Laurean avainkumppaniyhteistyö: Kauppakeskus Lohen opiskelijajohtoryhmän kevät 2021

Teksti | Paula Hänninen , Antti Keskitalo , Laura Korkka , Janika Kyttä , Panu Nilsson , Sini Rasi , Johanna Salminen , Anni Sinervo

Laurean ja Suur-Seudun Osuuskaupan (SSO) välillä pitkään jatkunut yhteistyö projektien ja harjoittelujen merkeissä tiivistyi vuonna 2020 solmittuun avainkumppanuussopimukseen, joka pyöräytti käyntiin Johtoryhmä-nimellä kulkevan opiskelijaprojektin. Syyslukukaudella 2020 startannut yhteistyö avasi opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä mukaan Kauppakeskus Lohen johtoryhmään saamaan hienoa kokemusta kaupan alalta sekä toteuttamaan todellista työelämälähtöistä projektia käytännönläheisesti. Yhteistyö jatkui kevätlukukaudella 2021 seitsemän opiskelijan voimin muutaman jäsenmuutoksen myötä. Projektijohtajina toimivat keväällä Anni Sinervo, Jannina Niskala ja Laura Korkka.

Kevätkaudella johtoryhmän päätavoitteena oli suunnitella Kauppakeskus Lohen ja Asuntomessut 2021 yhteistyötä. Markkinointisuunnitelman ohella käytiin läpi myös Kauppakeskus Lohelle syksyllä laadittuja asiakasprofiileja sekä haettiin näkyvyyttä johtoryhmäprojektille. Toimintatavat olivat syksyyn verraten erilaiset pandemian aiheuttamien rajoitusten kiristymisestä johtuen.  Kevään aikana johtoryhmän kokoukset, vuokralaispalaverit sekä projektijohtamisen viikoittaiset ohjaustapaamiset pidettiin täysin etänä. Kampukselle kokoonnuttiin ainoastaan markkinointivideokuvauksien yhteydessä.

Syksyn datan hyödyntäminen

Johtoryhmän työskentely alkoi keväällä käymällä syksyn aikana rakennettuja asiakasprofiileja läpi SSO:n markkinointipäällikkö Päivi Talikan kanssa. Johtoryhmä tarkasteli kerättyä dataa ja rakennettuja profiileja useasta eri näkökulmasta ja eri lajitteluperustein, jotta saavutettiin mahdollisimman todenmukainen kokonaiskuva. Vaikka tarkastelunäkökulmaa vaihdettiin, profiilit pysyivät samankaltaisina, sillä vastaajien demograafiset tiedot olivat luonnollisesti koko ajan samat. Uusien lajitteluperusteiden kylkeen otettiin SSO:n aiemmin käyttämät lyhyet persoonakuvaukset. Lopputulemana Lohelle muodostui seitsemän profiilia.

Edellä mainittujen seitsemän Kauppakeskus Lohen asiakasprofiilin lisäksi johtoryhmä lupautui rakentamaan kauppakeskuksen liikkeille omat profiilit, jotka yleisellä tasolla voisivat antaa suuntaa liikkeitä käyttäneiden asiakkaiden mieltymyksistä. Suomalainen Kirjakauppa tarttui tilaisuuteen, ja liikkeessä asioineista asiakkaista muodostettiin yleiskuva. Raportissa tarkasteltiin Suomalaisessa Kirjakaupassa asioineiden määrää verrattuna kauppakeskuksessa asioineisiin, samoin heidän demograafista taustaansa, harrastuksiaan sekä ostoprofiiliaan.

Vuoden kauppakeskusteko 2020-videon kuvaaminen

Kauppakeskus Lohi halusi osallistua Vuoden kauppakeskusteko 2020-kilpailuun Laurean opiskelijajohtoryhmä-projektilla. Helmikuussa 2021 kuvattiin Kauppakeskusteko 2020 -kilpailuvideo.

kuvituskuva.
Kuva 1 Kuvakaappaus Vuoden kauppakeskusteko -videosta. Kuvassa vasemmalta Panu Nilsson, Johanna Salminen ja Paula Hänninen. kuva: Panu Nilsson

Videolla SSO:n liikepaikkapäällikkö Mika Tolppola kertoo johtoryhmän ja avainkumppanuuden taustoista ja Laurean lehtori Janika Kyttä sekä osa johtoryhmästä kertovat lyhyesti näkemyksiään projektista. Katso videot ja lue lisää tästä linkistä.

Avainkumppanuusvideon kuvaaminen

kuvituskuva.
Kuva 2 Videon kuvausta Lohjan kampuksella. Kuva: Panu Nilsson

Maaliskuussa 2021 kuvattiin Laurean avainkumppanuusvideo. Videolla käydään läpi Laurean Lohjan kampuksen syntyä sekä erityisesti vahvaa yhteistyötä johtoryhmäprojektissa SSO:n ja Laurean välillä. Kauppakeskuskoordinaattori Salla Aho kertoo videolla yhteistyön sujuvuudesta ja lisäksi muutama johtoryhmän jäsen tuo esiin omia kokemuksiaan.

