Oikeudellinen työelämäpäivä syntyi ketterästi kokeillen

Teksti | Sanna Niinikoski , Johanna Aalto

Kuinka synnyttää integraatioita eri asioiden välillä? Entä kuinka tehdä hieman erilainen kurssitoteutus? Lue kuinka rakensimme Oikeudellisen työelämäpäivän yhteisöllisenä projektina Hyvinkään kampukselle lokakuun alussa. Tuolloin yhdistimme ketterästi kokeillen pilotin muodossa amkin ja yamkin opetuksen ja tki-hankekumppanit sekä alumnit ja työelämän.

Uudet avaukset lähtevät halusta tehdä asioita eri tavalla ja muokata aiempia malleja. Tällaista tahtoa ja halua löytyi Laureasta oikeudellisen opetuksen osalta, kun käynnistimme suunnittelun oikeudellisen työelämäpäivän osalta loppukeväästä 2019.

kuvituskuva.
Kuvaaja: Sanna Niinikoski

Tahtotilana oli rakentaa malli, jossa saisimme yhdistettyä useita eri Laurean toiminnan elementtejä opiskelijoiden eduksi ja opettaa sekä oppia oikeudesta uudella tavalla. Pilotin käynnisti Hyvinkään kampuksen lehtori Johanna Aalto, jonka johdosta päivän toteuttaminen sidottiin osaksi Oikeudellisen osaamisen opintojaksoa.Oikeusopetus Hyvinkäällä on ollut laadukasta, perinteistä ja pienen tiimin toteuttamaa jo vuosia, mutta tällä kertaa sitä haluttiin monipuolistaa mm. työpajamuotoisella työskentelyllä ja työelämä- sekä hankekumppaneilla.

Ihan alkumetreiltä mukana oli myös Laurean ura- ja rekrytointipalvelujen suunnittelija Sanna Eronen, joka näki tapahtumassa keskeiseksi etenkin tarpeen sanoittaa ja tehdä näkyväksi oikeustradenomitutkinnon tuottamaa osaamista. Alkukaksikon ideoinnin jälkeen prosessi lähti etenemään hyvin verkostoissa, eikä lopulta olisi onnistunut ilman yhdessä tekemistä ja kaikkien panosta.

Oikeustradenomin urapolku vaatii päämäärätietoista asennetta

Oikeustradenomin urapoluista ja -mahdollisuuksista käydään aina toisinaan keskustelua suhteessa yliopistojen oikeudellisiin tutkintoihin ja on pohdittu, mihin oikeustradenomin tutkinnosta valmistuneet ovat pääasiassa työllistyneet. Valtaosa työskentelee julkisella sektorilla kuten käräjäoikeuksissa käräjäsihteereinä, mutta omilla valinnoilla ja aktiivisuudella voi itse olla vaikuttamassa siihen, millaiseksi urapolku muodostuu. Oikeudellisen asiantuntijan ja  hallinnollisen avustajan tehtävät, on nähty usein  tehtävinä, joissa tarvitaan oikeudellista osaamista. Tällaisia tehtäviä on esimerkiksi asianajotoimistoissa, vakuutusyhtiöissä,  pankeissa ja yrityksissä.

Oikeudellisen työelämäpäivän alkuun kuultiin kaikille yhteisessä osiossa Laureasta vuonna 2014 oikeustradenomiksi Hyvinkäältä valmistuneen Hanna Pentin uratarina. Hanna kertoi puheenvuorossaan, kuinka hänen tiensä on vienyt muutamassa vuodessa valmistumisen jälkeen ensin Espoon käräjäoikeuteen ja sieltä Vantaalle samoihin tehtäviin. Sitten sopivan sattuman kautta ura kulki Tietosuojavaltuutetun toimistoon ja lopulta nykyiseen työhön Paralegaliksi Fondialle. Kaikissa urakäänteissä mukana on ollut sopivasti sattumaa ja potentiaalin tunnistaneita ihmisiä, mutta myös määrätietoinen halu edetä uralla ja kokea uutta.

Puheenvuorossaan Hanna pohti oikeudellisen osaamisen merkitystä aiemmissa ja nykyisessä työssään, oikeudellisen osaamisen merkitystä tulevaisuudessa,  osaamisen ylläpitämisen ja uuden osaamisen hankkimisen merkitystä. Hannaa itseään kiinnostaa tällä hetkellä erityisesti oikeusmuotoilu, joten hän opiskelee sitä parhaillaan Laureassa oikeudellisen erityisosaamisen ja oikeusmuotoilun YAMK-ohjelmassa. YAMK-ohjelma on toki kaikille kiinnostuneille mahdollisuus oppia ja hankkia uutta osaamista sekä syventää osaamistaan oikeuden alalta, mutta samalla myös jatkotutkintoväylä oikeustradenomeille jatkaa kohti ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Työpajoissa oikeus tuli tutuksi konkretian ja case -esimerkkien kautta

kuvituskuva.
Kuvaaja: Sanna Niinikoski

Oikeudellisen työelämäpäivän työpajoissa ideana oli, että opiskelija pääsi tutustumaan kahden eriteemaisen työpajan muodossa oikeudelliseen osaamiseen konkretian ja erilaisten case -esimerkkien kautta.

