijoiden opastuksessa.

kuvituskuva.
Kuva 2. Jännitystä Iiris-keskuksen Pimé Cafén ovella. (Kuva: Hanne Laasonen 2023.

Omakohtainen kokemus on hankkeen kokemusten perusteella paras tapa vaikuttaa ennakkoluulojen hälventämiseen. Esimerkiksi näkövammaiset saattavat kokea työmarkkinoilla vammasta johtuvaa syrjintää. Vammat ja sairaudet nähdään useimmiten esteinä, eikä niiden ansiosta syntyviä erityisiä kykyjä osata aina huomioida ja hyödyntää. Elämyksellinen kahvilakokemus toimi hyvin oman ajattelun haastajana ja vahvuusperustaisen ajattelun esimerkkinä työelämästä.

Hankkeen päättyessä osaaminen elää verkostoissa

Lopputapahtumassa hankkeessa mukana olleet jakoivat osaamistaan ja kertoivat hankkeen merkityksestä omalle työeläpolulle tai työlle. Hankkeessa mukana ollut nuori kiitti sekä hanketta, omaa työhönvalmentajaa ja työnantajaa mahdollisuudesta päästä näyttämään omaa osaamista työssä. Etsivän nuorisotyöntekijä puolestaan pohti, että hankkeessa pilotoitua mallia olisi kentällä tarvittu jo 20 vuotta sitten ja kiitti, että vihdoin olemme yhdessä asian ytimessä.

Lopputapahtuman yhteydessä osallistujat myös arvioivat hankkeen toimenpiteiden hyödynnettävyyttä ja antoivat palautetta hankkeesta. Vastausten perusteella vahvuusperustaisuus, täsmätyöanalyysit ja yhteistyön merkitys nousivat näkyväksi.

“Täsmätyöanalyysit mainio työn vaatimusten hahmottamiseen.”

“Yhteistyön tärkeyden terävöittäminen nuorten eteenpäinmenossa ja inhimillistä läsnäoloa.”

“Luovaa ajattelua. Yhteistyökykyä. Itseluottamusta. Vahvuusperustaisuutta.”

Vastaajilta kysyttiin myös, mitä olisi jäänyt toteutumatta ilman NETTA-hanketta?

“Ilman NETTA-hanketta olisi jäänyt toteutumatta kahden nuoren opiskelijan ja kahden työpajanuoren eteenpäin meno osittain tai kokonaan.”

“Monta ajatusta, tiedonjyvästä, kokemusta ja kohtaamista olisi jäänyt uupumaan.”

“Ilman NETTA-hanketta en olisi saanut näyttöä loppuun ja en olisi saanut upeaa materiaalia tulevaisuutta varten.”

Silmiinpistävää oli puheenvuoroissa ja vastauksissa esiin tullut ja toistunut viesti, että hankkeessa kehitetyt toimintamallit ovat jo siirtyneet käyttöön ja juurtuneet osaksi jokapäiväistä toimintaa. Tämä, jos mikä, on hankkeen tavoitteiden täyttymistä ja vaikuttavuuden todentamista.

Tapahtuman lopussa saimme nähdä ennakkoesityksenä Minun polkuni työelämään -videon yhden nuoren työllistymisen polusta NETTA-hankkeen aikana. Video toteutettiin yhteistyössä Lohjan Nuorisotyöpaja Tuuman kanssa, erään taitavan nuoren kuvaajan ja hänen työryhmänsä toimesta. Meillä oli ilo ja kunnia jakaa myös Paras pääosa, Paras tsemppari ja Paras kuvaaja –palkinnot näille upeille ja rohkeille nuorille. Hankkeen tuloksista ja tuotoksista voit lukea lisää hankkeen verkkosivuilta. Euroopan Sosiaalirahaston tukeman hankkeen tuottamat materiaalit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Hanke päättyy kesäkuun 2023 lopussa.

Haluamme lopuksi kiittää kaikkia hankkeeseen matkan varrella osallistuneita yhteisestä jakamisesta, kokemisesta ja oppimisesta!

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023060852932

Jaa sivu