Laurean ja SSO:n avainkumppanuusvideon pääset näkemään tämän linkin kautta.

Lohi x Asuntomessut 2021 -suunnitteluprojekti

SSO oli sopinut kumppanuudesta Lohjalla 2021 järjestettävien Asuntomessujen kanssa. Tämän sopimuksen johdosta johtoryhmä sai keväällä projektikseen suunnitella kumppanuutta hyödyntävää näkyvyyttä. Johtoryhmä tutki Asuntomessujen edellisvuosien kävijätutkimuksia, joista käytiin läpi niin asiakkaiden käyntimotiiveja messuilla kuin messukäynnin suunnitteluaikatauluakin sekä kävijöiden taustaa asuinpaikan kannalta.

kuvituskuva.
Kuva 3 Johtoryhmä työsti yhteistyöehdotuksia SSO:n ja asuntomessujen välille. Kuva: Laura Korkka & Anni Sinervo

Johtoryhmä suunnitteli näkyvyyden hyödyntämiseksi kaupallisen tapahtumakonseptin, jota kauppakeskus voisi hyödyntää myös muissa tapahtumissa. Konsepti oli suunniteltu skaalattavaksi kokonaisuudeksi, jolloin siitä voisi käyttää eri osioita kulloisessakin tilanteessa – tai jättää käyttämättä. Markkinointikanavien suositukset sekä kohdennukset aikatauluineen olivat mukana johtoryhmän suunnitelmassa.

Tunnelmia kumppanuudesta ja johtoryhmän jäähyväiset

Johtoryhmässä on kääritty hihoja ja annettu villeimpienkin ajatusten lentää. Kauppakeskuksen johdossa ja jokapäiväisessä arjessa mukana oleminen on ollut aitiopaikka oppimiselle. Tämänkaltaista kokemusta on vaikea muualta löytää.

Kumppanuudessa kommunikaatio kauppakeskus Lohen sekä opiskelijoiden välillä on sujunut mutkattomasti. Opiskelijat on kutsuttu mukaan esimerkiksi kauppakeskuksen vuokralaiskokouksiin, joissa opiskelijat ovat saaneet hyvää tietoa erilaisista liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä sen lisäksi, että on tarkasteltu koko kauppakeskuskenttää ja sen tilaa näin epätavallisina aikoina.

Johtoryhmä projektina on ollut positiivinen, erilainen, mielenkiintoinen ja hyvin mukaansa tempaava toteutus. Olisi ollut hienoa päästä suunnittelun lisäksi toteuttamaan tapahtumia kauppakeskuksessa, mutta pandemiatilanteen takia tapahtumat jäivät haaveiksi.

Kevään 2021 johtoryhmä kiittää SSO:ta ja kauppakeskus Lohea hienosta yhteistyöstä ja toivottaa tulevalle johtoryhmälle menestystä sekä mukavia oppimisen hetkiä kauppakeskuksen kehittämisen parissa.

kuvituskuva.
Kuvassa vasemmalla ylhäältä Johanna Salminen, Laura Korkka, Anni Sinervo,
Salla Aho, Jannina Niskala, Sini Rasi ja Panu Nilsson. Kuva: Joel Korhonen

Opettajien fiiliksiä

Johtoryhmä-projektia on ollut erittäin opettavaista ja mielenkiintoista ohjata.  Ryhmän työskentely on ollut tiivistä ja innostunutta.  Opettajana tärkeintä on ollut mahdollistaa toiminta, auttaa ja tukea toiminnassa.  Opiskelijat ovat ottaneet itse vastuun kehittämistyöstään ja luoneet jotain aivan uutta.  Suur-Seudun Osuuskauppa on ollut mukana Laurean yhteistyössä ihailtavan avoimesti ja toimintaan sitoutuen.  Projektissa opiskelijat ovat todella päässeet mukaan kehittämään ja luomaan uutta sekä oppimaan projekteissa työskentelemistä ja projektin johtamista virtuaalisessa toimintaympäristössä.  Opettajatkin ovat tässä oppineet paljon, niin projektien ohjaamisesta ja tukemisesta täysin virtuaalisesti kuin myös osuuskauppatoiminnasta ja sidosryhmäyhteistyöstä.  Viimeisen vuoden aikana luodulla Johtoryhmä-mallilla on hyvä aloittaa ensi syksynä uusi kausi, uusien opiskelijoiden voimin.  Sitä ennen ensin voitetaan se vuoden kauppakeskusteko!

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021060333561

Jaa sivu