Kehittämisprojekteja avainkumppaneille, esimerkkinä Kaarikeskussäätiö

Teksti | Pirjo Lappalainen , Irene Väkevä-Harjula

Laurea-ammattikorkeakoulu käynnisti vuoden 2020 alusta avainkumppanihankinnan. Tulostakin on tullut; Laurealla on tällä hetkellä 62 avainkumppania, joista Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon kampusalueilla on ”hoidossa” 24 avainkumppania. Edellä mainituista kaksi kolmasosaa toimii sote-alalla lastensuojelussa, terveydenhuollossa ja seniori- tai vammaispalveluissa.

kuvituskuva.
Kuvaaja Thirdman palvelusta Pexels

Avainkumppanuus on systemaattista ja suunnitelmallista. Jokaiselle avainkumppanille nimetään oma yhteyshenkilö, joka helpottaa yhteistyötä. Avainkumppaneille tarjotaan sopimuspohjaista yhteistyötä; näkyvyyttä Laurean mediassa ja kampuksilla, rekrytointiapua, alumniyhteistyötä sekä erilaisia kehittämisprojekteja. Avainkumppanit kutsutaan kertomaan omasta toiminnastaan opiskelijoille eri opintojaksoille.

Laureassa tehdään kolmenlaisia kehittämisprojekteja. LbD eli Learning by Developing -malli toimii opintojaksojen sisällä ilman erillistä rahoitusta. LbD-mallissa opiskelijat suorittavat opintojakson tekemällä erilaisia projekteja elinkeino- ja työelämän kanssa.

Laurean Hyvinkään ja Tikkurilan kampuksilla on ollut käytössä projektioppimismalli (P2P) jo 13 vuoden ajan. Tänä aikana Hyvinkään kampuksella on tehty jo yli 1300 opiskelijaprojektia. Projekteissa tehdään vahvaa ja laajaa yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kumppaneiden kanssa. Projekteja tehdään myös kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Työelämän edustajat, joista monet ovat siis jo Laurean avainkumppaneita antavat mahdollisuuden opiskelijoille osallistua heidän organisaationsa tavoitteita tukeviin kehittämisprojekteihin ja tehtäviin. Kehittämistehtävät suoritetaan opiskelijaprojekteina, joiden avulla opiskelijat pääsevät aidosti mukaan organisaatioiden toiminnan kehittämiseen ja vahvistamaan samalla myös omia verkostojaan tulevaisuuden tarpeita varten.

Kolmanneksi Laurea hakee jatkuvasti ulkoisen rahoituksen hankerahoitusta kaikista mahdollisista rahoituslähteistä. Avainkumppaneilla on etuoikeus osallistua näihin ulkopuolisen rahoituksen hankkeisiin.

Keväällä 2022 aloitettiin yhteistyö opiskelijaprojektina Laurean avainkumppani Kaarikeskussäätiön kanssa. Kaarikeskussäätiö on 1986 yksityishenkilöiden perustama yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on edistää vanhenevan väestön ja vammaisten asumisoloja tukemalla heidän kotona-asumistaan. Säätiö hankkii tähän tarkoitukseen sopivia asuntoja ja vuokraa ne asiakkailleen tarjoten samalla itsenäisen asumisen mahdollistavia palveluja sekä järjestämällä harrastus- ja virkistystoimintaa (Kaarikeskus 2022.)

”Viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä ja ajankohtaisuutta asiakkaiden läheisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa ei voi liikaa korostaa ja ajan hermolla on pysyttävä”, totesi toimitusjohtaja Riitta Rahko Kaarikeskussäätiöstä.

Niinpä Kaarikeskus tilasi opiskelijaprojektin Laurean Hyvinkään kampuksen liiketalouden (P2P) opiskelijoilta ja asetti heille tavoitteeksi selvittää mitä sosiaalisen median kanavia heidän asiakkaiden läheiset ja yhteistyökumppanit käyttävät ja millaista tietoa he toivovat sosiaalisen median kanavien kautta heille välitettävän. Tavoitteena oli löytää kanavat, joiden kautta viestintä jatkossa olisi nopeaa ja tehokasta ja saavuttaisi asiakkaiden läheiset ja yhteistyökumppanit reaaliaikaisesti. Opiskelijat analysoivat tulokset kevään 2022 aikana ja analyysin pohjalta he työstävät Kaarikeskussäätiölle someviestintäsuunnitelman ja antavat lisäksi opastusta somen käytöstä.

”Yhteistyö on ollut antoisaa ja opettavaista. Kaarikeskussäätiö ja sen tarkoitus ja tavoitteet ovat tulleet meille opiskelijoille tutuiksi” totesi projektissa projektipäällikkönä toimiva Liisa Lähde. ”Olemme perehtyneet Kaarikeskuksen toimintaan analysoimalla säätiötä ja myös samalla alalla olevia toimijoita ennen kuin suunnittelimme ja toteutimme Kaarikeskuksen tilaaman kyselyn sosiaalisen median käyttötottumuksista” jatkoi Liisa.

Yhteistyö jatkuu myös syksyllä 2022, jolloin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa digitaalista perehdytysmateriaalia Kaarikeskuksen käyttöön samoin kuin tuottaa turvakävelyjä opastava video.

Lähteet:

Kaarikeskus 2022. www.kaarikeskus.fi, viitattu 30.3.2022

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022040827772

Jaa sivu