Turvallisuusriskienhallintaa kansainvälisesti kesäkurssilla

Teksti | Tiiu Kankaanpää , Aleksi Hämäläinen , Anja Aatsinki

Laurean viisi opiskelijaa ja lehtori osallistuivat Digital Education Tools for Security Risk Management (SECUREU) -hankkeen kesäkurssille ”Security Risk Management”, joka järjestettiin 7.-18.8.2023 Latvian pääkaupungissa Riiassa. Kirjoituksen tarkoituksena on kuvata, miten kansainvälisyttä voidaan lisätä osaksi opintoja myös muuten, kuin opiskelijavaihdoilla sekä miten hanketyötä integroidaan osaksi opintoja. Tekstin ovat kirjoittaneet turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelijat Tiiu Kankaanpää ja Aleksi Hämäläinen sekä lehtori Anja Aatsinki.

SECUREU on ERASMUS+ -rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on luoda digitaalisia oppimateriaaleja turvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyen. Hanke päättyy alkukeväällä 2025. Kesäkurssille osallistui yhteensä 33 opiskelijaa SECUREU- hankkeen kaikista partnerioppilaitoksista. Hankkeen koordinaattorina toimii latvialainen Turība University, joka vastasi myös kesäkurssin järjestelyistä. Muut hankkeeseen osallistuvat korkeakoulut ovat Avans University of Applied Sciences Alankomaista, Nord University Norjasta, Fundació Universitat Autònoma de Barcelona Espanjasta sekä Kazimieras Simonavičius University Liettuasta. (SECUREU 2024, Laurea 2022).

Kurssin tavoitteena oli, että opiskelijat kehittävät osaamistaan turvallisuusjohtamisen suunnittelussa ja toteuttamisessa erilaisissa organisaatioissa sekä oppivat tunnistamaan ja hallitsemaan erilaisia riskejä. SECUREU-hankkeessa tuotetut materiaalit seuraavat ISO 31000 -riskienhallintastandardin viitekehystä, joten standardi toimi myös kesäkurssin ohjelman kantavana teemana. Kurssin aikana myös esiteltiin hankkeessa jo tuotettuja materiaaleja, kuten opetuskäyttöön kirjoitettuja riskienhallinnan parhaita käytänteitä esitteleviä artikkeleja (SECUREU 2024). Kurssi oli tarkoitettu sekä AMK että YAMK- opiskelijoille, eikä osallistuminen edellyttänyt aiempia turvallisuusalan opintoja.

kuvituskuva yliopiston pihalta.
Turība University Kuva: Anja Aatsinki

Opiskelijoiden kokemuksia kurssilta

Laureasta kesäkurssille osallistui viisi opiskelijaa. Tutustuimme ennen lentoa ja lennon aikana paremmin muihin Laurean opiskelijoihin. Lentomme Riian lentokentälle laskeutui noin kymmeneltä aamupäivällä. Meitä oli odottamassa Turīban yliopiston koordinaattori Ieva, joka kuljetti meidät kampukselle, jossa myös majoituimme erillisessä hostellirakennuksessa. Kun majoitustoimet oli saatu suoritettua, lähdimme ryhmänä tutustumaan tarkemmin Riian keskustaan ja sen nähtävyyksiin.

Kurssin kulku

Heräsimme maanantaina ensimmäistä kertaa Turīban yliopiston arkeen. Ensimmäisellä luennolla esiteltiin Turīban yliopiston lehtoreita, vierasluennoitsijoita sekä tulevan kahden viikon ohjelmaa. Tilaisuudessa opiskelijoille jaettiin lounaskortit, joita pystyi käyttämään kouluruokalassa asioimiseen esimerkiksi aamupalalla ja lounaalla. Ensimmäisenä päivänä ohjelmassa oli johdattelua intensiivikurssin sisältöön ja tutustumista opiskelijakollegoihin. Päivän virallinen ohjelma päättyi Riian kaupunkivierailuun, jossa meille kerrottiin kaupungin historiasta. Iltaohjelmamme päättyi ruokailuhetkeen paikallisessa ravintola Lidossa.

Tutustuimme kurssilla Security Risk Management Cycle ISO 31000 -viitekehykseen. Alankomaalaisen Avans-yliopiston lehtori Lambert Bambach esitteli tiistaina tämän mallin, jonka avulla voidaan lähestyä riskienhallintaprosessia. Se on riskienhallinnan työkalu, jolla voidaan tunnistaa sekä arvioida riskien vaikutuksia toimintaan esimerkiksi organisaatioissa. Standardi tarjoaa muun muassa raamit ja erilaisia prosesseja riskien hallitsemiseksi. Samalla se sisältää riskienhallintatyökaluihin liittyviä malleja, jotka selkeyttävät ja konkretisoivat riskienhallintaprosesseja.