Työpajojen teemoiksi tästä näkökulmasta valikoituivat seuraavat:

  • Muuttuvat sopimukset
  • IPR
  • Pienyrityksen perustaminen ja sen alkuvaiheet
  • Työoikeus alustoilla

Tutka-hankkeen projektipäällikkö Anneli Manninen otti pääasiassa haltuunsa työelämä- ja hankekumppanuudet. Tämän johdosta saimme yritysneuvoja Laura Manner-Raappanan, Yritysvoimala Oy:stä, pitämään työpajaa teemasta pienyrityksen perustaminen ja sen alkuvaiheet. Työpajassa opiskelijat kehittivät omiin opinnoista nousseisiin kiinnostuksen kohteisiin pohjautuen erilaisia yritysideoita ja jalostivat näitä eteenpäin Lauran avustuksella. Työpajan aikana syntyi kokonaisuudessaan kuusi yritysideaa ja ainakin sivutoimisesta yrittäjyydestä mielipiteensä muuttivat nekin, jotka ennen työpajaa kovaan ääneen vannoivat, ettei heistä ikinä ainakaan yrittäjää tule.

kuvituskuva
Kuvaaja: Johanna Aalto

Osakas, Eurooppapatenttiasiamies, EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies, Teollisoikeusasiamies Timo Sole, Leitzinger Oystä, piti opiskelijoille työpajaa IPR:stä eli aineettoman omaisuuden oikeuksista. Yliopettaja Jukka Linna piti työpajan muuttuvista sopimuksista ja muutamiin esimerkkitapauksiin perustuen opiskelijat pääsivät tutustumaan tässä työpajassa mm. informaatiomuotoiluun, oikeusmuotoiluun ja visualisoinnin periaatteisiin. Työoikeus alustoilla työpajan sisällöstä vastuussa olivat Journalistiliiton lakimies, Laurean YAMK-opiskelija Rami Lindström sekä lehtori Marjaana Marmo. Tässä työpajassa pohdittiin muun muassa työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä uusissa alustamalleissa. Kaikkien työpajojen kantavana ideana oli annettujen esimerkkitilanteiden tarkastelu sekä innovointi ratkaisuista uudenlaisiin tilanteisiin jo hankittua oikeusosaamista hyödyntäen sekä uutta samalla hankkien ja oppien.

Oman osaamisen sanoittaminen keskeistä oikeustradenomille

Liiketalouden tradenomin tutkinto oikeudellisen osaamisen painotuksella ei liene aivan niitä helpoimpia sanoitettavaksi  työelämälle hankitun osaamisen näkökulmasta ja tähän halusimme tarjota opiskelijoille myös tukea oikeudellisen työelämäpäivän osana. Laurean ura- ja rekrytointipalveluiden suunnittelija Sanna Eronen piti työpajaa aiheesta oikeusosaaminen näkyviin työnhaussa. Tämän työpajan fokuksessa oli käydä läpi oikeustradenomeille suunnattuja työpaikkailmoituksia ja luokitella niissä esille nostettuja osaamisvaatimuksia ja osaamisia muun muassa substanssiosaamiseen ja pehmeään osaamiseen. Työpajan tuloksena nousi esille, että suomen kielen erinomainen kirjallinen osaaminen ja yleiset viestintätaidot sekä yllättäen myös ruotsin kielen osaaminen olivat yllättävän isossa roolissa oikeustradenomien tehtävissä julkisella sektorilla. Myös muu yleinen kansainvälisyysosaaminen ja englannin kielen taito ja sujuva käyttö työssä nousivat esille työnkuvaan liittyen. Työpajan lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus myös saada kommentteja CV:nsä parantamiseksi ja oikeudellisen osaamisen tuomiseksi paremmin siinä näkyviin.

Oikeudellisen työpajapäivän lopputuloksena ja rakennetun mallin ansiosta puoleen päivään mennessä lähes 70 opiskelijaa oppi uutta eri oikeudenaloilta neljässä eri teemaisessa työpajassa ja ura-ja rekrytointipalvelut auttoi opiskelijoita sanoittamaan opinnoissa syntyvää oikeusosaamista työelämälle. Koska päivän raportointi haluttiin pitää kevyenä, pyydettiin opiskelijoita kuvaamaan paitsi fiiliksistään ja tunnelmistaan, myös oppimistaan asioista videoklippejä Laurean Instagram Stories osioon tai jakamaan kuvapostauksia päivästä Laurean Instagram tilillä.

Onnistuneelle konseptille on suunniteltu ja tiedossakin jo jatkoa: Seuraava oikeudellinen työelämäpäivä pidetään maaliskuussa 2020 ja parhaillaan etsinnässä ovat kumppanit ideoimaan ja toteuttamaan päivää kanssamme. Onnistuneen konseptin toinen, jo toteutukseen päässyt sovellutus koskee YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 30. juhlavuoden seminaaria, johon osallistuttiin perhe- ja jäämistöoikeuden opintojaksolta 20.11.2019. Tämän osalta tarkasteltiin erityisesti sitä, millainen oikeudellinen järjestelmä koskee YK:n lapsen oikeuksien yleissopimusta ja Suomen sopimuksen toteutumisesta saamia palautteita.

Tämän esimerkin myötä haluamme kannustaa kaikkia kollegoita niin Laureassa kuin muuallakin ketterästi kokeilemaan uusia malleja ja hyödyntämään myös työelämä- ja hankekumppanuuksia opetuksen järjestämisessä ja asiantuntijoina jakamaan osaamistaan.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019112644274

Jaa sivu