Perinteisen opiskelun ohella meille opetettiin itsepuolustustaitoja ja ammuntaa paikallisella ampumaradalla. Keskiviikkona kävimme läpi ihmisen resilienssiä ja plaseboefektin toimintaa. Kārlis Apalups Turīban yliopistosta luennoi ihmisen toimintakyvystä paineen alla. Kārlis myös esitteli meille erilaisia palontorjunta- ja rikosilmoitinjärjestelmiä. Yksi ensimmäisen viikon kohokohdista oli opiskelijoiden kulttuurienvälinen ilta, jossa kaikkien osallistujamaiden opiskelijat kertoivat maidensa kulttuurista. Suurimmalla osalla kurssin opiskelijoista oli tarjota jotain heidän kulttuuriinsa kuuluvia herkkuja tai perinneruokia.

Laurean turvallisuuden ja riskienhallinnan lehtori Anja Aatsinki luennoi ryhmällemme tapahtumaturvallisuudesta. Luennolla syvennyttiin tapahtumien järjestämiseen liittyvään suunnitteluun ja riskienhallintaan. Luennolla havainnollistavien harjoitteiden tekemisessä käytettiin rusettianalyysiä. Rusettianalyysi on visuaalinen tapa selvittää riskien syitä ja niiden seurauksia. Samalla pystytään asettamaan riskille kontrollikeinoja, joilla pyritään vaikuttamaan riskin syihin ja seurauksiin ennaltaehkäisevästi ja vaikutuksia pienentäen. Luennon aihe liittyi SECUREU-hankkeessa kirjoitetun tapahtumaturvallisuuden viranomaisyhteistyötä käsittelevään artikkeliin.

Seuraavalla viikolla oli ohjelmassa ympäristö- ja tietoturvallisuutta. Sivusimme yhdellä luennolla pehmeiden taitojen hallintaa, joka on tärkeä työelämätaito ja tukee työelämässä selviytymistä. Pehmeät taidot voidaan luokitella persoonallisuuden piirteiksi ja tavoiksi vuorovaikuttaa työelämässä. Kurssin lopussa oleva projektityö alkoi pikkuhiljaa häämöttämään ja luennot vilisivät silmissä. Paikallinen turvallisuuskoulutuksia järjestävä Hudo Wolfs Team tuli pitämään meille keskiviikkona mukavan toiminnallisia ryhmässä suoritettavia tehtävärasteja, joihin lukeutui muun muassa miinakentän halki suunnistamista, ensiaputeltan johtamista ja liikuntarajoitteisten potilaiden kuljettamista esteradan poikki. Seuraavana päivänä pidettiin Turība-yliopiston hackathon, jossa pyrittiin luoman ryhmissä ratkaisuja moderneihin maailmanlaajuisiin ongelmiin.

Projektitöiden tarkoituksena oli tuottaa turvallisuuden ja riskienhallinnan materiaalia ja oppiaineistoa käytettäväksi SECUREU-hankkeeseen. Projektitöiden tekoon hyödynnettiin kurssinluentojen materiaaleja ja kurssilla opittuja asioita. Työt esitettiin lehtoreille ja muille kurssin osallistujille viimeisenä päivänä. Oli todella mielenkiintoista nähdä, millaisia ideoita opiskelijakollegamme olivat keksineet. Jokainen projektityö oli uniikki ja niistä näki, että niitä oli suunniteltu monikulttuurisissa ryhmissä. Tämän jälkeen oli vuorossa varmaankin reissun pelottavin hetki, lopputentti. Oli todella mukava nähdä kaikkien opiskelijoiden iloinen ilme, kun meidät kutsuttiin yksitellen kättelemään kurssin koordinaattoria, joka ojensi kaikille ansaitun todistuksen kurssin suorittamisesta.

kuvituskuva luokkahuoneesta.
Opiskelijat esittelemässä laatimiaan rusettianalyysejä Kuva: Anja Aatsinki

Mitä kurssista jäi käteen?

Intensiivikurssi syvensi osaamistamme riskienhallinnasta sekä työskentelystä kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelun mielenkiintoa piti yllä kansainvälisten yliopistojen lehtoreiden luennot ja heidän valitsemansa oppimismenetelmät, joihin lukeutui ryhmätöitä, teoriaa ja käytännönläheisempää työskentelyä. Kurssin aiheita lähestyttiin niin käytännön kuin teorian näkökulmista. Iltaisin vapaa-ajalla oli hyvin aikaa kierrellä kampuksen ympäristöä ja nähtävyyksiä Riian keskustassa. Kurssilla mielenkiintoisinta oli tavata opiskelijakollegoita eri puolilta Eurooppaa ja tutustua paikalliseen kulttuuriin.

kuvituskuva.
Viikon aikana tutustuttiin myös Riikan vanhaan kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin Kuva: Tiiu Kankaanpää

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202401314987

Jaa sivu